Van Dooijeweert start thema-avonden (update 04-01)

Nieuwsredactie / 3 reacties

30-11-2016, 10:31

Evangelist en panellid bij de vragenrubriek Jan van Dooijeweert start met een nieuw initiatief: landelijke thema-avonden. De verdiepingsbijeenkomsten hebben als doel om meer kennis te krijgen van Gods Woord, maar ook dat ze opbouwend zijn voor de gemeenten waar de bezoekers lid van zijn. Al eerder organiseerden Refoweb en de evangelist samen enkele thema-avonden in Ede. Die werden goed bezocht. Mede daardoor ontstond er vraag vanuit het land bij Van Dooijeweert om dat vaker te doen.

Update 4 januari 2017. Inmiddels zijn deze data bekend:

-10 januari 2017 Veenendaal, Wiltonstraat 2a 3905 KW. 19.30 uur zaal open. Thema: "Jezus aannemen kan dat?"

-20 januari 2017 Putten/Garderen, Hessenweg 7a (Koudhoorn). 19.30 uur zaal open. Gebouw 't Lichtpunt. Thema: "Voorwaardelijke of onvoorwaardelijke prediking".

-1 februari 2017 Langbroek, Hervormd centrum. Brink 10, 3947 NS. Thema: "Kan mijn geloof er mee door?"

-7 februari 2017 Rijssen, Kroonweide 2 naast "de Hoeksteen". 19.30 uur zaal open. Thema: "Bekering en wedergeboorte".

-10 februari 2017 Staphorst. Pieter Zand scholengemeenschap. 19.15 uur zaal open. Thema: "Geloven met hart en/of hoofd"

-14 februari 2017 Katwijk. E.A. Borgerstraat 58 Katwijk aan Zee. 19.15 uur zaal open. Thema: "Is de mens in de wedergeboorte passief of actief?"

1. U bent bezig met het opstarten van landelijke thema-avonden. Waarom is dat nodig? Wordt er niet al genoeg georganiseerd?

De opstart is inmiddels al een feit. Er zijn reeds enkele avonden afgesproken. Andere worden voorbereid. Het gaat hier niet direct om een noodzaak, maar we proberen hiermee te voorzien in een behoefte die in het hele land bestaat. Elke keer weer als we ergens een jongerenavond hebben, komen er jongeren (en vaak ook ouderen) naar ons toe: “Wanneer komt er een avond in onze omgeving”, “Het is nooit eens in Zeeland”, “Jullie weten zeker ook niet dat Groningen, Friesland en Drenthe bestaan”. Deze opmerkingen maken verdrietig. Er wordt inderdaad best een heleboel georganiseerd. En voor die avonden is er veel belangstelling. Toch zijn er steeds nog heel veel jongeren die deze avonden niet kunnen bezoeken. Maar deze thema-avonden mag je niet zien in dezelfde lijn als “Jij daar!” en “HeartCry”. Deze avonden zijn veel meer bedoeld als tegemoetkoming aan de mensen die om redenen niet naar die avonden kunnen. We willen hen helpen om in eigen omgeving door te praten over de vragen die ze hebben. Het kan georganiseerd worden via een jeugdvereniging, een jongerenbijbelstudiegroep, een kerkenraad, of gewoon een groep jongeren. Een paar mensen kunnen optreden als organisatoren. Er is dus geen sprake van iets bijzonders organiseren. De avonden moeten gewoon een studie- of cursusavond zijn.

De Refoweb-avond met evangelist van Dooijeweert in 2015
 

2. Hoeveel reacties zijn er inmiddels binnengekomen met welke inhoud?

Er zijn inmiddels een vijftigtal reacties binnengekomen. Verschillende met als verzoek om direct een afspraak voor zo’n avond te maken. Anderen om uitleg van deze avonden en met vragen over de inhoud. En veel met de vraag: “Kan het ook bij ons gehouden worden? We zijn hooguit met 30 mensen voor die avond. Doet u het dan toch?” 

3. Hoeveel avonden worden er georganiseerd en waar?

Drie avonden zijn definitief afgesproken. Op zes plaatsen worden ze voorbereid en overlegd over ruimte, kosten etc. Hoeveel avonden er georganiseerd worden ligt helemaal aan de belangstelling die er is om een avond te organiseren. De mensen regelen het ter plaatse helemaal zelf. Er wordt niets vanuit een stichting of bepaalde organisatie gestimuleerd of georganiseerd. Het aantal avonden dat gehouden kan worden is in principe onbeperkt. De plaatsen waar een thema-avond gehouden hebben we niet vooraf in ons hoofd. We wachten af waar we gevraagd worden, zoeken een datum en gaan verder plannen. De eerste avond is bij leven en welzijn in een zaal van de Hervormde kerk in Langbroek (bij Doorn). De volgende op Tholen, enzovoort. Het is nog te vroeg om er al aandacht aan te schenken.

4. Wie gaat de avonden leiden en zijn er ook meerdere sprekers?

In principe zijn het avonden die geleid zullen worden door mij (evangelist Van Dooijeweert) als initiatiefnemer en met de jaren ervaring die ik heb in Nederland en ook in Peru. Ik hoop ook gebruik te maken van materiaal dat ontwikkeld is voor het werk in Peru. De opgedane ervaringen van Peru hoop ik ook hier te kunnen gebruiken. De bedoeling is dat de avonden laagdrempelig zijn. Eigenlijk helemaal zonder drempel. Iedereen kan deelnemen aan deze studieavonden. In het begin wordt gestart met één spreker, maar dit kan in de loop van de tijd uitgebreid worden, bijvoorbeeld als er een avond gevraagd wordt over een heel specifiek onderwerp. Dan wordt een ter zake deskundig iemand gevraagd.

Speciaal wil ik mijn vrouw in dit verband noemen. Zij zal, zo de Heere wil, op deze avonden altijd aanwezig zijn om onder vier ogen, op echte meiden- en vrouwenvragen in te gaan. Het blijkt telkens weer dat dit sterk gewaardeerd wordt.

5. U schrijft op uw Facebook dat er jongeren en ouderen zijn die worstelen met vragen over het geloof. Moeten ze daarvoor niet bij hun eigen gemeente zijn? Of krijgen ze daar geen of niet het juiste antwoord?

Natuurlijk moet iedereen met zijn vragen naar de eigen gemeente, dat zal op deze avonden ook steeds weer genoemd worden. Maar hier ligt het iets anders dan het stellen van een vraag. Deze avonden zijn studieavonden; er wordt uitvoerig stilgestaan bij bepaalde zaken die aangedragen worden. Het zijn avonden “zoekend naar verdieping van onze kennis”. De opzet is dat het avonden zijn die opbouwend zijn voor de gemeente van Jezus Christus. Maar ook verhelderend voor het persoonlijk geloof. Met deze thema-avonden willen we dan ook beslist niet bedoelen dat mensen in hun eigen gemeente geen antwoord op hun vragen krijgen.

6. Wat zijn die geloofsvragen precies?

Dat kan heel verschillend zijn. Soms zijn het helemaal geen grote vragen, maar is er geen helderheid over een bepaalde zaak. Men durft daarmee soms niet goed bij een kerkenraad of andere bekenden aan te kloppen. Of men heeft geen mensen in de omgeving die leven met deze vragen. Niet alle vragen die binnenkomen gaan over het persoonlijk geloofsleven. En zijn ook veel vragen op het terrein van vaste begrippen die bekend lijken en in het spraakgebruik ingeworteld zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een vraag van deze week: “Wat wil het zeggen dat in onze kerk gepreekt wordt: Een algemeen, onvoorwaardelijk aanbod van genade?” Of wat vorige week gevraagd werd: “Als je in de zonde valt moet je dan weer opnieuw geboren worden?” Ook is er veel onbegrip over de toe-eigening van het heil. En niet te vergeten de vragen over de vergeving van de zonden. Vaak zijn er ook vragen van theologische aard. In zijn algemeenheid is er vooral bij de jongeren een grote behoefte aan het ontwikkelen van Bijbelkennis over de echte geloofsvragen.

7. In bepaalde kerken cq gemeenten worden bezinnings-, thema- en jongerenavonden scherp afgewezen als ze niet onder ambtelijk toezicht staan van de (liefst) eigen ambtsdragers. Bent u niet bang voor tegenstand zoals onlangs bij de Veluwse Bezinningsavonden?

Ik kan die angst wel begrijpen, maar ik kan niet begrijpen dat er zo weinig contact gezocht wordt met mensen die dit werk doen. Ik ben er van overtuigd dat mensen die de jeugd willen helpen niet onwillig zijn om in gesprek te treden. Het scherp afwijzen van deze avonden komt niet alleen voort uit angst, maar ook uit onbegrip en onkunde. Ook het niet beseffen dat onze tijd een volkomen nieuwe tijd is; de eindtijd voorafgaand aan de komst van Koning Jezus. Deze thema-avonden zullen nooit gericht zijn tegen een kerk, maar veel meer gericht zijn op het behoud van de gemeenten.

Ik ben ook niet zo bang voor tegenstand. In Peru staan we vaak oog in oog met de duivel... En dat is niet altijd even gemakkelijk. Hier in Nederland wil ik werken in dienst van de gemeente van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Waarom zou dat tegenstand vanuit de kerk moeten opleveren? Ik hoop meer op het gebed van de gemeente voor alle werk wat onder onze jongeren gedaan wordt. Zij moeten verder in deze harde tijd. Hun leven zal in het teken staan van een veel kleiner plekje voor de gemeente van Jezus Christus. Het is dringend nodig dat we als gemeenten en als ouderen de jongeren opzoeken en hen een hand toesteken om staande te kunnen blijven, gegrond op Gods Woord.

Nieuwsredactie op 30-11-2016, 10:31
3 reacties
WillemB
06-12-2016 / 16:59
Geachte Evangelist Dooijeweert,
Tegenstand zal er zeker komen, want hier is de duivel niet blij mee!
Inderdaad signaleert u terecht een onnodige angst voor deze avonden. U probeert de avond zo laagdrempelig, of het liefst helemaal zonder drempel te organiseren. Daarin lijkt u op uw Zender, Die ook zó welmenend nodigde, Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. En wat zijn er veel vermoeiden en belasten...
Van harte Gods zegen gewenst bij deze avonden!

Misschien een idee voor de "Nunspeet-groep" om deze Evangelist ook een avondje uit te nodigen .
mistermicha
24-12-2016 / 16:29
Kunnen deze avonden ook in andere kerken, zoals de NGK, gehouden worden?
Omega
28-12-2016 / 17:31
Jan van Dooijeweert gaat overal voor.

Meer nieuws

De Theologische Universiteit Apeldoorn heeft een spellenbox uitgebracht. Deze spellenbox bevat twee luxe bordspellen: ee...
3 reacties
23-11-2016
Op de dag van de klinkende zege van Donald Trump vroeg Willem-Jan van Meuwen van Klokradio de oprichters van Refoweb het...
geen reacties
12-11-2016
“Ik ben Anne-Marieke de Ruiter, 20 jaar. Geboren en opgegroeid in Dirksland - op het eiland Goeree Overflakkee - onder d...
geen reacties
04-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering