Weer aan het Heilig Avondmaal

Ds. C.J. Droger / 3 reacties

19-11-2009, 19:00

Vraag

Mijn man heeft veel naar porno gekeken. Een poosje terug is hij hiermee gestopt. Hoe lang duurt het voordat je dan weer aan het Heilig Avondmaal mag gaan? En moet je iemand van de kerkeraad hierover inlichten over wat er gebeurd is?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
U legt een moeilijke en verdrietige vraag aan mij voor. Uw man is geruime tijd aan het kijken naar porno verslaafd geweest, lijkt het. Gelukkig is hij ermee gestopt. Ik denk dat u hem erbij helpen moet om niet terug te vallen. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Spreek samen dingen af die het uw man onmogelijk zullen maken om weer naar porno te gaan kijken (een goed filter bijv. op de computer). Dat is één kant van de zaak.
 
Dan de geestelijke kant. Laat het duidelijk zijn, dat uw man gezondigd heeft. In het zevende gebod verbiedt de HEERE ook het kijken naar porno. De uitleg van het zevende gebod in de Catechismus is daar heel duidelijk in. Bovendien heeft uw man gezondigd tegen u (en de kinderen?). Hij heeft u bedrogen en verdriet aangedaan. Wat moet er gebeuren in een situatie als deze?
 
Allereerst zal er belijdenis van zonden moeten plaatsvinden voor het aangezicht van de HEERE. Tegen Hem is allereerst gezondigd. Zijn heilige wet is overtreden. Aan deze belijdenis van zonden zal gepaard hebben te zijn een oprecht gevoel van berouw. Het diepe besef: ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in de ogen van de HEERE. En als we dan zo de toevlucht nemen tot Christus, wil God om Zijnentwil ons onze zonden vergeven. Op grond van het offer dat Christus bracht. Ook deze zonden.

Uw man zal ook u om vergeving moeten vragen. Hij heeft ook u pijn gedaan. Als hij dat in alle oprechtheid doet met een duidelijk betoon van berouw, mag u uw man vergeven. Dat kan tijd nodig hebben. Uw man zal daar dan op wachten. Als er wederzijdse liefde is, kan ons huwelijk zwaar weer doorstaan. Met Gods hulp!

Is zo de weg met de HEERE en met u vlak geworden, dan kan uw man weer deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Dit zal eerst weggenomen moeten worden, wil uw man weer kunnen aangaan.
 
Moet de kerkenraad hierover ingelicht worden? Mijn antwoord op deze vraag is: nee. Uw man heeft zijn zonden in het verborgene gedaan. U bent er misschien achtergekomen, of hij heeft het misschien aan u opgebiecht. In dat geval hoeft de kerkenraad er niet bij betrokken te worden. Dat is alleen het geval als er zonden in het openbaar bedreven zijn, of als iemand na herhaalde vermaningen voor verborgen zonden, toch doorgaat op die verkeerde weg. Dan kan er een moment komen, dat de kerkenraad ingeschakeld wordt. Volgens mij is dat bij u niet aan de orde.

Iets anders is, dat u beiden zegt: we zouden hier een keer met de predikant of met onze wijkouderling over willen praten. Dan kan dat natuurlijk. Zoek er dan wel een geschikt moment voor. Het is nogal wat wat u naar voren zult brengen. Maar samen met een ambtsdrager erover praten, kan heilzaam zijn.
 
Gods zegen voor de komende tijd toegewenst. Ik hoop van harte dat dat wat stuk ging, door Zijn genade geheeld zal worden. Aan de HEERE zal het niet liggen. Hij weet hoe Hij in liefde met overtreders van het zevende gebod moet omgaan.
 
Hartelijke groeten!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaalporno
3 reacties
Justin
19-11-2009 / 19:56
Hallo vragenstelster, je vraag roept wat vragen en opmerkingen bij me op. Eerst dit: fijn dat je man hier mee gestopt is! Ik ken een vergelijkbare situatie, al is dat 'nog niet zo ver'. Daarom ben ik wel heel benieuwd hoe het je man gelukt is te stoppen. En eerlijk gezegd vraag ik me ook af hoe je je er zelf onder gevoeld hebt en hoe je vertrouwen nu is in je man. Maar dit zijn wel heel persoonlijke vragen. Al kunnen we daar misschien wel dingen uit leren.

Wat ik verder wel bijzonder vindt: je man wil blijkbaar weer aan het avondmaal en je vraagt je af wanneer dat kan. Zelf denk ik dan: als de wil er is, ligt er als het goed is al een weg achter van schuldbelijden voor God? Anders kun je toch nooit verlangen om weer deel te mogen nemen? Maar dat is een vraag vanuit mijn optiek.

Sterkte in iedergeval!
Discipelvisje
20-11-2009 / 10:11
Mijn man en ik hebben ook samen met dit probleem geworsteld. Daarom wilde ik graag een enkele tip geven waar jullie samen misschien ook wat mee kunnen. Het betreft idd een verslaving en daar van vrij komen gaat soms met vallen en opstaan. Bij ons wel tenminste. Mijn man had zijn pornoverslaving meerdere keren aan God beleden voordat hem duidelijk werd dat hij het ook aan mij moest belijden en mij vergeving vragen en ook mijn steun kon vragen. Daarna konden we voortaan het samen bij God brengen in gebed, kon ik ook voor hem bidden en hij ook voor mij om hiermee om te kunnen gaan. God kon mij ook troosten in mijn verdriet en pijn. Mijn man heeft een soort cursus gevolgd d..m..v. een werkboek met vragen om zijn eigen denkpatroon te herkennen en te kunnen ingrijpen voor hij weer een misstap zou begaan. Zo hebben we samen ook afspraken gemaakt om te voorkomen dat hij niet in verleiding wordt gebracht; Hij gaat niet achter de computer wanneer ik er een avond niet ben bv. We hebben ook filternet, maar dat helpt niet afdoende, daar kan hij nog makkelijk omheen als de hunkering hem te groot wordt namelijk. Ook hebben we afgesproken dat mocht het nog een keer mis gaan, hij het direct bekend, zodat ik me niet angstvallig hoef af te vragen of het nog steeds goed gaat. Heel veel sterkte gewenst, samen met de Heer kan er weer gewerkt worden aan herstel van vertrouwen, genezing en bevrijding en begrip voor elkaar. Bij God is alles mogelijk!!
Discipelvisje
20-11-2009 / 10:23
Nog even dit, wat betreft het avondmaal;
Wanneer de schuld aan jou en aan God zijn beleden is de weg natuurlijk vrij tot het avondmaal. Alleen zolang er nog onbeleden zonden zijn die tussen een mens en God in staan, moet dat eerst gebeuren voordat je aan het avondmaal meedoet. Ook wanneer er later toch een misstap wordt begaan, gewoon opnieuw belijden en vergeving vragen. Ook al worden we er zelf soms moedeloos van en schamen we ons om toe te geven dat het weer fout is gegaan... God wordt nooit moe van ons en geeft ons telkens weer een nieuwe start, als we maar erkennen dat we fout zaten. Ook belangrijk om je man daarin te blijven steunen, vergevingsgezindt te blijven, zodat hij het ook durft te vertellen mocht het toch nog een keertje fout gaan. Veel sterkte en Gods zegen!

Terug in de tijd

Ik vraag mij al een tijdje af of ik wel in de échte God geloof. Wanneer weet je en mag je zeker weten dat je in de échte...
geen reacties
19-11-2020
Het valt mij op dat er veel dominees zijn die in een doopdienst bidden voor de kinderloze echtparen en vervolgens bidden...
geen reacties
19-11-2012
Aan ds. J. L. Schreuders. Is het volgens de kerkorde van de HHK mogelijk dat een ambtsdrager die in zijn tweede termijn ...
1 reactie
19-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering