Ramadan en Suikerfeest (2)

Ds. H. Paul / geen reacties

19-11-2004, 00:00

Vraag

Ik was een beetje verbaasd over het antwoord, waaruit ik begreep dat een christen niet mag meedoen aan het suikerfeest. Ik lees in mijn bijbel dat Paulus zegt dat je aan afgoden gewijd offervlees rustig mag eten. Ik stel me zo voor dat hij dat zei tegen pas bekeerde christenen die gewetensbezwaren hadden om met hun vrienden van vroeger, die nog niet bekeerd waren, bepaalde 'heidense' offerfeesten mee te vieren. De ramadan kun je met die situatie toch heel goed vergelijken? Of zijn er volgens u verschillen?

Antwoord

Beste vraagstel(ster)ler,

Als vervolg op mijn antwoord betreffend het suikerfeest wijs ik op 1 Kor. 10:20-21. Wanneer men niet wist dat iets aan de afgoden was geofferd, behoefde men niet bezwaard te zijn, want een afgod is niets. Maar als het wel bekend was, moest men zich daarvan onthouden.

Nu wil ik niet beweren dat het suikerfeest een offer aan de afgoden is, maar het heeft toch een plaats in het godsdienstig ritueel van de moslims. Daar heb ik bezwaar tegen. Door deelname eraan conformeer ik me ermee. Het is toch anders dan een verjaardagsfeest.

Met vriendelijke groet, ds H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

islam
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd zijn er veel spraakmakende zaken over de kerk. Recentelijk is een boek verschenen “Kijk, de kerk.” Daari...
3 reacties
21-11-2016
Als bekeerde mensen bewust zondigen dan kunnen ze nog vergeving krijgen. Maar als onbekeerde mensen bewust zondigen kunn...
geen reacties
19-11-2012
In de herfst gaat er veel dood in de natuur. Was er voor de zondeval ook herfst? Toen was er toch geen dood?
2 reacties
19-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering