Hoe kan ik een kind van God worden?

Ds. C.G. Vreugdenhil / 8 reacties

22-03-2010, 13:00

Vraag

Aan ds. Vreugdenhil. Er is al veel over geschreven, maar toch loop ik nog steeds rond met de vraag: Hoe kan ik een kind van God worden? Ik begrijp het gewoon niet: aan de ene kant hoor ik refo's en dominees zeggen dat je maar veel moet bidden of God je wil bekeren en wil laten zien wie je bent en aan de andere kant ontmoet ik veel mensen, bijvoorbeeld op HeartCry, die vooral een appèl doen op je eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dit zo lastig en eigenlijk ook zo tegenstrijdig. Moet ik nu maar veel vragen of God over wil komen en me wil bekeren? Anderen zeggen dat dit een rare vraag is, omdat God dat uiteraard wil. Zij zeggen: JIJ moet je bekeren. Je moet niet alle verantwoordelijkheid van je afschuiven, alleen maar bidden en verder niets doen. Nee, JIJ moet je bekeren tot God. Volgens hen staat in de Bijbel vaker geschreven dat ík me moet bekeren, dan dat God mij bekeert. Natuurlijk weten zij ook dat het Gods werk is, maar ze benadrukken dat je zelf tot God moet gaan en dat Hij dat zeker wil zegenen. Van die andere mensen -die refo's en dominees die ik eerst noemde- hoor ik juist weer dat de mens niet tot God wíl gaan. Als ik dat hoor, word ik al ontmoedigd om God te zoeken. Bovendien praten die mensen veel over de ellendekennis die je moet hebben. Weet u, eigenlijk heb ik die kennis helemaal niet voldoende. Dan denk ik: zie je wel, het zit niet goed met mij. Toch heb ik al meerdere keren ervaren dat als ik met mijn verstand God ging zoeken, ik op den duur dat ook met mijn wil ging doen en dat ik in God mocht roemen over Zijn goedheid. Toen ervoer ik ook even ellendekennis. Toch dacht ik: het was maar zo even dat ik berouw had over mijn zonden. Is het echt nodig dat je eerst ellendekennis hebt? Ik had dat dus nadat ik zag dat God zo goed is. Maar in mijn kerkelijke kring, de Ger. Gem., wordt vaak gezegd dat je dat eerst zult moeten ervaren. Hoe zit het nu? Wie van de twee soorten mensen en meningen die ik beschreef houden meer vast aan de Bijbel? Ik vind het zo lastig en weet gewoon niet meer wat ik geloven moet. Als ik die mensen van HeartCry geloof, ben ik bang dat ik Jezus zou aannemen en vervolgens een gestolen Jezus zou hebben, tenminste dat willen die anderen me laten geloven. Toch lijkt de houding van HeartCry me bijbelser dan de wijze waarop in de meeste gemeenten van de Ger. Gem. wordt gepreekt. Wat moet ik nu aanhouden? Ik hoop dat u op al mijn vragen en opmerkingen een duidelijk antwoord kunt geven. Ik worstel er erg mee. Alvast hartelijk dank!

Antwoord

Toen ik mijn antwoord klaar had (halve A4 met kleine letter) liep mijn computer vast. Weg brief. Ik antwoord nu heel kort en stuur twee bijlagen mee.

Keus tussen Heartcry en rechtsbevindelijk is niet nodig. Ieder heeft zijn betere en minder goede dingen. God roept op tot bekering. Daar moet je dus gehoor aan geven. God zegt niet: wederbaart u. De levendmaking (wedergeboorte) is een zaak van God alleen. Het geloof is uit het gehoor. Over 'hoe' je tot het geloof komt gaan de eerste vier hoofdstukken uit “Levend geloof”. Je kunt dat boekje kopen en lezen. Over je specifieke vragen in deze brief gaat het hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10 uit mijn boekje “Bekering ook voor jou?”. Die stuur ik als bijlage. Het is heel belangrijk dat je een goed inzicht hebt in de leer van de Schrift.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
8 reacties
Gerteke
22-03-2010 / 13:52
Volgens mij zie je, zoals de dominee zegt, een tegenstelling die er niet is. Nee, je hebt vanuit jezelf de zin en de wil niet om God te volgen. Maar de opdracht om dat toch te doen, staat nog steeds. Speel dat niet tegen elkaar uit.

Als je Jezus wilt volgen, begin daar dan gewoon mee. Dan ontdek je vanzelf hoe heilig, liefdevol en schitterend God is en dat jij dat bepaald niet bent. Als je dat beseft, wat je overigens niet krampachtig moet gaan afdwingen, 'heb' je ellendekennis. In de GerGem wordt dat gezien als een deugd; wel dat is het niet. Ellendekennis is een extra aansporing om je over te geven en te verlaten op Gods liefde en vergeving. Dat is wel een deugd!

Denk buiten de systeempjes, denk alsof je Jezus voor het eerst ontmoet tijdens zijn rondreizen. En hoor Hem dan heel eenvoudig zeggen: "Wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven."

Be blessed!
dijna61
22-03-2010 / 13:58
Mooi Gerteke!
Kort, maar duidelijk!
1a2b3c
22-03-2010 / 17:00
Hoi vraagsteller/ster,

Je raakt in de war van al die verschillende meningen of misschien is het beter om accentverschillen te zeggen.
Je moet gewoon altijd alles wat je hoort en leest aan de Bijbel toetsen en dan niet aan één tekst maar alles in zijn verband. (net als de gemeente in Berea deed toen zij Paulus hadden gehoort)

Zie ook Galaten 1:8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Dus laat het evangelie staan zoals God het ons heeft gegeven in de Bijbel en dat is heel eenvoedig zodat ook de kinderen erbij kunnen, maar voor de wijzen en verstandigen is het verborgen.
God spreekt je aan op je verantwoordelijkheid en daar zal Hij je ook op afrekenen als je die niet neemt.

En 1 Kor.1:12-13 En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.
Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?

Het gaat er niet om of je van ''heartcry bent of van de rechtsbevindelijken".
(of van wie dan ook)
Kijk gewoon altijd of het overeenkomstig God's Woord is en geloof dat.
Lfrss
22-03-2010 / 21:47
Hej,

Je worstelt met een probleem waar ik ook mee geworsteld heb.
Maar toen sprak een tekst mij enorm aan: Kiest dan heden wie gij dienen zult. Toen heb ik de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Maar tegelijkertijd ben ik er achtergekomen dat ik dat uit mezelf niet kan en voortdurend in gebed moet om Gods hulp te vragen. Net als een persoon uit de bijbel zegt (ik weet even zijn naam niet meer) 'Heere ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp!'

kijk ook eens op ons forum http://mattidegooijer.wordpress.com/2010/03/18/hello-world/

God Bless You!
appeltaart
22-03-2010 / 21:49
Ik heb het vragenboekje van DS. Ledeboer erbij genomen,
Hier staat heel eenvoudig : Wat is dat, bekeerd te worden?
en het antwoord vervolgens : Een nieuw hart ontvangen, Ezechiel 36: 26.

En vervolgens: Wie kan ons dat geven? En het antwoord luid:
God alleen, Lukas 18: 27

Ik zou zeggen lees het een voudig vragenboekje van ds.Ledeboer.
Daar staat het kinderlijk eenvoudig vermeld, Met daarbij teksten dus gegrond
op Gods Woord!!

Ook kun je het vinden in de Heidelbergse Catechismus: Zondag 33
Ook gegrond op GodsWoord.

Zomaar enkele gedachten van een die het ook niet weet, Maar tracht er na te leven, Met vallen en opstaan.
adriano313
23-03-2010 / 02:42
Ik moest aan onderstaande denken
Misschien heb je er wat aan
Het is de bemoedigende groet na afloop van veel kerkdiensten

Ga dan heen in vrede
Verhef uw hart tot God
en Hij is u genadig
Alphonsus
23-03-2010 / 12:40
Discipelschap dat is waar Jezus ons toe oproept. Dit kan je doen of laten.
Tijdens het discipelschap. d.w.z. in Zijn voetstappen treden, zul je merken dat je Hem alléén nodig hebt. Hij werkt dan zowel het willen en het werken in je en dat in zo'n overweldigende mate dat je gewenst had eerder een volgeling van Hem te zijn geworden.
Antoinette
23-03-2010 / 21:44
wat ben jij goed bezig vragenstelster!
Je worsteld dat is minder leuk voor jezelf, maar wie zoekt die vind.
Ik heb dat zelf ook mogen ervaren!

Ik wordt er heel blij van als ik jou vraag lees, iemand die serieus op zoek is, dat is waar God ook blij van wordt!!!

Succes meid!
En als je vragen hebt mail me maar gerust!

toontjevos@hotmail.com
Ik weet wat je bedoeld met je 2 verschillen ik sta meer achter hartcry dan je andere voorbeeld!

Terug in de tijd

Deze vraag is bedoeld voor iemand die veel van muziek houdt en een muzikaal gevoel heeft. Persoonlijk houd ik ontzettend...
geen reacties
22-03-2007
Nog een vraag over vraag 1710. Wat bedoelt u met de bijbel te laten buikspreken
geen reacties
22-03-2005
Ik heb een vraag over de Herziene Statenvertaling. De HSV spreek in Jeremia 43:12b over luizen: Hij zal het land Egypte ...
geen reacties
22-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering