Tussen vriend en mijn familie in

Ds. A. de Lange / geen reacties

07-03-2004, 00:00

Vraag

Mijn vriend is erg reformatorisch. Ik ben dit van huis uit niet gewend. Dit komt omdat ik niet zoals hem ben opgevoed. We zijn allebei wel Chr. Geref. en bij ons thuis waren ze vroeger ook heel reformatorisch. De laatste jaren is alles bij ons thuis erg 'versoepeld.' Nu ik verkering heb met mijn vriend ben ik weer behoorlijk reformatorisch geworden (wel van harte!). Maar dit wordt thuis niet altijd geaccepteerd. Ik vind dat heel moelijk, want eigenlijk zit ik dus tussen mijn vriend en mijn familie in. Dat vind ik heel erg. Maar is het niet bijbels om als meisje in alles -dus ook hierin- je vriend na te volgen?! Hoe moet ik hiermee omgaan, ook op een respectvolle manier met mijn vriend en mijn ouders, want ze zijn mij allebei even dierbaar en ik wil geen ruzie om deze dingen, dat is ook niet christelijk.

Antwoord

Je schrijft over je eigen familie en over je vriend en je familie. En dan ligt er wat verschil. Bij jou thuis is het -zoals je aangeeft- wat ‘soepeler’. Bij je vriend thuis ‘reformatorischer’. Ik denk bij die woorden aan bepaalde dingen, maar ik weet niet of ik aan de goede dingen denk. In ieder geval zal er tussen de twee gezinnen wel verschil zijn in de waardering van bepaalde vormen, en in de opvatting wat geloof en bekering precies met zich mee brengt. Hoe moet je daarmee omgaan? Ik wil je een paar dingen aanreiken.

1. Waar sta je zelf? En dan is het niet het belangrijkste of je het met je ouders of met je vriend eens bent, maar of je het met God eens bent. Of je werkelijk voor Zijn Woord wilt buigen. Hoe is je omgang met de Bijbel? Hoe is het met jouw bidden? Probeer allereerst ZELF bij de Heere te leven. En wanneer ben je dan op de goede weg? Het avondmaalsformulier wijst ons op drie dingen: a. als we onze zonden en vervloeking bedenken en onszelf mishagen vanwege onze zonden en ons voor God verootmoedigen; b. als we de gewisse belofte van God geloven dat al onze zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus ons toegerekend is. c. Als we ook gezind zijn om voortaan met ons hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God te bewijzen.

2. In de omgang met anderen is het een oude en beproefde regel om “nauw te zijn voor onszelf en ruim voor een ander”. Dat wil zeggen: Probeer voor jezelf zorgvuldig en gewetensvol te leven zoals je ziet dat de Heere het van je vraagt en wees tegelijkertijd terughoudend in het opleggen van dingen aan anderen en het oordelen van hen. Een andere belangrijke regel voor onze omgang met elkaar in het christelijk leven is: a. in het (vanuit het Woord) noodzakelijke eenheid; b. in het niet-noodzakelijke vrijheid; c. in alles de liefde.

3. Momenteel, nu je niet getrouwd bent, zijn je ouders degenen aan wie je in de eerste plaats eerbied, respect en gehoorzaamheid verschuldigd bent. Bewijs ze dat ook. Als je zelf in bepaalde opzichten het wat minder ‘soepel’ neemt als zijzelf, zullen ze je daar de ruimte voor geven. Je mag naar hen toe echter geen houding aannemen van: “Nu zal ik jullie wel eens even vertellen hoe het eigenlijk hoort.” Je mag open en eerlijk over je echte vragen en gedachten spreken, maar waak tegen de toon van eigenwijsheid. Laten je ouders ook niet het gevoel hebben dat je vriend en zijn gezin het via jou in het gezin van je ouders voor het zeggen moeten gaan krijgen. Dat zou niet juist zijn.

4. Als je vriend in de toekomst je man wordt, zal tussen jou en hem de Bijbelse verhouding gelden dat hij het hoofd is en dat van jou gevraagd wordt hem onderdanig te zijn. Dat betekent dat je vriend dan de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt in jullie huwelijk. Het betekent niet, dat jij dan geen verantwoordelijkheid houdt in hetgeen je denkt en gelooft. Het is goed om in je verkeringstijd er samen veel over te spreken. En als je samen één bent in geestelijk en kerkelijk denken is dat een mooi iets. Het is, denk ik, zelfs nodig.

God helpe je om op een goede manier naast je vriend te staan, en een goede verhouding met je ouders na te streven. 

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik durf niet te zoenen. Wat is hiervoor de oplossing?
geen reacties
07-03-2005
Op deze website heb ik een aantal vragen en de daarbij behorende antwoorden gelezen van mensen die een heterorelatie heb...
13 reacties
07-03-2016
Is het op grond van de Bijbel geoorloofd om te douchen in openbare doucheruimtes? Dus daar waar je met zeven of acht men...
geen reacties
07-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering