Vragen om een teken

Ds. A. Simons / 7 reacties

26-11-2009, 18:00

Vraag

Mag je vragen om een teken? Ik hoor dat nog wel eens om me heen (n.a.v. het verhaal van Gideon, die een vlies legde). Bijvoorbeeld: iemand wil zijn bedrijf verkopen en vraagt aan God: Wilt U als het Uw wil is, iemand bij me langs laten komen vandaag die dan begint over mijn bedrijf te verkopen? En als het niet Uw wil is: niemand langs laten komen die erover begint? Iemand die de weg kwijt is... Als het kan door ds. Simons beantwoorden.

Antwoord

Mag je vragen om een teken? Beste vriend, is je vraag bijbels?

Goed, we beginnen bij het begin. De Heere Jezus zegt; jullie volgen Mij om de tekenen en wonderen (Joh. 4:48/Joh. 6: 26). Waarom willen wij een teken? Veel mensen zoeken naar wonderlijke dingen. Ze leven van het wonder. Het lijkt heel serieus en heel wonderlijk, maar het is vuurgevaarlijk. Leven van de ene uitredding naar de anderen. Pas op! Een wondergeloof. God nodig hebben om het wonder. Is de nood voorbij dan is het verlangen naar God ook voorbij. Nee, mijn vriend dit is niet het ware geloof. In de tweede plaats zijn er mensen die God nodig hebben voor het tijdelijk leven. Ze leven afhankelijk met een onbekeerd hart. Of anders gezegd ze “spannen God voor hun karretje.”

Nee, zo niet. Wat dan wel? Als wij Hem volgen, Hem aankleven, op Hem betrouwen dan leven we ook in het gewone leven afhankelijk. Het verlangen van het hart is niet meer: wat wil ik, maar wat wil de Heere. Paulus zegt in Romeinen 12: 2 “beproevende welke de goede en welbehaaglijke wil van God is.” Genade gaat willen wat God wil. Nee, niet meer wat ik wil, maar Zijn wil door mijn leven heen. Wanneer we zo door Gods genade wandelen dan kan het zijn dat het geloof versterking nodig heeft. God gebruikt daarvoor Zijn voorzienigheid en bepaalde bijzondere gebeurtenissen. Maar pas op; je kunt ook in een grote verzoeking vallen om van God tekenen en wonderen te vragen. Wandel in afhankelijkheid en eenvoudigheid achter de Zaligmaker aan. Laat Hem besturen, waken, het is wijsheid wat Hij doet. Er zou veel meer van te zeggen zijn maar ik houd het even zo. Van harte Gods zegen.

Ik wens je geen wondergeloof toe, maar een geloof wat genoeg heeft aan de eenvoudigheid van het Woord, het Woord, het Woord alleen. Hier rust de ziel ook voor het tijdelijke op het Woord. Vraag de Heere om licht in Zijn Woord. Om vanuit Zijn Woord de weg te mogen weten.

Een hartelijke groet,
Ds. A. Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

7 reacties
Orchidee
26-11-2009 / 19:17
Hier heeft jurjen ten brinke laatst een hele mooie jongerenavond over gehouden bij stichting jijdaar in Doorn,

Via de site zou je deze na kunnen luisteren,
EVA
27-11-2009 / 09:17
Beste vragensteller,

Als God jouw regiseur is van je leven, mag je zeker een teken vragen, het gaat dan niet om dat je door dat teken opeens in God gaat geloven, als je tweestrijd heb, in bijv een baan dan mag je dat zeker aan God voor leggen in gebed, en vragen Heer wilt U mij laten zien wat de juiste weg is.
Het gaat om Gods plan met ons leven en niet ons plan en dan nog aan God vragen of het goed is.
Als het Gods wil is zal hij dat zeker zo leiden dat je bevestiging krijgt dat je je baan opzegt om bij dat voorbeeld te blijven.
Zelf heb ik het heel simpel voorbeeld ik wilde iemand een brief sturen met me getuigenis, maar ik was bang voor de reactie en durfde eigenlijk niet, toen heb ik God gevraagt Heer moet ik het doen laat me het zien.
Toen las ik in me dagelijs woord, een tekst, twee dagen later in me stille tijd, weer over getuigen zijn voor HEM, en de persoon zelf vroeg mijn naar me getuigenis, toen wist ik zeker dat ik het moest doen,
Dus God zal alle dingen doen medewerken ten goede, en daar mag je HEM om vragen
pannenkoek
27-11-2009 / 10:19
Bij ons in de kerk liep iemand al jaren te worstelen met de gang naar het Heilig Avondmaal. De week er voor kwam heel sterk de tekst: 'Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.'
De volgende morgen werd in de kerk deze tekst als preek gebruikt. Toeval? Nee hij wist dat het voor hem was. Dat was voor hem een teken. En hij is aan het Avondmaal geweest.
Annet76
27-11-2009 / 10:43
Dat klinkt heel mooi pannenkoek, ik heb ook wel eens het verlangen dat er een dergelijk teken op mijn pad komt.
Echter denk ik dan ook: Zou het ook zo kunnen zijn dat je door het vragen om Gods tekenen steeds verder van Hem verwijderd raakt?

Daarom vind ik de opmerking die Ds Simons maakt wel treffend, althans voor mij:
“Maar pas op; je kunt ook in een grote verzoeking vallen om van God tekenen en wonderen te vragen.”
EVA
27-11-2009 / 11:25
Annet76
Ik denk dat je ook idd niet voor alles een teken moet vragen, want vertrouw je God dan nog wel, soms geeft God zelf al aanwijzingen zonder dat we er om gevraagt hebben, gewoon door het lezen van Zijn woord wat dan ineens je hart raakt en je mag zien he dat is vandaag voor mij!
Als je bij alles een teken nodig heb, geloof je dan werkelijk dat bij God alles mogelijk is? En dat bedoeld ds Simons denk ik te zeggen.
Lees Gods woord en je leest daar in Zijn belofte;s ook voor jouw "tekenen" dat Hij van je houd, dat je altijd bij Hem mag schuilen

Gods zegen
Maartje
27-11-2009 / 14:06
Leef dicht bij het Woord. Dat is het middel bij uitstek waardoor de Heere tot mensen wil spreken. Vraag niet om aparte dingen. Soms worden dingen duidelijk(er) door gesprekken met mensen. Dat kan God ook gebruiken.
De Heere wil juist in tijden van hevige strijd woorden van troost en bemoediging spreken tijdens het lezen in de Bijbel en onder de prediking van het Woord.

Gideon vroeg een teken om z'n zwakke geloof te versterken. Hij stond nogal niet voor een taak! Zacharias wroeg ook om een teken, maar werd daarvoor gestraft. Hij was priester en vroeg het immers uit ongeloof.

Zoals ds. Simons schreef: 'Als wij Hem volgen, Hem aankleven, op Hem betrouwen dan leven we ook in het gewone leven afhankelijk.' Laten we zo in afhankelijkheid leven, in het vertrouwen dat de Heere leidt en vragend: Heere, wat wilt U dat ik doen zal?
marina
27-11-2009 / 16:00
Het is wel een groot verschil of je een teken vraagt uit een zwak geloof of uit ongeloof. (dit boos en overspelig geslacht begeert een teken.....enz
Maar als je voor moeilijke keuze's in je leven komt te staan en je wilt leven naar de wil van de Heere, dan doe je toch alles in diepe afhankelijkheid.
Ken hem in al uw wegen.

Terug in de tijd

Een aantal jaren geleden ben ik helaas gescheiden, om een andere reden dan overspel. Mijn ex-man en ik hebben beiden wee...
geen reacties
28-11-2016
Ik ben meisje van 19 jaar en heb verkering. Ik ga vaak naar hem toe en we gaan vrijdagsavonds en zaterdagavond uit, bijv...
geen reacties
26-11-2004
Ik zit op dit moment in een fase dat ik veel keuzes moet maken en er veel op mij afkomt. Ik moet keuzes gaan maken voor ...
geen reacties
28-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering