Nette kerkmensen

Ds. H. Paul / 2 reacties

30-01-2017, 08:02

Vraag

Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. Zelf zit ik in de Ger. Gem. en ik hoor regelmatig in de preek uitspraken als: “wij zijn nette kerkmensen” of “wij zijn voor veel (uitbrekende) zonden bewaard” enz.

Ten eerste vind ik dit moeilijk omdat er vaak gesproken wordt in termen als “wij”, terwijl het zo kan zijn dat mensen zijn ontdekt aan hun zonden en zich helemaal geen nette kerkmensen voelen. Waarom wordt er zo vaak gesproken in de wij-vorm terwijl er toch twee soorten mensen in de kerk zijn?

Ten tweede is het voor veel mensen niet waar. Is er een onderschatting van de mogelijkheid voor uitbrekende zonden (in het verborgen) bij kerkmensen? Zelf heb ik vroeger volop in de zonden geleefd (dronkenschap, seksuele zonden, het bezoeken van zondige website, feesten, enz.). Dit deed ik samen met vrienden, waarvan velen van de Ger. Gem. of andere reformatorische kerkverbanden. Ik weet dat dit ook gebeurde in vroeger tijden bij de vorige generatie. Ook nu is er veel aan de hand onder jonge mensen. Het lijkt er op dat ervan uitgegaan wordt dat we allemaal nette kerkmensen zijn en dat vergeten wordt dat er heel veel kan plaatsvinden in het verborgene of in het openbaar (waar het gedoogd wordt).

Antwoord

Beste vraagsteller, 
 
De uitdrukking “Wij nette kerkmensen” wordt gebruikt om aan te geven dat velen menen dit te zijn, maar dat we daar geen grond van mogen maken voor ons zieleheil. Dat er heel wat mensen zijn wier leefpatroon daar niet aan beantwoordt, is helaas waar. Die wordt er een spiegel mee voorgehouden waarin ze kunnen zien, hoe ze behoren te zijn.
 
We liggen allemaal voor elke zonde bloot en moeten overal voor bewaard worden. De uitdrukking is dus niet bedoeld om dit etiket op ieder lid te plakken. Bekering en geloof is voor ieder nodig en zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Maar bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. 
 
Hartelijke groeten, 
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

2 reacties
Artdubois1948
01-02-2017 / 17:32
Ik ben dankbaar voor de visie van Ds.H.Paul over deze materie. In de meer dan 40 jaar dat ik spreker en pastoraal werker ben, heb ik de worsteling bij velen gezien. Wettelijk gezien, hebben we allemaal gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Gelukkig zegt de Apostel Paulus dat we slechts bevrijd kunnen worden door onze verlosser Jezus Christus van het lichaam des doods. Als de apostel Paulus heel goed beseft dat slechts genade hem kan redden, mogen ook wij de vrijmoedigheid bezitten om niet in onze zonden te blijven maar door vergeving te vragen aan de Heere Jezus, wij vrij kunnen worden van de aanklachten die blijvend op je afkomen als je geen vergeving vraagt. Ik adviseer om met iemand te spreken die je vertrouwen heeft en pastoraal niet veroordelend bezig is, maar juist de weg naar bevrijding toont en effectief de zonden samen met jou bij de troon van onze Middelaar en Hogepriester Jezus brengt. De Satan heeft dan geen voet meer om op te staan en je zult er blijer en vrijer van worden.

Ron Booij
CorsdeKort
02-02-2017 / 00:11
Beste vraagsteller

Beter een net kerkmens dan geen kerkmens.
Daarmee bedoel ik dat kerkmensen geleerd wordt Gods geboden te doen en zich goed te gedragen. Zij weten dus dat stelen, liegen hoereren, schelden, kwaadspreken, rommel op straat gooien, ruziemaken, zich bedrinken e.d. niet goed is. Daardoor houden veel mensen zich in, en ze hebben Gods wetten als een “een rem op de zonde” en die bespaard hun en de samenleving voor een hoop ellende.

Helaas lijkt het wel of er steeds meer mensen komen die niet weten, of niet willen weten wat goed of slecht is. Het kan schelen niet hoe ze leven, als zij maar kunnen genieten. Die missen die “rem” en doen wat in hun opkomt en kennen geen God of gebod. Die leren dan vervolgens hun kinderen dan ook niet zonde e.d. na te laten met als gevolg dat de samenleving verloederd.

De achteruitgang in de samenleving komt mijns inziens dan ook door de ontkerstening (dat men niet meer naar de kerk of samenkomst gaat, Gods woorden en wetten hoort).

De nette kerkmensen / christenen kun je opdelen in groepen met als de verschillende zaaigronden (Lucas 8 vanaf vers 4). Bij velen komt het niet tot vrucht. Dit komt omdat zij het niet begrijpen om als een graankorrel in de aarde te vallen en te sterven. Omdat zij hun eigen ik en hun boezemzonden meer liefhebben dat Jezus. Ze zijn tevreden met een “rem” op de ergste (openbare) zonden maar komen zo nooit van de wortel van de zonde zelf af. Van binnen blijven ze dan ook slecht.

Jezus kwam niet om de zonde af te remmen maar om de eis (de onderliggende gedachte) van de wet te vervullen; hij veroordeelde de zonde IN het vlees (Rom 8 vers 3). Hij werd verzocht precies zoals wij (Hebr 2: 17 en 18 en Hebr 4:15) doch zonder te zondigen. Hij is onze voorloper (1 per 2: 21) die wij dus kunnen navolgen.

Daarom staat er dat wij ons moeten bekeren van een leven naar het vlees, wederom geboren kunnen worden en eigen leven (naar het vlees) dan moeten haten (Joh 12:25). Als wij dan sterven (dat wil zeggen onze oude mens) DAN brengen wij veel vruchten (van de geest, de deugden) voort (vers 24).

In plaats van slaaf te blijven van de zonde waar toe je verzocht wordt zijn jij en ik daartoe geroepen, om te heersen over de alle zonden waartoe wij verzocht worden. Lees Romeinen 6. Onze oude mens (vroegere gezindheid) hoort aan het kruis te hangen en die sterft dan af.

Dit is het verborgen leven met Christus in God. Altijd in Hem. Met God de dag door. Je elke dag opbouwen met Gods woord. Hem zoeken en vinden, contact houden. In gebed gaan als verzoekingen dreigen. Bidden voor anderen en hun opbouwen met Gods woord. Te allen tijde het sterven van Christus in het lichaam omdragen opdat ook zijn leven in je tevoorschijn komt (2 cor 4:10).

Rein en edel in gedachten. Psalm 45 vers 18: louter pracht is de koningsdochter daarbinnen. Psalm 51 vers 8: Zie , Gij wilt waarheid in het verborgene. Van zo’n iemand mogen al zijn gedachte op de beamer zodat iedereen ze kan lezen / zien. Die hoeft zich niet te schamen.
Hij krijgt kracht in zijn geest en zo’n iemand is waarlijk in staat anderen te helpen. Hij kan dan ook zeggen zoals Paulus zei: “volg mijn voorbeeld”. (1 Cor 4:16).

Moge er velen opstaan die AF willen van de zonde, die net kerkmens zijn, niet genoeg vinden maar van ALLE bewuste zonde af willen, die willen komen tot een leven van Godsvrucht, van alleen maar overwinning op alle bewuste zonde. Daar zijn wij toe geroepen en dat is, God zij dank, mogelijk.
cors.dekort@anico.nl

Terug in de tijd

Ik werk in de zorg en kom regelmatig in aanraking met het sterven. Ik werk op een onchristelijke instelling. Als ik denk...
2 reacties
29-01-2016
Ik zou graag willen weten wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen de Hersteld Hervormde kerk, de Gereformeerde G...
geen reacties
28-01-2006
Sinds een jaar en een maand ben ik bekeerd (ik ben een vrouw 26 jaar). Ik kom uit de Hervormde kerk (PKN) van huis uit, ...
3 reacties
28-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering