Bezinningsavonden in Nunspeet

Nieuwsredactie / 1 reactie

06-10-2016, 20:09

Drie bezinningsavonden in één week. Met de hoop en verwachting dat er wonderen gebeuren. Wonderen van genade. Dat jongeren geraakt worden door het Woord, door Gods Geest en zich bekeren. Dat alles tot eer en verheerlijking van Gods Heilige Naam. Plaats van samenkomst is wijkgebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17, in Nunspeet op 18, 19 en 21 oktober om 20.00 uur. Inloop vanaf half acht. De organisatie is in handen van een aantal jongeren uit verschillende kerkelijke tradities, met een levend geloof en passie voor het evangelie. 

1. Waarom bezinningsavonden in Nunspeet. Daar wordt toch al veel georganiseerd vanuit de kerken?
 
Wij geloven dat er in Nunspeet reformatorische jongeren zijn die de Heere Jezus nog niet als hun persoonlijke Zaligmaker hebben leren kennen. Wij geloven dat op elke plaats en op elk tijdstip waar de Bijbel opengaat, de Heilige Geest wil werken. Dit gebeurt in de kerken en ook daarbuiten.
 
2. Wie/wat is jullie doelgroep?
 
Wij richten ons op alle jongeren in Nunspeet, zowel kerkelijk meelevende jongeren, randkerkelijke jongeren en onkerkelijke jongeren.
 
3. De sprekers zijn ds. G. van den Brink, ds. A. Simons en de bekeerde moslim en ex-lijfwacht van Saddam Hoessein, Rassak Avakti. Waarom deze sprekers?
 
De sprekers die we uitgenodigd hebben zijn voorgangers uit verschillende kerkelijke tradities. Eén ding hebben zij allen gemeenschappelijk; deze dominees preken een radicaal en Bijbels evangelie. Concreet betekent dit dat zij een ieder oproepen om zich te bekeren, in Jezus te geloven en een volgeling van Hem te worden. Overigens heeft ds. Simons zich inmiddels afgemeld vanwege ernstige gezondheidsproblemen bij zijn vrouw. Naar een vervanger wordt gezocht.
 
4. Hoe is de indeling van de avonden?
 
Die is klassiek van opzet: opening, zingen en een korte inleiding, lezing, collecte met zingen, pauze en daarna de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Maar bovenal geldt de nodiging uit Jes. 55: "O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!"


 
5. Kun je iets zeggen over de initiatiefnemers?
 
De initiatiefnemers zijn een aantal jongeren uit verschillende kerkelijke tradities die een verlangen hebben om mensen tot de Heere Jezus te leiden.
 
6. Hoeveel belangstelling verwachten jullie?
 
Wij hopen dat er jongeren zullen komen die een verlangen hebben om de Heere Jezus persoonlijk te leren kennen. Aantallen zijn voor ons niet belangrijk.
 
7. Gaan jullie dit soort avonden vaker of structureel houden?
 
Deze vraag kunnen wij nu niet beantwoorden. Wij willen afwachten hoe de Heere deze avonden zal leiden.
 
8. Wat is jullie verwachting van deze avonden?
 
Wij geloven dat het gepredikte Woord van God nooit ledig tot Hem zal terugkeren, maar dat het zal doen wat Hem behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in waartoe Hij het zendt. Als één zondaar zich bekeert, zal er blijdschap zijn in de hemelen en ook in Nunspeet.

Nieuwsredactie op 06-10-2016, 20:09
1 reactie
refoweb
03-11-2016 / 16:43
Mede op verzoek van enkele predikanten die ons lief en dierbaar zijn hebben we besloten deze discussie te verwijderen.

Meer nieuws

Op 27 september start Stichting de Vluchtheuvel weer met een mannengroep (vanaf 18 jaar) seksverslaving in Amersfoort. D...
2 reacties
13-09-2016
Refoweb heeft dinsdag haar 15.000ste vraag en antwoord online gezet; een nieuwe mijlpaal in het ruim vijftienjarig besta...
geen reacties
30-08-2016
Dominee Messemaker kwam na zijn vakantie van een koude kermis thuis. De sloten van de pastorie waren (tevergeefs) geforc...
geen reacties
06-08-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering