Burgerinitiatief Eén van ons

Nieuwsredactie / 1 reactie

15-05-2013, 11:27

De inwoners van de Europese Unie kunnen vanaf 1 april 2012 een verzoek indienen om een wetsvoorstel te maken over een bepaald onderwerp. Daar zijn o.a. een miljoen handtekeningen voor vereist. Het Europees burgerinitiatief Eén van ons wil de Europese Commissie vragen bij toekomstige wetgeving financiële steun te weigeren op het gebied van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid waarbij menselijke embryo’s vernietigd worden. Dit biedt een concrete mogelijkheid het menselijke embryo dezelfde waardigheid en rechten toe te kennen die het toekomt en die gelijk zijn aan de waardigheid en rechten die gelden voor ieder mens, aldus de organisatie. Op dit moment staat de teller op ruim 350.000 ondertekenaars...

Het uitgangspunt voor het Europees burgerinitiatief Eén van ons

De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij is niet alleen een grondrecht op zich, maar de grondslag van alle grondrechten. De onschendbaarheid van de menselijke waardigheid is vast gelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De menselijke waardigheid is een gegeven: het is geen recht wat kan worden prijsgegeven. Het is inherent aan het mens zijn.?De menselijke waardigheid is ook van toepassing op het menselijk embryo. Daarom dienen status en rechten die gelden voor mensen ook gelden voor het menselijk embryo.

De noodzaak van het Europees burgerinitiatief Eén van ons


Onze maatschappij verzakelijkt en individualiseert. Een menselijke samenleving streeft menselijke waardigheid na. Dit staat boven individuele zelfbeschikking. Een menselijk embryo is een subject, menselijk leven, geen object, ook geen ding.?Waar het menselijk embryo als een object wordt gezien zonder menselijke waardigheid, wordt het gebruikt als “productiemiddel” voor de farmaceutische industrie, als object van wetenschappelijk onderzoek, en kan het bij medische experimenten worden vernietigd.?Het herstellen van de menselijke waardigheid van het embryo zal een dam op werpen tegen het ongebreidelde gebruik van het embryo als object en de vernietiging er van. Daartoe kan het Europees burgerinitiatief Eén van ons bijdragen.

Het doel van het Europees burgerinitiatief Eén van ons

Door uw steun aan dit Europees burgerinitiatief kunnen wij, inwoners van de EU lidstaten, de Europese Commissie vragen bij toekomstige wetgeving financiële steun te weigeren op het gebied van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid waarbij menselijke embryo’s vernietigd worden.?Door uw steun draagt u bij aan het verzamelen van één miljoen handtekeningen die nodig zijn om het burgerinitiatief in de Europese Commissie te behandelen. Dit biedt een concrete mogelijkheid het menselijke embryo dezelfde waardigheid en rechten toe te kennen die het toekomt en die gelijk zijn aan de waardigheid en rechten die gelden voor ieder mens.

Tekenen kan hier.

Nieuwsredactie op 15-05-2013, 11:27
1 reactie
refoweb
13-09-2013 / 12:28
"Afgelopen week zijn door het coördinatiekantoor in Brussel meer dan één miljoen steunbetuigingen geregistreerd voor het Europees burgerinitiatief Eén van ons. Hiermee voldoet het burgerinitiatief aan al de voorwaarden die gesteld zijn door de Europese Commissie om de voorgestelde wetswijziging ter tafel te brengen. 
Dit meldt de Nederlandse nationaal coördinator van het Europees burgerinitiatief, die tevens onderstreepte dat de inzameling van handtekeningen door zal gaan tot 1 november 2013."

Meer nieuws

De website Geloofstoerusting.nl plaatste onlangs een videoserie antwoorden van dominee M. Pronk op Youtube. De emeritus-...
geen reacties
13-05-2013
Jonge dominees in de Protestantse Kerk in Nederland komen moeilijk aan het werk. Dat is de 'predikantenbeweging' Dominee...
7 reacties
01-05-2013
De Theologische Universiteit Apeldoorn neemt met haar masteropleiding een eerste positie in in de onlangs verschenen Keu...
geen reacties
25-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering