Admissie-examens curatorium CGK

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

19-02-2008, 00:00

Vraag

Zou een predikant uit de Chr. Ger. kerken kunnen vertellen hoe de admissie-examens voor het curatorium er precies uitzien?

Antwoord

Beste lezer, zeker, dat kan in grote trekken verteld worden.

Enkele maanden voordat de admissie(=toelatings)examens plaatsvinden, wordt er een oproep geplaatst in het landelijk weekblad “De Wekker”. Daarin wordt omschreven wat het examen, bedoeld voor hen die predikant willen worden in de CGK, inhoudt.

Het omvat:

a. een onderzoek naar de vreze des Heeren en de beweegredenen om predikant te worden;

b. een onderzoek naar de kennis van de Bijbelse geschiedenis en van de hoofdzaken van de gereformeerde geloofsleer, in het bijzonder van de Heidelbergse Catechismus.

De opeidingseisen worden vermeld  (gymnasium- of VWO-diploma of daarmee gelijkgesteld getuigschrift), en gewezen wordt op de vooropleiding voor hen die onvoldoende kennis van Grieks en/of Latijn hebben. Men dient minstens een jaar lid te zijn van een CGK en een getuigschrift van de kerkenraad te hebben m.b.t. godsvrucht en karakter. Ook wordt gevraagd bij de aanmeldingsbrief de volledige persoonlijke gegevens te vermelden, twee referentieadressen aan te geven, een schriftelijke verwoording van de motivatie om predikant te willen worden en de manier waarop dat is ontstaan, en een een korte omschrijving te geven van het eigen leven met de daarin belangrijkste kernpunten, omslagpunten of doorbraken.

Op de dag van het admissieexamen wordt eerst de geloofsleer getoetst aan de hand van een schriftelijke proef. Verder wordt een aantal onderwerpen opgegeven, waaruit er een gekozen kan worden om daar een opstel over te schrijven. Wanneer iemand wordt binnengeroepen bij het curatorium, wordt eerst dat opstel voorgedragen. Daarna vindt het persoonlijk gesprek plaats over alle punten die boven reeds aangegeven zijn. De president-curator leidt het gesprek, en alle curatoren en hoogleraren hebben het recht aanvullende vragen te stellen. Na het gesprek wordt beraadslaagd waarbij alle elementen worden meegewogen. Vervolgens legt elke curator een stemverklaring af, waarna er schriftelijk gestemd wordt. Wanneer iemand aangenomen is, wordt hem dat meegedeeld en wordt er vervolgens met hem gedankt. Wanneer iemand afgewezen wordt, wordt hem dat ook medegedeeld, met daarbij een korte motivatie. Een curator of hoogleraar gaat vervolgens met de betreffende broeder mee voor een nagesprek.

Dat is iets over de gang van zaken, en dat kan wat 'zakelijk' klinken. Maar het gaat om tere, geestelijke dingen, zowel voor hen die zich aanmelden als bij de weging door het curatorium. Daar is aan alle kanten intensief gebed voor nodig. Gebed mag en moet er ook zeker zijn dat de Heere van de oogst arbeiders in Zijn wijngaard uitzendt. Het geldt immers nog steeds dat de oogst groot is, maar dat er weinig arbeiders zijn. Mag ik dat gebed ook alle lezers op het hart binden? En misschien is er wel een jongeman, die zegt: “Zie, hier ben ik; zend mij heen” (Jesaja 6:8). Daar ging overigens wel wat aan vooraf, zoals Jesaja 6 laat zien!

Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Vele jonge mensen en ook ouderen komen in conflict met zichzelf wanneer zelfbevrediging in zijn/haar leven een rol speel...
geen reacties
19-02-2009
Is het tegenwoordig niet erg ouderwets als je niet van popmuziek houdt?
geen reacties
19-02-2007
Van de eerder verschenen vragen en antwoorden rond een bepaald thema hebben we dossiers gemaakt. Hieronder vind je de ve...
geen reacties
19-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering