'Gestolen Jezus' bestaat niet

drs. G. Nieuwenhuis / geen reacties

21-11-2008, 00:00

Vraag

Aan een Ger. Gem.-beantwoorder. Welke vrijborg heb ik om de Heere te mogen aannemen? Thomas Boston zegt dat de term “een gestolen Jezus” niet bestaat en toch hoor ik hier zoveel voor waarschuwen. Hoe kan dit?

Antwoord

Beste vragensteller,

Op je vraag of er van een “gestolen Jezus” sprake kan zijn wil ik een antwoord geven aan de hand van 1 Tim. 1 vers 15. “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.” Uit deze tekst en vele andere teksten zoals b.v. in Lucas 19 vers 10, waar staat dat Hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, zien we dat de Heere Jezus nadrukkelijk en gekomen en ook door Zijn Vader is gezonden om zondaren te zoeken en te behouden. Als zodanig mag en moet Hij  ook verkondigd worden als het enige door God gegeven middel tot behoud. In die zin kan er geen sprake zijn een “gestolen Jezus” want de Heere zelf biedt Hem aan en nodigt tot Hem te gaan.
 
Maar wel is het zo dat Hij alleen Hij door het geloof kan en moet worden aangenomen en dat betekent dat wij weten waarom wij Hem nodig hebben. Ik heb eens een predikant horen zeggen wie Jezus noemt, noemt zonde. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je ziet dat ook in de bovenstaande tekst; Paulus noemt zichzelf (niet een ander) de grootste van de zondaren. Dat is een zaak van het hart. Hoe groter zijn zondekennis hoe groter zijn verlangen om alleen te roemen in Jezus en andersom.

Tot slot nog een citaat uit de kleine Catechismus van Luther. "Ik geloof dat ik niet door mijn eigen verstand of kracht in Jezus Christus, mijn Heere geloven of tot Hem komen kan maar dat de Heilige Geest mij door het Evangelie heeft geroepen, met Zijn gaven verlicht in het ware geloof geheiligd en bewaard heeft".

Ik hoop dat ik zo antwoord op je vraag heb gegeven en dat je met al je zonden en schuld tot Hem mag vluchten wiens liefste werk het is om zondaren zalig te maken.
 
Met vriendelijke groeten,
G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

 • Geboortedatum:
  14-10-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  oud-algemeen secretaris Zending Gereformeerde Gemeenten.

Tags in dit artikel:

geloofszekerheidgestolen Jezus
geen reacties

Terug in de tijd

Moet je iemand je verontschuldiging aanbieden als je over hem/haar geroddeld hebt?
geen reacties
21-11-2003
Wij zijn lid van een gemeente en die is heel klein. De mensen in die gemeente ervaren de gemeente als geweldig open, fij...
4 reacties
21-11-2013
Mijn zoon heeft nu al langer dan een jaar wrok/verdriet bij zich om de verkering die is uitgegaan (volgens ons als ouder...
2 reacties
21-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering