Evangeliseren onder refo-jongeren

Nieuwsredactie / 12 reacties

05-07-2012, 13:53

"Ik wil niets liever dan van de Heere Jezus getuigen in mijn omgeving en hen vertellen van de rijkdom die in Hem ligt. God en Paulus hadden een groot verlangen en dat heb ik ook: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen", aldus Arjanne Burger (22). In haar dagelijkse leven werkt ze als vrijwilliger bij het Leger des Heils en in een hospice en tevens volgt ze een cursus Godsdienst onderwijs. In haar vrije tijd evangeliseert ze onder kinderen in Almere…maar ook onder reformatorische jongeren.

Waar evangeliseer je en onder wie?

Ik evangeliseer overal waar nodig, maar mijn hart ligt vooral bij jongeren die de Bijbel op hun nachtkastje hebben liggen, maar die in een gesprek aangeven dat ze de Heere Jezus niet kennen en waaruit blijkt dat ze de Bijbel niet serieus nemen.

Wat kom je tegen in gesprekken?

Als je in gesprek gaat met refo-jongeren kom je er achter dat ze van alles weten: uitverkiezing, God moet het doen, de wet, de rechtvaardigheid van God etc. Allemaal belangrijke dingen van het Christelijk geloof die op zichzelf waar zijn. Mooi die kennis, maar is dit nu het hart van het Christelijk geloof? Ze geven aan dat ze de Heere Jezus niet kennen als hun Zaligmaker. Wat ik ook veel tegenkom is dat jongeren vaak niet eens weten  hoe ze tot geloof moeten komen. Ze zitten boordevol vragen: "Hoe moet het dan? God moet het toch doen? Het kan toch niet zomaar? Ja, maar als ik niet uitverkoren ben?"

Zelf heb ik ook met deze vragen geworsteld. Door Bijbel te lezen en in gesprek te gaan met andere mensen, heb ik antwoord gekregen op deze vragen. Ik mag nu leven vanuit de wetenschap dat ik geheiligd en verzoend ben door het offer van Christus. Deze blijde boodschap, het evangelie, wil ik graag met jongeren delen. De Bijbel geeft namelijk heel duidelijk antwoorden op de vraag: Wat moet ik doen om zalig te worden? De Bijbel zegt hierover in Handelingen 16: 31: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

De Bijbel zegt in Jacobus 4:8: Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Dus God vraagt een actieve daad en verbindt daar een belofte aan. We mogen niet lijdzaam afwachten en wachten tot er iets gebeurd. Denk maar aan de vele oproepen in de Bijbel. Steeds eist God: Bekeert u. Dat staat vele malen in de Bijbel (134 keer). Natuurlijk moet God het doen! Heeft God het niet gedaan? Ja! 1 Joh 4: 14, 15. En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

"God wil niet". Dat is de gedachte die ik tegenkom. De Bijbel zegt in 2 Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Is dit alles niet genoeg voor jou? Hoor jij niet bij deze wereld? Hoor jij niet bij enigen? Wie op zo’n grote zaligheid geen acht heeft geslagen, zal verloren gaan! Ben jij een zondaar? God is gekomen voor zondaren! Niet voor rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.

Wat is de meest schokkende reactie die je kreeg?

"Jezus? Jezus is gevaarlijk. Kijk uit voor Jezus. Het begint met de wet en met de zondekennis." Wat ik daarop wil zeggen, is dat wat een ander (je ouders/ouderlingen/dominees/vrienden) ook zegt, je moet toetsen, lezen en biddend onderzoek en of deze dingen alzo zijn. Net zoals de mensen in Berea: Onderzoekende dagelijks de schriften, of deze dingen alzo waren. (Handelingen 17:11)

Leg ook dit artikel biddend bij de Heere neer: Leer mij naar Uw wil te handelen, Ik zal dan in Uw waarheid wandelen. (Psalm 86)

Ik wil niets liever dan van de Heere Jezus getuigen in mijn omgeving en hun vertellen van de rijkdom die in Hem ligt. God en Paulus hadden een groot verlangen en dat heb ik ook: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.Getuigenis Arjanne

Bekijk ook haar weblog. www.arjanneburger.nl

Nieuwsredactie op 05-07-2012, 13:53
12 reacties
frank88
05-07-2012 / 17:12
Mooi artikel, Arjanne! Hoop en bid dat je velen tot zegen mag zijn!
NoName
05-07-2012 / 21:26
Mooi getuigenis Arjanne!! Goede antwoorden ook op de meeste reacties/vragen die je krijgt.

@boer, als we het gedwongen gaan leren kriigen we hetzelfde als we nu al.hebben;
Mensen die het allemaal weten hoe het gaat en elkander gaan veroordelen als het bij een ander
niet gaat zoals ze het geleerd hebben!

Het gaat om het Hart dat dat verandert word door zijn genade, en dat WIL Hij doen ook!!
IJsselmond
05-07-2012 / 22:46
Bijzonder mooi! Ik wens je veel zegen!
Omega
06-07-2012 / 11:01
Mooi dat Arjanne in dit kader ook Jacobus 4:8 aanhaalt. Dat deed ds. Driessen (Ger. Gem.) ook in een antwoord in de vragenrubriek van Refoweb op de vraag of je op God moest wachten. Mooi getuigenis!
waldboy
06-07-2012 / 13:30
Om te evangeliseren hoeven we ook niet naar Afrika of Azië.
Hier in Nederland is nog veel werk te doen. Zelf onder kerkmensen. Misshien juist daar wel. Velen horr veel, maar niet het juiste. De buiten kant en allerlei regels en voorschriften zijn vaal belangrijker dan het hart.

Arjanne Gods Zegen en ik hoop dat veel jeugd mag zien Wie en Wat de weg is!
pierro
07-07-2012 / 13:41
Dit geeft moed, helemaal als je Jacobus 4:8 mag lezen en dit mag doorgeven.
Mister
07-07-2012 / 13:49
Zucht, kan er weer niets in zijn waarde gelaten worden van de bevindelijke gereformeerde leer. Bovendien funderen die dominees het ook wel degelijk op de Bijbel. Het begint inderdaad niet met Jezus.
evi
07-07-2012 / 20:40
@Mister Als het niet met Jezus begint waar dan wel mee? Jezus is toch de Weg de Waarheid en het Leven?
Er is maar ÉÉN naam onder de hemel gegeven tot zaligheid door Wie wij moeten zaligworden.
Zonder Jezus is er geen leven maar een eeuwig zielsverderf.

Ik hoorde een "bevindelijke" dominee eens zeggen zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft die heeft genoeg. Daar ben ik het van harte mee eens!

Mister: Zoekt en je zult Hem vinden dat belooft de Bijbel dus God!
1a2b3c
07-07-2012 / 21:18
@Mister: Zucht, kan er weer niets in zijn waarde gelaten worden van de bevindelijke gereformeerde leer. Bovendien funderen die dominees het ook wel degelijk op de Bijbel. Het begint inderdaad niet met Jezus.

Citaat Arjanne:
Wat ik daarop wil zeggen, is dat wat een ander (je ouders/ouderlingen/dominees/vrienden) ook zegt, je moet toetsen, lezen en biddend onderzoek en of deze dingen alzo zijn. Net zoals de mensen in Berea: Onderzoekende dagelijks de schriften, of deze dingen alzo waren. (Handelingen 17:11)

Conclusie: als dominees zich werkelijk op de Bijbel baseren hoef je niet te zuchten hoor, dan kan het zo'n onderzoek ook wel doorstaan.
1a2b3c
07-07-2012 / 21:19
Gods zegen toegewenst Arjanne!
mieptruus
27-07-2012 / 23:36
Mister,
Lees Johannes 1.
hier een aantal teksten uit de staten vertaling( niet HSV)

.
Joh 1,1

naar de beschrijving van In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Joh 1,14

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Wat heeft de reformatorische leer een reformatie nodig!
bastiaan30
12-08-2012 / 11:14
jammer dat er geen reactie meer komt van Mister(maar wel frappant, natuurlijk), want door te zeggen dat het niet met Jezus begint, is dat nu net de crux(excuse the punn)van het hele probleem, is dat de zg.derde weg??
Als Jezus zegt dat hij het manna in de woestijn was en het water uit de steenrots, het Leven, de Weg en de Waarheid, weet ik niet meer wat nu wél het begin is.
Als niemand me dat uit kan leggen beschouw je leer dan gerust als failliet.

Meer nieuws

Ze is begin 20, vrouw en protestants. Een niet-alledaagse verschijning in de abdij van het Belgische Averbode. De Edese ...
1 reactie
27-06-2012
In de afgelopen 3 dagen werden er zo'n 130 raketten vanaf de Gaza-strook op het zuiden van Israel afgeschoten, meldt de ...
7 reacties
22-06-2012
In dit artikel vind je een overzicht van de geslaagden van Calvijn College, Driestar College, Gomarus Scholengemeenschap...
geen reacties
13-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering