Admissie voor het curatorium

Ds. H. Paul / geen reacties

24-05-2008, 00:00

Vraag

Zou een predikant van de Gereformeerde Gemeenten -net als een predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken onlangs hier- kunnen vertellen hoe een admissie voor het curatorium van de predikantsopleiding er concreet uitziet?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
De vraag is dus op welke wijze de toelating tot de Theologische School plaats heeft. Allereerst door zich aan te melden bij de kerkenraad van de gemeente waartoe men (minstens een jaar) als lid behoort. Daarbij verzoekt men om een attest om gehoord te worden door het curatorium. De kerkenraad (in het bijzijn van de consulent als de gemeente vacant is) luistert naar de beweegredenen van het lid dat zich aanmeldt om gehoord te worden. Dan neemt de kerkenraad een beslissing om het gevraagde attest af te geven of dit niet te doen.

Valt de beslissing positief uit, dan ontvangt het lid dat attest en stuurt dat naar de secretaris van het curatorium. Het lid ontvangt dan een oproep om op de zitting van het curatorium te verschijnen. Daarbij wordt geluisterd naar de bekeringsweg en de roeping, dus  naar de beweegredenen van het lid. Nadat dit is beluisterd neemt het curatorium de beslissing of het lid al of niet toegelaten wordt tot de opleiding op de Theologische School.

Persoonlijk heb ik de curatoren gezien als mensen, die slechts de wil van de Heere mochten uitvoeren. "Bidt dan de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst zal uitstoten."
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Lees ook: 'Geen attest'
"Mijn vader is vroeger afgewezen. Dat is psychisch en geestelijk diep ingrijpend voor hem geweest"

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Israël. Ik ben sinds een jaar of twee goed bevriend met twee Palestijnse vluchtelingen die nu in m...
geen reacties
24-05-2018
Ik mag niet naar de bios, maar mijn vriendinnen wel. Ik ben bang dat ze nu raar over mij gaan doen omdat ik niet naar de...
geen reacties
24-05-2006
Sinds bijna een jaar heb ik iemand leren kennen. Hij is statushouder, heeft geen Nederlandse nationaliteit. Hoewel we el...
5 reacties
24-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering