Start Bijbels Beraad M/V

Nieuwsredactie / 1 reactie

10-12-2020, 09:04

Een brede groep van onder meer predikanten en voorgangers is een nieuw samenwerkingsverband gestart: de stichting ‘Bijbels Beraad M/V’. Het is de bedoeling om via internet en bijeenkomsten toerusting te verzorgen over thema’s rond huwelijk en gezin. "Er zijn veel maatschappelijke discussies rond huwelijk, gezin, geslacht, man-vrouw relaties en seksualiteit. Christenen en kerken in Nederland hebben steun nodig om vanuit de Bijbel hier hun positie in te nemen. Daarbij willen we Bijbelse theologie te vertalen naar de pastorale praktijk. Het gaat immers bij al deze thema’s om mensen en relaties", meldt het persbericht van de nieuwe organisatie.


Laurens van der Tang is één van de initiatiefnemers en voorzitter van het bestuur van Bijbels Beraad M/V: ‘Met voorgangers, predikanten en christelijke organisaties hebben we eerder dit jaar een besloten studiedag gehouden over deze thema’s. Het was verrassend en bemoedigend hoeveel herkenning er was, over kerkmuren heen. We willen elkaar versterken en ons bezinnen op actuele ontwikkelingen. Wij geloven dat het volgen van de leefregels van de Bijbel rond huwelijk en seksualiteit mensen gelukkig maakt. En ook kinderen bloeien op in de warmte van een veilig gezin met een vader en een moeder. Er zijn veel maatschappelijke trends die hier haaks op staan. We willen christenen in Nederland steunen door toerusting, met de Bijbel als uitgangspunt.’

De lancering van Bijbels Beraad M/V vindt plaats op 10 december om 10.00 uur in christelijk centrum Hebron in Amerongen. Tijdens de bijeenkomst wordt het woord gevoerd door acht verschillende predikanten en voorgangers vanuit verschillende denominaties, van reformatorische kerken tot evangelische gemeenten en migrantenkerken. Daarnaast worden de plannen en organisatie van Bijbels Beraad M/V toegelicht.

Bijbels Beraad M/V wordt ondersteund door een interkerkelijk bestuur dat bestaat uit predikanten en mensen met bestuurlijke ervaring in onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast is een brede visiegroep gevormd die bestaat uit voorgangers en predikanten, en een redactieteam met scribenten. Ook zijn er werkgroepen rond specifieke thema’s, waaronder de werkgroep Capullo die bestaat uit mensen met andere seksuele gerichtheid.

Bijbels Beraad M/V werkt in voorkomende gevallen samen met andere organisaties waaronder GezinsPlatform.NL, Hart voor het gezin, NPV, Panel Presentie, RMU, ROV, TCC, Vernieuwd.com en De Vluchtheuvel.

Meerdere predikanten reageren positief op de start van Bijbels Beraad M/V en geven aan dat zij het initiatief belangrijk vinden:

  • Ds. A. Bloemendal (PKN): ‘Als hervormd predikant binnen de PKN vind ik het van groot belang dat dit nieuwe platform van start gaat omdat ik merk dat er steeds minder kennis is ván en waardering vóór het huwelijk als een onverbrekelijke verbinding tussen man en vrouw.’
  • S. Jayasinghe (Family Bible Church): ‘Ik vind het als voorganger enorm belangrijk dat Bijbels Beraad M/V tot leven is geroepen, in een tijdperk waarin geestelijke malaise heerst. Er is zoveel verwarring over menselijke seksualiteit, het huwelijk en de verhouding tussen man en vrouw dat helderheid hard nodig is. Bijbels Beraad M/V helpt christenen om toegerust te worden tot het leven volgens Gods Woord. Zo mogen zij een licht zijn in de oprukkende duisternis van ideologische waanzin.’
  • Ds. D.E. van der Kieft (GGiN): ‘Het door God ingestelde huwelijk vormt een rijke basis voor de orde en vrede in kerk, school en samenleving. Omdat deze zegen steeds minder gezien wordt, steunen we dit nieuwe platform.’
  • Ds. O. Lohuis (Goed Nieuws Bediening): ‘Als rondreizend predikant en schrijver ben ik blij met dit nieuwe initiatief. Pleiten voor en vasthouden aan de Bijbelse moraal ten aanzien van huwelijk en seksualiteit is een van de meest liefdevolle dingen die wij voor elkaar en voor de samenleving kunnen doen. Wetteloosheid leidt tot verkilling van de liefde, maar gehoorzaamheid aan Gods leefregels doet de liefde opbloeien.’
  • Ds. P. den Ouden (HHK): ‘Als predikant juich ik dit platform toe; ik kom in de gemeente bij jongeren en ouderen veel vragen tegen. Bovendien is het verontrustend dat de kerk ongemerkt veel meer door het moderne denken worden beïnvloed dan men zelf in de gaten heeft. Toerusting is hard nodig.’
  • Ds. J.R. Visser (GKN): ‘Ik vind het belangrijk dat Bijbels Beraad M/V als nieuw platform van start gaat. We hebben goede bezinning en voorlichting vanuit Gods Woord heel erg nodig tegenover de stortvloed van de geest van de tijd die over ons komt.’

De website bijbelsberaadmv.nl wordt uitgebouwd tot kenniscentrum en richt zich niet alleen op predikanten en voorgangers, maar ook op jeugdwerkleiders, jongeren en ouders. Er is een redactieteam gevormd en netwerk van scribenten die regelmatig artikelen schrijven of podcasts publiceren. Zodra het weer kan, worden er ook fysieke toerustingsbijeenkomsten georganiseerd.

Nieuwsredactie op 10-12-2020, 09:04
1 reactie
HG5
10-12-2020 / 14:20
Dit klinkt als iets wat bijzonder en noodzakelijk is, dat kan.
Het zal hopelijk toch niet weer tot een nieuwe splijtzwam gaan worden.
De indruk kan me niet ontnomen worden dat er weer een poging wordt gedaan een bepaalde gedachtengang met pressie te benadrukken.
Persoonlijk hoop ik dat dit beraad breder feitenonderzoek en achtergrondkennis stimuleert, ook als dit leidt tot afwijkende meningen tov groepscodes en opvattingen uit het verleden.
De grote kunst is dan om blijvend wederzijds respect te beoefenen....

We gaan het zien...

Meer nieuws

Uit recent onderzoek van de Bond tegen vloeken blijkt dat twee op de drie kinderboeken vloeken of grove taal bevat. Dit is een forse stijging: in  2020 bevatte 63% van de kinderboeken een of meerdere ...
Geen reacties
19-11-2020
Abortus is een vrij onschuldige procedure. Als het ‘klompje cellen’ eenmaal verwijderd is, is er weinig meer aan de hand, en kan de vrouw verder met haar leven. Geen langdurige psychische gevolgen dus...
Geen reacties
10-11-2020
Onlangs verscheen Elsevier Beste Studies 2020. Weekblad Elsevier heeft in een vergelijkend onderzoek het Nederlands hoger onderwijs onder de loep genomen. De TUA (Theologische Universiteit Apeldoorn)-...
Geen reacties
19-10-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering