Verwoesting van Jeruzalem

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

30-01-2009, 00:00

Vraag

Hoe moeten we Matt. 24 uitleggen, de verwoesting van Jeruzalem, de voorzegging hiervan in Daniel? Is dit reeds geschied, komt dit nog? Waarom toch die zware vervolgingen voor de joden, is dat allemaal nog als straf voor de kruisiging van de Heere Jezus? Wat betekent het als het evangelie overal gepreekt is, zal het einde zijn? Ik dacht altijd het einde van de wereld, maar in de kanttekening staat: Dan komt de verwoesting en het einde van Jeruzalem.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je stelt meerdere vragen tegelijkertijd. Dat maakt de beantwoording er niet gemakkelijker op. Allereerst Matt. 24. Jezus spreekt daarover de verwoesting van Jeruzalem en in het verlengde daarvan over de laatste dingen. Voor wat dat eerste betreft, is dat geschied (70 na Chr.), het verlengde daarvan is aan de gang en/of zal nog geschieden. Zo moet je ook het boek Daniël lezen (dat handelt over de gruwel van de verwoesting in de tijd van Antiocus Epiphanes (2e eeuw voor Chr.) en over de laatste dingen), als ook de Openbaring van Johannes (het Romeinse Rijk en de laatste dingen). Zo spreekt de Bijbelse profetie dus steeds.

De vervolging der Joden als straf voor de kruisiging? Dat kun je zo linea recta niet stellen. De oordelen van God zijn voor ons verborgen. Het zou allemaal kunnen, maar welke oordelen staan ons dan te wachten. Zijt niet hoog van gevoelen, maar vrees, zegt Paulus.

Wat het einde betreft na de prediking van het evangelie: met alle respect voor de kantekenaren ben ik van mening dat ze hier mistasten. Het einde is m.i. wel terdege het einde (de voleinding) der wereld.

Hartelijke dank voor je vragen. Hopelijk stellen de antwoorden niet teleur.
 
Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Daniël
geen reacties

Terug in de tijd

We zijn aangesloten bij een vrije gemeente. De laatste tien jaar hebben we steeds meer moeite met de prediking, wat betr...
3 reacties
30-01-2013
Homoseksualiteit wordt vaak gezien als een gevolg van allerlei factoren, waardoor je je mannelijkheid niet voldoende heb...
geen reacties
30-01-2005
Wat wordt er bedoeld met het teken van het beest uit Openbaring? Hebben wij al het teken van het beest op ons voorhoofd?...
geen reacties
31-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering