(...) Naarmate ik verder in het boek ging lezen, kreeg ik steeds meer inzicht in...

Ds. M.F. van Binnendijk / geen reacties

24-05-2008, 00:00

Vraag

Ik ben momenteel “Brieven uit de hel”, van C. S. Lewis aan het lezen. Vooraan dat boek staan twee uitspraken; van Luther en van More. Allebei de uitspraken komen op hetzelfde neer: De duivel kan geen spot verdragen en daar wijkt hij voor! Naarmate ik verder in het boek ging lezen, kreeg ik steeds meer inzicht in de macht van de duivel. Ik ging me steeds meer afvragen hoe ik die macht moest proberen te bestrijden. Moet ik dat echt met spot doen? Ik ben dan juist bang dat de duivel wraak gaat nemen op mij.

Antwoord

Van Luther is de uitspraak, dat als hij zich door de duivel aangevochten wist, hij ging zingen. "Der Teufel fürchtet sich ja die Musik", moet hij gezegd hebben. Ik denk dat (in psychische zin) een vrolijk hart daarbij ook wel enigszins geholpen heeft, want somberheid kan een invalspoort voor de duivel zijn.
 
De duivel bespotten? Dat vind ik toch een andere zaak. In Zacharia 3 lezen we dat zelfs de Engel des Heeren (laat staan een andere engel of zelfs een mens) de satan zal schelden (of bespotten): “Daarna toonde Hij mij Jósua, de hogepriester, staande voor het aangezicht van de Engel des HEEREN; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te weerstaan. Doch de HEERE zeide tot de satan: De HEERE schelde u, gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?”
 
Wel zou je bij bepaalde aanvechtingen de duivel kunnen voorhouden: "Jij, die zo hoog was opgeklommen, zal nooit meer vergeving kunnen ontvangen van de Allerhoogte. Maar een nietig mens zoals ik -een zoon van Adam, een dochter van Eva- zal tot de hemel toe verhoogd worden in Christus. Degene, Die mij uitermate verhoogt, zal jou ten diepste vernederen."
 
Daarbij... wie meent te staan (in het geloof), zie toe dat hij/zij niet valle (in hoogmoed).
 
Ds. M. F. van Binnendijk,
Capelle aan den IJssel

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

geen reacties

Terug in de tijd

In de Bijbel staat dat het van tevoren vast staat of je een kind van God bent/wordt (uitverkiezing). Is het dan zo dat a...
geen reacties
24-05-2003
Aan ds. H. Paul. Gods Woord is rijk aan beloften. Wie mogen daarop pleiten? Zijn dat alleen de gelovigen of mogen ook on...
geen reacties
24-05-2013
Pas lazen wij in de Hebreeënbrief over de Ark des Verbonds. Daar wordt gesproken over de items in de ark. "Hebbende een ...
3 reacties
24-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering