Geen attest

Ds. H. Paul / geen reacties

02-06-2008, 00:00

Vraag

Ik las het antwoord 'Admissie voor het curatorium' van ds. Paul over het curatorium. Om welke reden wordt er geen attest afgegeven? Mijn vader is vroeger afgewezen. Dat is psychisch en geestelijk diep ingrijpend voor hem geweest. Later is hij ouderling geworden in de kerk (GG) en betekent hij heel veel in de gemeente. Maar ik las uw antwoord (ik heb het zelf niet gesteld) en toen dacht ik: Het is toch heel erg dat hij dan is afgewezen, terwijl er nu zoveel achting voor hem is? Het is dan toch een kwestie van “niet overnemen”. Ik dacht opeens, kun je zien hoe menselijk een curatorium is en hoe gevaarlijk het is als mensen moeten oordelen. Want waarschijnlijk zou geen dominee hem nu meer afwijzen.

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Wanneer  iemand afgewezen wordt, is dat een diep ingrijpende gebeurtenis. Als de persoon dan later in het ambt van ouderling tot groot nut van de gemeente blijkt te functioneren, mogen we echter niet concluderen, dat het afwijzen beslist onjuist is geweest. Het ambt van ouderling is onderscheiden van dat van predikant. Men kan geroepen zijn tot ouderling en niet tot predikant. Het is ook een zegen als men als ouderling mag dienen.

Je noemt het gevaarlijk als mensen moeten oordelen. Maar dan is dat ook zo als mensen alleen menen te moeten en te kunnen oordelen. Wees ervan overtuigd dat de Heere in alles regeert. Lees zondag 10 van de Catechismus er maar op na.

Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Heikamp. Ik heb een vraag over de (kinder)doop. Wij, mijn ouders, broers, zussen en ik, gaan naar een Baptisteng...
geen reacties
02-06-2010
Onze vrienden zijn al een aantal jaren getrouwd, maar hebben helaas geen kinderen. Zij willen wel graag aandacht voor hu...
2 reacties
02-06-2010
Ik heb een vraag over gebed. Als ik wil gaan bidden, ga ik vaak lopen. Dan loop ik een uur buiten de bebouwde kom en dan...
5 reacties
02-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering