Verharding in ongeloof

Ds. W. van Weelden / geen reacties

09-05-2005, 00:00

Vraag

Het geloof doet me zo weinig. De verharding in het ongeloof neemt meer en meer toe naarmate het ouder worden. Wat kun je hiertegen doen?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Je zoekt het niet bij de Heere Jezus Christus. Het geloof doet me zo weinig? Dit is op zichzelf al een cryptische uitspraak. Het geloof kan slaan op de inhoud van het geloof, dan is het evangelie nog niet persoonlijk voor u geworden. Dan is de uitroep van Thomas “mijn Heere en mijn God” u vreemd. Het geloof kan ook als instrument worden opgevat. Dan is het geloof het instrument om Christus te omhelzen. Dan betekent het Christus u onbekend is.

Het geloof doet me zo weinig. Ik herhaal: dit is op zichzelf al een cryptische uitspraak.Het ware geloof is namelijk een stellig weten en een vast vertrouwen. Een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft. En een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.

In het geloof ontdekken wij dat wij onszelf altijd tegen hebben. Daaraan moeten wij ontdekt worden. Paulus weet het zeker: het leven is mij Christus!

Het geloof doet me zo weinig. Dit kan twee dingen betekenen. Het betekent in het ene geval dat er helemaal geen geloof is. Van daar ook het in één adem noemen met de verharding in het ongeloof. Dan past maar één oproep: bekeert u! U leeft nog in het heden der genade. Het kan ook betekenen dat u eigenlijk geen raad weet het geloof. Er bestaat ook eigengemaakt geloof. Een geloof op basis van eigen vooronderstellingen en bepalingen. Een geloof waar je zelf amen op zegt, waarbij je echter mijlen ver van Christus vandaan blijft. Er is veel geloof waar de Heere niet van weet! We moeten afsterven aan onszelf. Wij moeten geleerd, geleid en bekeerd worden door de Heilige Geest.

Wat is een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt! Het geloof berust op de beloften Gods. Het geloof rust op de Heere Jezus Christus. Hij is het ja en amen van al Gods beloften. Kortom: bekeer u! Ga in gebed: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd wezen. Zoek Christus! Zoek Christus waar Hij te vinden is. In Zijn Woord. Onder de bediening van Zijn Woord!

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

onbekeerd
geen reacties

Terug in de tijd

Kun je door de kerk depressief worden? Bijvoorbeeld als je alleen maar negatieve dingen hoort.
2 reacties
09-05-2014
Ik ben dertien jaar en voel me op dit moment heel stom. Ik heb met twee jongens verkering en baal er echt van. Ik hou va...
geen reacties
09-05-2013
In de VS en Canada wordt ook resomeren toegepast als lijkbezorging. In de christelijke traditie is er bezwaar tegen lijk...
geen reacties
09-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering