Eigen geschrift Davids

Gereformeerde Bijbelstichting / geen reacties

21-04-2008, 00:00

Vraag

Waarom staat er achterin de GBS-bijbels bij de gezangen het eigen geschrift Davids en bij Jongbloed niet? En waarom wordt daar nooit uit gezongen?

Antwoord

Het eigen geschrift Davids is in onberijmde vorm aangetroffen onder de zogenaamde Dode Zeerollen. Het is dus heel oud, want de Dode Zeerollen (ontdekt in 1947) dateren uit de tijd van Christus’ omwandeling op aarde. Het eigen geschrift Davids werd opgenomen in de Septuagint (Grieks) en in de Vulgaat (Latijn), eeuwenlang de bekendste bijbelvertalingen. In de Septuagint staat erbij: “Deze psalm is een eigen geschrift Davids, maar buiten de telling” (dus niet behorend tot de canon). In de Vulgaat heet zij Psalm 151.

In het psalmboek van Datheen werd het in de zeventiende eeuw opgenomen in de berijming van Abraham van der Meer. In het psalmboek van 1773 kreeg het eveneens een plaats, opnieuw vertaald en berijmd vanuit het Grieks. Daarom heeft ook de GBS deze ‘psalm’ opgenomen. Dat er in de kerk niet uit gezongen wordt, zal ermee te maken hebben dat het niet tot de canon behoort. Wel is ons bekend dat het op scholen en in gezinnen wordt gebruikt.

Met vriendelijke groet,
John Exalto, GBS

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingenDavidGBS
geen reacties

Terug in de tijd

1) Ik ben een jonge moeder met een CGK-achtergrond. Welke kinderbijbel raadt u aan voor mijn kinderen van bijna twee en ...
6 reacties
23-04-2016
Waarop baseren sommige predikanten de vergelijking tussen het brengen van de ark naar Jeruzalem met de Hemelvaart van ...
1 reactie
22-04-2021
Bij verschillende vragen op deze website worstelen mensen met een bepaalde zonde. Dit kan op het terrein van seksualitei...
geen reacties
22-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering