Petrus en het oor van Malchus

Ds. J.J. van Holten / 1 reactie

09-05-2017, 11:48

Vraag

Heeft Petrus berouw gehad van het afhouwen van het rechteroor van Malchus?

Antwoord

Of Petrus berouw heeft gehad van het afhakken van het oor van Malchus is natuurlijk niet met zekerheid en niet expliciet te zeggen, domweg omdat dat zo niet letterlijk in de Bijbel staat. Wat we wel kunnen zeggen is dat Petrus berouw heeft gehad en getoond over zijn totale gedrag t.a.v. Jezus. 

Ongetwijfeld heeft hij daarbij teruggedacht aan de woorden van Christus die hem achter zich verwees, omdat hij veel te voortvarend was.  Jezus noemde hem daarbij zelfs satan (tegenstander). Daarbij werd duidelijk dat hij Jezus voor de voeten liep en dacht het allemaal beter te weten. 

Ik zie de verminking van Malchus eigenlijk in diezelfde lijn. Petrus had, kennelijk aanvoelend dat het wel eens op een confrontatie uit kon lopen, een zwaard bij zich gestoken. Zijn daad was dus min of meer met voorbedachten rade. Ongetwijfeld zal Petrus bij zijn berouw ook hebben teruggedacht aan de vermanende woorden van Jezus in de hof: Wie naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen.

Ik hou het erop dat het berouw van Petrus vooral te maken heeft gehad met zijn verloochening van Jezus. Dat blijkt ook uit de rehabilitatie van Petrus aan de oever van het meer. Verder kunnen we er niet meer van zeggen dan in de Bijbel staat en moeten we open laten wat er niet in staat. 

Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, IJsselstein

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Petrus
1 reactie
Jeremiah
09-05-2017 / 13:03
"Petrus had, kennelijk aanvoelend dat het wel eens op een confrontatie uit kon lopen, een zwaard bij zich gestoken."

Alleen Petrus? Volgens Lukas 22:49 stonden ze allemaal op het punt van aanvallen.

"En die bij Hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot Hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan?"

Terug in de tijd

Heeft het nut je vragen via Refoweb aan iemand uit je eigen kerkverband te stellen? Iedereen baseert zijn antwoord toch ...
geen reacties
11-05-2020
Aan Michel Heijningen. Ik heb uw stukje gelezen over het verschil tussen de Christelijk Gereformeerden en de Gereformeer...
geen reacties
09-05-2006
Enkele maanden geleden heb ik een brief gestuurd aan een GG-predikant met enkele kantekeningen over de prediking. Ook he...
geen reacties
09-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering