Xandernieuws

Ds. H. Veldhuizen / 3 reacties

08-07-2009, 13:07

Vraag

Ik ben al een tijdje aan het lezen op de site Xandernieuws. Deze site gaat over de NWO, New World Order. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Wanneer een aantal zaken van deze site op waarheid berusten, waarom worden we dan niet op zijn minst gewaarschuwd? Oké de prediking is: Bekeerd u! Moeten we ook niet de tijd in de gaten houden waarin wij leven? De mensen waarschuwen voor het zomaar volgen van de overheid? Zijn we niet blind geworden voor de waarheid. Wie zegt mij dat het nieuws zoals wij dat horen juist is? Waarom is het zo stil bij ons in de kerken terwijl er zoveel is wat hier besproken wordt? Het kan toch bijna niet waar zijn dat deze hele site op onzin berust? Ik hoef geen antwoord op al deze vragen; ik wil alleen dat we ons bewust worden wat er nog meer in de wereld speelt. Het einde der dagen moet juist de christenen niet overvallen! Wij moeten staan in het geloof en wijs zijn in de besluiten die wij nemen met de hulp van onze Zaligmaker Jezus Christus, Zoon van God. Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenover staan.

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Bedankt voor je vraag over Xandernieuws (X) en de Nieuwe wereldorde (NWO), een vraag die je heel voorzichtig stelt: je weet niet wat je met X en NWO moet en of het allemaal wel op waarheid berust wat er gezegd wordt. Aan de andere kant is je vraag heel duidelijk: Moeten we niet veel meer de tijd in de gaten houden? Moeten we niet, als we zien wat er allemaal aan de hand, veel meer gewaarschuwd worden, ook bijvoorbeeld tegen het, zoals je schrijft, zomaar volgen van de overheid? Enz.

Nu moet ik je eerlijk zeggen dat X en NWO niet mijn dagelijkse lectuur is. Waarom niet? Omdat, als we een goede krant en een goed opinieblad lezen, we behoorlijk op de hoogte en scherp gehouden worden. En, laat ik maar eerlijk zijn, ook omdat ik een flink aantal vraagtekens zet achter wat X naar voren brengt en bij wat over NWO gezegd wordt. Achter X en wat er gezegd wordt over NWO zit een bepaald populistisch denken dat wel stevig in de schoenen lijkt te staan, maar dat in veel opzichten niet is.

Als ik een paar vergelijkingen mag maken: Het is hetzelfde denken van ca. 100 jaar geleden, dat de rooms-katholieke kerk Nederland en Europa zou gaan overvleugelen. Kijk maar naar de hoge kerktorens, werd er o.a. gezegd, in bijna elke stad of dorp is de toren van de RK-kerk hoger dan die van de protestantse kerk(en). Inderdaad is dat laatste waar, maar dat wil nog niet zeggen dat Nederland en Europa door de RKL-kerk overvleugeld zijn of worden.

En: Ca. 50 jaar geleden zag men het communisme als het grote gevaar  waartegen gewaarschuwd moest worden: de Sovjet-Unie zou Europa en daarna de hele wereld aanvallen en overwinnen.

En nu is de islam aan de beurt. De redenering is: ons land en Europa zullen islamitiseren en het zal niet lang meer duren of de sjari’a zal hier worden ingevoerd. Denk aan de ‘Geert Wilders-mentaliteit’ en de velen, ook christenen, die achter hem aanlopen of door zijn gedachten worden meegenomen. Terwijl eerlijke berekening aantoont dat de islam straks maximaal 7 procent van de bevolking zal uitmaken, waarbij bovendien bedacht moet worden dat de secularisatie onder moslims groot is en velen niets van de sjari’a of iets dergelijke moeten hebben. Momenteel bedraagt het aantal moslims ruim 5 procent van de bevolking van ons land (van wie ongeveer een kwart religieus is), terwijl het aantal seculieren in ons land ruim 70 procent bedraagt. Is dat laatste geen veel groter gevaar?

Weet je overigens dat het aantal christen-allochtonen in ons land even groot is als het aantal moslims (beiden ca. 850.000) en dat bijvoorbeeld christen-allochtonen in Rotterdam het grootste aantal kerkgangers uitmaakt, meer dan christen-autochtonen?

Ik kan ook denken aan iemand uit de Amerikaans-evangelische hoek: Hal Lindsey, die ca. 30 jaar geleden op grond van bijbelse profetieën voorspelde dat 1988 het begin zou zijn van het einde van de wereld. Later werd het bijgesteld tot begin van een nieuw millennium, het jaar 2000. Hal Lindsey zag ook in de EEG, die toen tien landen omvatte, het tienkoppig monster uit het boek Openbaring, enz. Inmiddels is de EU uitgegroeid tot zeventien landen. Als ik het goed zie, zit X en wat er gezegd wordt over NWO in dezelfde hoek.


Mijn vraagtekens bij X en wat gezegd wordt van NWO zijn o.a. (Ik noem maar een paar dingen):

-Dat Obama’s medische politiek een herleving zou zijn van de ‘rassenverbetering’ van Hitler en Nazi-Duitsland. Kun je dat zo zeggen? Niet dat ik Obama’s medische politiek deel, maar we moeten wel goede deugdelijke argumenten aanvoeren.

-Dat “zeer binnenkort” de opname van de gelovigen zal plaatsvinden. Het is maar de vraag wat onder de opname van de gelovigen (1 Thess. 4:13v) is te verstaan. En in de tweede plaats: de achtergrond van “de binnenkort te verwachten opname van de gelovigen” is dezelfde als naar voren komt in de twaalfdelige romanserie “De laatste bazuin”, die evenals Hal Lindsey een Amerikaans-evangelische achtergrond heeft en uitgaat van een heel bepaalde uitleg van de Openbaring.

-Dat de Bilderberg-conferentie een occulte ideologie heeft en wil dat tweederde van de mensheid ‘verwijderd’ wordt en alleen een superieur mensenras zou overblijven. Ik vind dat een benedenmaatse verdachtmaking van de Bilderbergers, waar o.a. ook koningin Beatrix en enkele ministers bij betrokken zijn.

-Dat er sprake is van buitenaardse wezens die onze planeet bezoeken, wat binnenkort onthuld zal worden door de Verenigde Staten of Frankrijk. Ook van buitenaardse wezens werd al een tiental jaren geleden gesproken; er zijn nooit overtuigende bewijzen van geleverd.

-Dat het streven van NWO is om te komen tot één wereldregering, één wereldleger en één wereldreligie.
 
-Dat de aanslag van 11/9 is ‘opgezet’ door Amerika (en president Bush) zelf om zo een oorlog met Irak te kunnen beginnen en de islam in een extra kwaad daglicht te kunnen stellen.


Betekent dat dat er dus helemaal geen ernstige en bedreigende ontwikkelingen (kunnen) zijn en dat we ons niet bewust moeten zijn van wat er in de wereld speelt en er, bijvoorbeeld in de prediking, niet gewaarschuwd moet worden? Nee, dat betekent het niet. Ik denk aan verschillende dingen:

-Lees een goede christelijke krant. Lees o.a. ook de hoofdcommentaren en hoofdartikelen. Dat is m.i. beter dan X. Lees ook een goed christelijk opinieblad. Ik denk trouwens dat elke predikant dat zal doen.

-De prediking is geen politieke rede. Wel mag (moet!) van tijd tot tijd aan de orde komen: de afval in onze tijd, de enorme secularisatie, de verseksualisering en normloosheid, het verschil tussen het christendom en de islam, om maar een aantal dingen te noemen. Niet polariserend, maar constructief toerustend en opbouwend vanuit de Heilige Schrift.

-Bovenstaande kan ook op de catechisatie en in het kringwerk ter sprake komen. Daar is de mogelijkheid om vragen te stellen en op een aantal zaken praktisch in te gaan.

-Bovenstaande geldt ook de opkomende gedachte van “alle godsdiensten gelijk”. Daarmee bedoel ik niet de NWO-gedachte van één wereldregering, één wereldleger en één wereldreligie. Op die lijn zit ik niet. Maar ik denk aan de huidige theologische gedachte dat we “terug moeten naar Abraham.” Doen we dat, dan kunnen joden, christenen en moslims één worden, want alle drie religies belijden hetzelfde geloof als Abraham. Ik schreef daar een hoofdstuk over in mijn vorig jaar verschenen boekje “Christenen ontmoeten moslims”. Het is uitermate belangrijk dat in de prediking en bijvoorbeeld op de catechisatie en in jongerengroepen, jongeren (en ouderen) gewapend worden tegen deze gedachte en bijvoorbeeld het verschil tussen het christelijke geloof en de islam grondig aan de orde komt, zeker nu veel jongeren (en ouderen) met moslims in aanraking komen en het kan komen tot huwelijken tussen christenen en moslims. We zullen (dat moet ook aan de orde komen!) naar het gebod van God de (moslim-)naaste liefhebben als onszelf (dus geen moslimhaat en Geert Wildersmentaliteit) en tegelijk geen millimeter afdoen aan het belijden van de Drie-enige God en aan het geloof in Jezus Christus.

Beste vriend(in), ik zeg dus “ja” op je vragen: moeten we niet de tijd waarin we leven in de gaten houden en moet er niet, wanneer dat nodig is, gewaarschuwd worden en moeten we ons niet meer bewust worden van wat er in de wereld speelt. Maar mijn uitgangspunt is daarbij niet X of wat er gezegd wordt van NWO. Maar wat we dagelijks lezen in de krant, zien op het Journaal of op een andere wijze tegenkomen.
 
Mijn antwoord is uitvoerig geworden. Ik hoop dat je er wat mee kunt. 
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
3 reacties
Pompelmoen
09-07-2009 / 00:41
Geachte heer Veldhuizen,

Dank voor uw mooie antwoord en uw genuanceerde visie met betrekking tot de verbondenheid tussen joden, christenen en islam! Ik wens dat uw visie alle christenen die nu afdwalen richting Geert Wilders, zal inspirereren om te kiezen voor de gezegende weg van vrede en contact, en niet voor kille afstand en onmin...

Een hartelijke groet van Pompelmoen
eduard1
09-07-2009 / 11:46
Ik volg ook al enige tijd Xandernieuws.
Er staan heel veel dingen op waar je je vraagtekens bij zou moeten en kunnen zetten. Er staan echter ook veel dingen op die tot nadenken (zouden moeten) stemmen. alles rondom 9/11 en Bilderberg bijvoorbeeld, zou ik niet op voorhand willen en durven afdoen als boosaardige verdachtmakingen, zeker niet.
Xandernieuws moet natuurlijk ook niet het enige zijn waar we ons op baseren. Maar vlak overigens de andere media niet uit. Denk niet dat de kranten en de journaals allemaal zo objectief en eerlijk zijn als ze wel doen voorkomen.

Er zijn op deze wereld 2 koninkrijken, meer niet. Het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het Licht. En de mediawereld maakt bijna volledig deel uit van het koninkrijk van de duisternis. Wie heerst daar? Precies.....ook wel genoemd 'de vader der leugenen'.

Laten we ons baseren op Gods Woord wat heel duidelijk spreekt over de tekenen van de eindtijd. Waakt en bidt.
Noah
20-07-2009 / 15:39
Dank uw wel voor de reactie.. wat ik me dan nog wel afvraag is hoe onderzoeken we de waarheid en hoe weten wie en wat de waarheid of de waarde van het nieuwe zoals ned 1 ed. dan wel niet is?

Als het eropaan zou komen moet ik toch ergens vanuit gaan. Het is de bedoeling dat je elke dag bereidt bent om voor God aangzicht te staan. Maar je moet je neem ik aan niet in je huis opsluiten en afwachten en zeggen mij overkomt dit niet.. Ik zelf ga naar de ger gem en er wordt wel gesproken over het einde maar niet zeker niet op deze wijze.. Het wordt meer meegedeeld mar zijn we ons daar dan wel van bewust en op grond waarvan moet ik sommige dingen van X niet geloven.. Ik geef direct toe dat het nogal alternatief is maar er is veel keus om het nieuws tot je te nemen.

moeten het niet beangstigend zijn dat dit nieuws er is? Neem aan dat het niet geheel onzin is.. Wat nu 20-7-2009 op de site staan over de vaccins voor de mexicaanse griep en wat daar allemaal over wordt gesproken.. kan dit nog verzonnen worden? Kan dat allemaal nog in de doofpot worden gestoken?

nee.. dat niet.. maar veel mensen uit mijn omgeving zeggen dat ik deze site niet moet lezen en het moet afwachten... zeide de joden dat ook niet.. ik zie het wel gebeuren. Ons overkomt dat niet. (neem aan dat zij achteraf ook dachten had ik nu maar gevlucht)

Terug in de tijd

Ik weet niet meer wat ik moet doen, want ik heb een hele grote fout gemaakt. Ik heb geprobeerd een buurman te helpen met...
3 reacties
08-07-2011
Ik heb tijdens dit WK al veel geld verdiend met wedden op wedstrijden. Nu zat ik onlangs te pochen, dat ik extraatjes zo...
geen reacties
08-07-2014
Sinds enige tijd heb ik contact met een jongen. We kunnen goed met elkaar omgaan, we hebben goede/eerlijke gesprekken en...
2 reacties
08-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering