Genieten van tangomuziek

G. Slurink / geen reacties

22-03-2019, 16:18

Vraag

Ik heb een vraag aan de heer Slurink. Ik ben een groot liefhebber van klassieke muziek. Sinds enige tijd ben ik via internet ook in aanraking gekomen met tangomuziek. Vooral de muziek van Piazzolla spreekt mij enorm aan. Toen ik op zoek ging naar wat achtergrondinformatie over de tango en de bijbehorende muziek ging ik echter twijfelen of je als christen naar deze muziek kunt luisteren.

In de eerste plaats gaat het bij tango natuurlijk om een dans, waarbij het veel draait om lichamelijkheid. Verder kwam ik verhalen tegen dat de tango zo’n 100 jaar geleden is ontstaan in de bordelen van Buenos Aires. Verder heeft deze muziek qua tekst ook niet perse iets met het christelijk geloof te maken. Mijn vraag is dus of je als christen kunt/mag genieten van tangomuziek.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het antwoord heeft wat op zich laten wachten omdat ik er zelf ook wat langer over na moest denken. Ik wil drie dingen noemen waarvan ik denk dat die tezamen helpen om hierin een weg te vinden. Het eerste is dat we als christen fundamenteel anders in de wereld staan als het goed is. Het tweede is dat we ook als christen, als mensen die wel in de wereld maar niet van de wereld, zijn, mogen genieten van dingen in deze wereld, maar dan binnen bepaalde grenzen en op een andere manier. En het derde is we deze dingen niet een te hoge waarde moeten toekennen en moeten bedenken dat er betere dingen zijn.

De fundamentele keuze die we moeten maken is de keuze tussen de Heere Jezus en de wereld. De vraag is wie het voor het zeggen krijgt in ons leven, de Heere Jezus of de wereld. Met de wereld bedoelt de Bijbel dan niet deze schepping op zich, maar de wereld die effectief leeft zonder God en geen boodschap aan Hem heeft. Die zich niet aan Hem wil onderwerpen maar haar eigen gang wil gaan. Als de wereld het voor het zeggen heeft in iemands leven dan betekent dat, dat zo iemand -vaak zonder er veel bij na te denken- leeft volgens de waarden en patronen van de wereld en een veel zaken voor belangrijk houdt die erg vergankelijk zijn. Als echter de Heere Jezus het voor het zeggen krijgt dan worden andere dingen belangrijk voor ons.

Tangomuziek maakt ook onderdeel uit van die wereld. Het was een onderdeel van de volksmuziek waarin het volk zich uitte en zich vermaakte in de buitenwijken van Buenos Aires, waar immigranten uit allerlei delen van de wereld samenkwamen voor wat vertier in hun armoedige bestaan. Uit een smeltkroes van culturen ontstond daar de tangomuziek en de tango als dans. Ik denk dat het wat genuanceerder ligt dan dat het ontstaan zou zijn in de bordelen, maar dat laat ik liggen. Dat doet er ook niet zoveel toe. Ze deden wat ze deden omdat ze leefden volgens de patronen van de wereld. We moeten ons hierin overigens niet beperken tot bepaalde uiterlijke zaken. De nette burgerij van Buenos Aires -of van waar dan ook- die hier hun wenkbrauwen over fronsten waren goed mogelijk zelf niet zoveel anders. Zij deden alleen weer andere dingen. En zo is het nog steeds overal ter wereld.

De Heere Jezus is gekomen ons daar uit te redden. Als christen zijn we tot een nieuw leven geroepen (Rom 6:4). Getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon (Kol 1:13). Gereinigd door het bloed van de Heere Jezus, verzoend met God, worden we opgeroepen tot een nieuwe wandel. Andere dingen worden dan belangrijk voor ons. We leven dan niet meer van wat de wereld ons te bieden heeft en zoeken niet daarin ons geluk, maar we leven van elk woord van God (Luk 4:4).

Dus dat is het eerste: een nieuw leven met een compleet ander fundament. Dan hebben we niet meer deel aan aan de onvruchtbare werken van de duisternis (Ef 5:11). Dan wandelen we niet meer zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken (Ef 4:17-18). Dan willen we nauwgezet wandelen, niet als dwazen maar als wijzen, en de tijd die we hebben gekregen goed te gebruiken omdat de dagen vol kwaad zijn (Ef 5:15-16). Dan worden we ook waakzaam tegen verleidingen (Ef 6:11, Hebr 3:13).

Het tweede is dan dat we ook in dit nieuwe leven, hier op aarde, nog voortdurend dingen zullen tegenkomen die, alhoewel ze door de wereld worden misbruikt voor hun eigen doelen, ze ook nog steeds deel uitmaken van Gods schepping. De Bijbel zegt niet dat we die op zichzelf moeten mijden, wel dat we moeten oppassen voor de verleidingen en misleidingen ervan. Ze moeten niet over ons gaan heersen. Ze hebben geen grote waarde en zeker geen eeuwigheidswaarde. En er zijn ook grenzen aan waar we aan deel kunnen hebben. Twee zaken die ook vaak worden genoemd in de Bijbel die een christen moet ontvluchten zijn hoererij en afgoderij. Dat zijn ruime begrippen en omvatten ook geestelijke hoererij en geestelijke afgoderij, welke in feite ook vooral een overtreding zijn van de eerste drie geboden van de tien geboden.

De Heere Jezus geeft ook een belangrijke les in Markus 7:20-23: verontreiniging komt in de eerste plaats van binnen uit. Uit het hart van de mensen komen de kwade overwegingen, overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed en dwaasheid voort. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Dus daar moeten we op achten en dat geen ruimte geven bij onszelf. Dat betekent niet dat we immuun zijn voor invloeden van buitenaf. Het zijn weliswaar niet de dingen die ons verontreinigen, maar ze kunnen wel invloed uitoefenen. Goede invloeden kunnen ons kunnen helpen te strijden tegen onze verkeerde neigingen. Verkeerde invloeden kunnen juist onze verkeerde neigingen aanwakkeren of goedpraten. Dus een eventuele boodschap die bepaalde muziek brengt of welke levenswijze er expliciet of impliciet mee verheerlijkt wordt is ook van belang. En ook de context van een uitvoering en de manier waar je er mee omgaat zijn van belang.

En verder wil ik geen deel hebben aan de zonden van anderen (1 Tim 5:22). Het is lastig om te bepalen wat daar precies onder valt, maar kort gezegd meen ik dat het daarbij vooral gaat om niet mee te doen of mee te gaan in (en daarmee niet in te stemmen met) expliciete zonden zoals de zojuist genoemde zaken die Jezus aanhaalt in Markus 7:21-22 en evenmin met allerlei leringen of filosofieën waarbij zaken worden verkondigd die duidelijk ingaan tegen wat God heeft gezegd.

Als ik nu dit nu probeer toe te passen op tangomuziek, kan ik niet tot een  strikte afwijzing van alle tangomuziek komen. Wel van sommige, maar niet van alle. Maar ik ga er op een andere manier mee om. Het zijn niet meer de dingen waar ik mijn vervulling in zoek en die ik najaag. Het zijn meer dingen die ik als buitenstaander toevallig tegenkom. Ik zie bijvoorbeeld op zichzelf geen probleem in de uitvoering van Adiós Nonino op de bruiloft van Prins Willem Alexander en Maxima Zorreguieta. En ik vind het bijvoorbeeld ook mooi te luisteren naar het gepassioneerde spel van een Zuid Amerikaanse bandoneonspeler. Maar waar tangomuziek wordt gebruikt in een context van onreinheid en losbandigheid, kan -of liever gezegd wil- ik niet aan meedoen en niet van genieten. Maar als ik bijvoorbeeld luister naar de Libertango uitgevoerd door de Berlin Philharmonic dan zou ik niet durven zeggen dat daar ditzelfde aan de hand is. Tegelijkertijd hebben al dergelijke dingen geen bijzonder grote waarde voor mij.

Het derde is dan dat er betere dingen zijn. Zoals je zelf al zegt heeft deze muziek qua tekst niet perse iets met het christelijk geloof te maken. En dat is ook een belangrijk punt. Er zijn perioden in mijn leven waarin dingen moeizaam gaan en de ene tegenslag volgt op de ander. Het is dan verleidelijk afleiding te zoeken in bijvoorbeeld bepaalde muziek, zoals de muziek van Piazzolla als je daar van houdt. Maar ik heb zelf, juist in zulke tijden, dan niet dergelijke muziek nodig maar muziek die me weer bepaalt bij de bijbelse beloften en die bijbelse woorden van troost geeft. Dat geeft me de kracht en troost die andere muziek niet kan geven. Er zijn nuttigere en meer waardevolle en opbouwende dingen dan tangomuziek. Dan kan ik best eens luisteren naar een mooie uitvoering van een bepaald stuk. Maar ik moet oppassen dat ik me daardoor niet laat wegvoeren van de dingen die werkelijk van belang zijn.

Dit zijn zo de overwegingen die ik hierbij zou maken. Het belangrijkste is te leven uit geloof, in afhankelijkheid, en dezelfde dingen te leren voor belangrijk te houden die de Heere Jezus voor belangrijk houdt. De Heere Jezus wees de volksmuziek en het volksdansen uit die tijd niet af. Hij wees wel de zonde af. Maar bovenal wees Hij op wat beters.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

klassieke muziek
geen reacties

Terug in de tijd

Mag een bedrijf aan een sollicitant tijdens een eerste sollicitatiegesprek vragen of hij/zij in aanraking met justitie i...
geen reacties
21-03-2016
Beste mevrouw Rots. Een jaar geleden is mijn verkering uitgeraakt na ongeveer 3,5 maand verkering te hebben gehad. Desti...
geen reacties
21-03-2016
Ik heb een groot probleem. Al 30 jaar (ik ben begin 40). Ik ben ik eetverslaafd. Wat ik ook probeer, ik kom er niet van ...
7 reacties
21-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering