Verzwegen overspel

Ds. J.A. van den Berg / 4 reacties

28-01-2015, 14:48

Vraag

Beste redactie, Ik wil u graag advies vragen over het onderwerp overspel. Maar eerst wil u vertellen over mijn verleden, zodat u meer inzicht heeft in de situatie. Vanaf de pubertijd al had ik steeds vriendinnen die vreemd gingen, of mij verlieten voor een ander. Ik weet dat ik nooit een makkelijk persoon ben geweest in een relatie, maar geen een keer had ik dit verdiend. Keer op keer met een gebroken hart en levend in een depressie. Op een gegeven moment leerde ik mijn huidige vriendin kennen. Zij is een heel goed persoon, lief, bezorgd en geeft me veel aandacht. Wij zijn er ook van overtuigd dat God ons bij elkaar heeft gebracht. Zij zag mij voor het eerst op een foto die een oom van haar had en het bleek dat zij enkele weken ervoor over mij gedroomd had, zonder dat ze mij kende. En ik had op dat moment een meid nodig zoals zij. Zo anders dan mijn vorige vriendinnen. Nadat we waren voorgesteld vonden wij direct de liefde voor elkaar. Maar door mijn verleden was er iets ontstaan in mij, een soort muur van binnen. Ik had niet veel vertrouwen in het vrouwelijke geslacht. Ik was bang dat ook zij op een dag mijn hart zou breken. In een hele foute beslissing begon ik mijzelf 'in te dekken'. Ik ben een aantal keer seksueel vreemd gegaan, weliswaar zonder enige vorm van liefde of emotie, maar het was hoe dan ook heel fout. Mede door haar ben ik met de tijd me steeds meer gaan verdiepen in God en zijn wegen. Ik was er altijd wel van overtuigd dat God er was, maar hield me er verder nooit mee bezig. Voor ik mijn vriendin ontmoette leed ik een onrustig bestaan met drank en drugs en was soms op het criminele pad. Gelukkig ben ik nooit helemaal op het foute pad beland en sinds ik mijn vriendin ontmoette ging het alleen maar de goede kant op. Tegenwoordig ben ik heel bewust van wat goed en slecht is. Ik bid regelmatig thuis en probeer ook vaak op zondags een kerkdienst bij te wonen. In mijn gebeden heb ik berouw getoond en vergiffenis gevraagd voor al mijn zonden, huilend en smekend. Ook heb ik in mijn gebeden alle personen vergeven die mij ooit pijn hebben gedaan. Ik heb leren vergeven en heb geleerd om geen wrok en haat te hebben. Wie vergeven wil worden moet ook vergeven. Ik werk hard voor mijn centen en mijn toekomst, gebruik al lang geen drugs meer en drink ook bijna nooit alcohol meer. Ik denk oprecht dat ik op het juiste pad ben nu, het pad van God. Ik voel me ook steeds closer worden met Hem. Waar ik nu nog erg mee zit is het overspel dat ik meerdere malen heb gepleegd in mijn relatie. Ook al is het een tijd geleden, het komt nog vaak naar boven. Maar ik heb het wel een plek gegeven. Ik zie mijn vriendin steeds meer als mijn diamant, als mijn levensdoel, als mijn geschenk van God. Ik doe er nu alles aan om haar zo gelukkig mogelijk te maken. En ik moet er niet meer aan denken om vreemd te gaan. In die tijd is zij er ooit een keer achtergekomen. Ik heb er alles aan gedaan om het te ontkennen. Maar het bewijs was er. Maar tot de dag van vandaag heb ik het nooit toegegeven. In de eerste plaats omdat ik weet dat het haar hart zou breken en ten tweede omdat ik bang was haar te verliezen, en ik weet dat dat eigenlijk egoïstisch gedacht is. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat zij wist dat ik overspel had gepleegd. Ook al zei ze mij te geloven, maar ik denk dat dat meer was om het een plek te geven. Puur omdat zij ook zoveel van mij houdt. Maar ik weet zeker dat als zij zou weten van die andere keren, dat zij dan echt gebroken zal zijn en het niet aan zou kunnen, zowel lichamelijk als mentaal niet. Ik heb meerdere keren om vergiffenis gevraagd aan God, waarin ik mijn ziel helemaal openstelde aan Hem. Ik probeer mijn leven dan ook al geruime tijd te leven zonder zonde. Ik had al eerder gelezen over, als het beter is om iets te verzwijgen, dat dan het beste is. In mijn situatie ben ik er ook van overtuigd dat dit het beste is. Ten eerste om haar zoveel leed of erger te besparen. En ten tweede om zo een liefde te redden die God ons heeft geschonken. De prijs die ik ervoor betaal is dat ik altijd alleen met deze gegevens zal moeten leven en soms ook lijden. Maar dat neem ik voor lief. En in plaats van haar hart te breken, geef ik nu alle liefde aan haar die je maar kan voorstellen. Zoals ik net schreef, ik ben er vanaf overtuigd dat verzwijgen het beste is. Maar hoe bepaalt dit mijn relatie met God? Wil God dat ik ook aan haar het overspel opbiecht? Bega ik nog steeds de zonde zolang ik het haar niet heb verteld? En ooit op een dag willen wij trouwen in de kerk. Kan dit zonder dat ik dit aan haar heb opgebiecht? Of zou dat dan een nieuwe zonde zijn? Ik weet soms niet hoe ik hier mee moet omgaan. Ik las ook dat men voor het kerkelijke huwelijk publiekelijk moet opbiechten dat men het zevende gebod heeft verbroken. Dan zou er denk ik helemaal geen huwelijk meer komen. Maar dat is niet het ergste. Erger zal zijn dat mijn vriendin dan echt gebroken zal zijn en haarzelf misschien wel iets zou aandoen. En dat terwijl wij nu zo gelukkig zijn, zonder deze zonde. Wilt u mij alstublieft advies geven over hoe ik hier het beste mee kan omgaan, zoals God dat zou willen?

Antwoord

Beste vriend, dit is een heel aangrijpend verhaal. Ik heb me afgevraagd of het mogelijk is om dit via de mail te beantwoorden. Het zou goed zijn als je een persoonlijk gesprek kunt voeren met een predikant waar je vertrouwen in hebt. Wat je gedaan hebt, grijpt heel diep in. Het heeft niet alleen te maken met je relatie tot God, maar ook met je relatie tot je vriendin. Tussen jullie beiden ligt jouw overspel en leugen.

Het is niet alleen zo dat je seksuele gemeenschap hebt gehad buiten het huwelijk, hetgeen tegen Gods Woord ingaat. Nee, het herhaaldelijk seks hebben met een ander heeft plaatsgevonden tijdens de relatie met je vriendin. Daarmee heb je jezelf beschadigd en jullie relatie. Vervolgens heb je er ook aanhoudend over gelogen.

Ik schrijf dat je jezelf beschadigd hebt omdat de duivel maar al te zeer later in je huwelijk kan proberen om je opnieuw te laten vallen in ontrouw. Iets dat je al gedaan hebt is gewoonlijk makkelijker om opnieuw te doen. Ook later zullen er situaties zijn van frustratie of pijn, maar vluchten in zonde is niet de oplossing. Je hebt daarnaast aanhoudend gelogen tegen je vriendin terwijl het in een huwelijk gaat om trouw en vertrouwen.

Begrijp me goed, ik ga niet boven je staan. Ook mijn hart is zondig en het is genade wanneer God mij bewaart voor de daden die jij deed. Het gaat er mij om dat je de ernst van de situatie inziet. Ik vind het moeilijk om op afstand hier het laatste woord over te zeggen. Mede omdat ik jullie niet ken, kan ik niet inschatten hoe jullie zullen reageren wanneer de waarheid boven tafel komt.

Volgens mij zul je toch de leugen en daarmee het overspel moeten opbiechten aan je vriendin. Je zult veel moeten bidden om wijsheid en moed. Het zou goed zijn wanneer jullie hiermee samen naar een predikant gaan. God is machtig om hierin uitkomst te geven en jullie relatie te bewaren. Zie je werkelijk in dat je door eigen schuld elk recht hierop hebt verspeeld? Het zou een wonder zijn wanneer je echt kunt buigen onder God, hoe de weg ook verder zal gaan. Maar God kan geven dat er door oprecht berouw en oprecht belijden een goede basis komt voor een huwelijk.

Uit je verhaal begrijp ik dat je niet elke zondag naar de kerk gaat en dat je soms nog alcohol drinkt. Laat me je raad geven. Wees hierin radicaal en consequent. Ga elke zondag naar de kerk. Waarom zou je niet twee keer per zondag gaan? Wanneer we zien dat God recht heeft op ons hele leven, dan doen we dat graag. Het is broodnodig dat we Hem leren kennen en meer leren kennen. Stop radicaal met het drinken van alcohol. Het heeft je al teveel gekost.

Zie je in dat God ook radicaal is in het vergeven? Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven voor doodschuldige zondaren. Wanneer wij met oprecht berouw belijden, vergeeft Hij volkomen. Dat is zo’n groot wonder. Daarin zien we de onbegrijpelijke liefde van God en van Christus. Dit zal ons leven veranderen door de kracht van de Heilige Geest. We gaan de zonden haten en ontvluchten en God meer en meer zoeken en kennen. Wees niet wanhopig. Hoop op God.

Ds. J. A. van den Berg,
Grand Rapids (USA)

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

liegenopbiechtenoverspel
4 reacties
arendine
30-01-2015 / 11:53
Je wilt je hele leven met iemand delen. Een van de fundamenten van een huwelijk is openheid naar elkaar. Als je een huis koopt waarvan de fundering rot is, geeft dat problemen. Misschien niet op de eerste dag, maar in de loop van de tijd zakt het scheef en de schade wordt steeds groter (scheuren in de muren, scheef en lek dak). Als je voor de koop weet dat er een probleem is, kun je onderzoeken of dat te repareren is.

Er is al schade in jullie relatie, je hebt je vriendin al pijn gedaan en daarbovenop tegen haar gelogen. Verzwijgen verandert daar niets aan. Het zorgt voor een deuk in het vertrouwen en alleen door niet meer te liegen en door bewust geen dingen te doen die haar schaden, kan dat vertrouwen worden teruggewonnen.

Als je vriendin dan met je wil trouwen, weet je dat jullie huwelijk op een goed fundament staat. Geen fundament van leugens, maar een fundament van eerlijkheid en wederzijds vertrouwen.

Trouw je zonder het te vertellen, dan is de vertrouwensbreuk en schade vele malen groter als ze er eenmaal echter komt (wat heel waarschijnlijk is, geheimen hebben de neiging uit te komen). Want dan zou je hele huwelijk gebaseerd zijn op een leugen. En dat grote leed moet je je vriendin besparen.

Iedereen kan ten prooi vallen aan verleidingen en verkeerde beslissingen. Maak er je gewoonte van om er eerlijk over te zijn tegen degene met wie je je leven wilt delen. Eerlijkheid is de grootste groeifactor voor vertrouwen.
drj
30-01-2015 / 20:46
In een hele foute beslissing begon ik mijzelf 'in te dekken'. Ik ben een aantal keer seksueel vreemd gegaan, weliswaar zonder enige vorm van liefde of emotie

Geen excuses. Je bent vreemd gegaan omdat je alleen aan jezelf dacht.
Gelukkig is dat nu veranderd. Blijf daarbij.

Je vriendin heeft je al meermaals ondervraagd hierover. Speel geen verstoppertje meer met haar, ze weet in haar hart dat je niet eerlijk was. Natuurlijk zal ze verdrietig zijn over alles wat er gebeurd is. Aan de andere kant kan zij daardoor zelf beslissen of ze met je verder wil. In elk geval legt jouw bekentenis en radicale eerlijkheid vanaf nu de basis voor haar toekomstige vertrouwen in jou. Vertrouwen dat wat er ook gebeurt, ze erop kan vertrouwen, dat elk woord uit jouw mond de waarheid is.

Erger dan twee jaar te worden belogen door iemand die je vertrouwt is tien jaar te worden belogen. Neem je voor vanaf nu haar vertrouwen waard te zijn. De waarheid zal je vrij maken.
denkna
30-01-2015 / 22:29
Als ik de vraag zo door lees, dan komt het beeld naar voren van een persoon die absoluut niet met zichzelf in balans is. Ik vrees ook dat de ontstane situatie daar ook weer een gevolg van is. En als de persoon niet eerst aan zichzelf gaat werken, dan wordt het een repeterende breuk.

Hoe moeilijk dat wellicht ook is, maar werk eerst aan je zelf! En begin dan pas aan een (stabiele!) relatie.
Anders stapel je teleurstelling op teleurstelling. Voor je zelf en voor een ander. Daar is niemand mee gediend.

Dit vraagt om een paar moedige stappen (terug). Wijsheid!
AHHK76
31-01-2015 / 08:19
Toen ik zweeg werden mijn beenderen verouderd... (Psalm 32)
Wie zijn zonde belijdt en laat... (Spreuken)
Belijdt elkaar uw zonden en bid voor elkaar opdat u genezing vindt. (Jakobus 5)
Je leeft in een leugen, zo kun je geen goede relatie hebben en niet gelukkig in je relatie zijn! Echt ik heb dit ook bij iemand anders gezien!!!!! Ik ben het eens met de vorige reacties en het antwoord! Al zul je daar misschien deze vriendin mee verliezen. Je mag niet met leugens verder leven. De waarheid zal je vrijmaken! Sterkte!
Zoek evt. professionele hulp om een stabiel en gezond leven te krijgen... en dingen te verwerken.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over naastenliefde. Als ik naar mezelf kijk, dan mag ik weten dat ik God heb lief gekregen, omdat Hij m...
5 reacties
28-01-2012
Ik woon sinds anderhalf jaar in een studentenhuis. Eerst met alleen jongens, maar sinds september wonen er twee meisjes ...
5 reacties
28-01-2013
Als een predikant een beroep heeft aangenomen, wanneer mag de gemeente dan weer zelf gaan beroepen?
geen reacties
28-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering