Stichting Jij daar! schrapt twee locaties

Nieuwsredactie / geen reacties

23-02-2013, 18:47

De stichting Jij daar!, bekend van de jongerenavonden (en Zingkring) in Doorn, Apeldoorn, Veenendaal, Opheusden, Kampen en Gouda, schrapt komende maanden een tweetal locaties. Doordat enkele plekken zich te dicht bij elkaar bevinden, is het aantal bezoekers per avond verhoudingsgewijs te laag. Voor een stichting die tot nog toe alleen maar meer bijeenkomsten organiseerde is dat een ingrijpend besluit. Refoweb vroeg het bestuur van Jij daar! naar de achterliggende overwegingen.

1. De stichting Jij daar! schrapt twee van haar jongerenavonden: Veenendaal en Opheusden. Wat is daarvan de reden?

Stichting Jij daar! groeit en groeit. In de afgelopen jaren zijn op veel locaties jongerenavonden gestart. Ook het publiek groeit mee. Er is een honger naar de Heere Jezus en Zijn Woord. Maandelijks bezoeken, kijken en luisteren (via o.a. de RO) duizenden jongeren de avonden. En toch stoppen we met twee avonden. Deze avonden zijn indertijd opgericht om 1. onze locatie in Doorn te ontlasten, aangezien hier zich in eerdere jaren soms onveilige (verkeers)situaties voordeden en 2. om op lokaal niveau aanwezig te zijn en zo naar de jeugd toe te komen. Jongeren hebben er reistijden van soms wel ÈÈn tot anderhalf uur voor over om ÈÈn van onze avonden te bezoeken. Daarom zijn we het afgelopen jaar gestart met een jongerenavond in Gouda. Met groot succes. Tegelijkertijd betekent het dat onze locatie in Veenendaal overbodig geworden is en de jongeren uit Opheusden bezoeken onze avond in Doorn ook vaak. Daarom kunnen we dus stoppen met deze twee avonden. Wij willen binnen reÎle reistijden jongeren een huiskamer -want meer zijn we eigenlijk niet- bieden waar ze op een laagdrempelige manier in aanraking komen met het evangelie. We onderzoeken de Schriften en we bespreken onderwerpen waar jongeren mee worstelen. Zang en ontmoeting zijn daarnaast ook belangrijke onderdelen van een avond. En dat kan prima met de overgebleven avonden, die topografisch nu goed verdeeld zijn over het land.

2. Het heeft dus niet met de verminderde belangstelling te maken. Kunnen jullie met cijfers aantonen dat het bezoekersaantal in de loop der jaren juist is gestegen?

Als we alle bezoekers bij elkaar optellen dan is er nog steeds groei. In 2005 bezochten zo'n 1500 jongeren per maand onze avonden. Momenteel is dat zelfs rond de 2000 bezoekers per maand. En dat aantal neemt nog steeds toe.
 
3. Waarom juist deze twee avonden en niet bijvoorbeeld Apeldoorn of Doorn?

Zoals we al zeiden heeft dit alles te maken met ligging. Reisafstanden voor onze bezoekers zijn op deze manier binnen de perken te houden. Terwijl we zo ook niet nodeloos veel energie in avonden hoeven te steken, waar per avond dan ook nog eens minder bezoekers zijn. Onze avonden kenmerken zich door een gezellige drukte. Dat stukje gezelligheid en gastvrijheid vinden we ook erg belangrijk. Ook deze setting wil de Heere gebruiken om Zijn Naam groot te maken.

4. Hebben de kosten voor het houden van deze avonden ook nog een rol gespeeld?

Nee. Natuurlijk moeten we als stichting een stevig financieel beleid voeren en zuinig aan doen, maar dat moeten we afstemmen op de vraag die er naar onze avonden is. Niet andersom.

5. Hoe hebben de vrijwilligers cq verantwoordelijken van de avonden in Veenendaal en Opheusden gereageerd en is er voor hen nog een rol weggelegd bij de stichting Jij daar!?

Voor veel vrijwilligers is het best emotioneel om te stoppen met hun avond. En het is werkelijk grandioos om de inzet van deze mensen telkens weer te zien. Maar zij mogen met de hun gegeven gaven en talenten zich weer inzetten op andere fronten binnen de stichting. We mogen dit met zín allen doen en dat blijven we doen, want het is de liefde voor de Heere Jezus die ons dringt.

6. In Opheusden heeft de stichting altijd veel tegenstand gehad van de Ger. Gem. en Ger. Gem. in Ned. Heeft dat nog een rol gespeeld bij jullie besluit? Met andere woorden: hebben die kerken nu hun zin gekregen?


Diverse vrijwilligers hebben regelmatig gesprekken gevoerd met deze kerkverbanden. Wij willen als stichting ook deze kerken dienen, niet andersom. Maar nee, deze tegenstand hebben we niet mee laten wegen in onze beslissing. Als het gastvrij onthaal van bezoekers en het openen van Gods Woord op tegenstand stuit bij broeders, dan is dat best pijnlijk om te constateren. Daarin kunnen en willen we ons echter niet aanpassen. Ook deze vorm wil de Heere gebruiken om zondaren te roepen tot het eeuwig heil.

7. Komen er nog nieuwe avonden bij de komende tijd?

Ja. Al vele jaren wordt er vanuit Zeeland gevraagd om ook daar een jongerenavond te beginnen. Na de zomer hopen we met Gods hulp te starten in Goes. En daar zien we enorm naar uit, net als de vele jongeren in Zeeland trouwens!

8. Welke toekomstplannen heeft de stichting Jij daar!? Staan er nog meer veranderingen aan te komen?

Stichting Jij daar! heeft altijd maar ÈÈn ding gedaan: jongeren over de Heere Jezus vertellen en te wijzen op de noodzaak van bekering en wedergeboorte. Onze huiskamers zijn inmiddels iets groter geworden, maar onze doelgroep -de jongeren van reformatorisch Nederland- is vooralsnog te klein om het aantal avonden uit te breiden. Tevens sluiten we dit ook niet uit.

9. Met name vanuit de ultra rechterflank vanuit de gereformeerde gezindte is er altijd veel kritiek geweest op Jij daar! Zelfs eigen predikanten en ambtsdragers werden onder zware druk gezet om niet te spreken op Jij daar!-avonden of andere steun te geven. Zien jullie daarin nog een verschuiving?

Kritiek zal er blijven. Gelukkig hebben we inmiddels ook regelmatig positieve gesprekken met kerkenraadsleden, predikanten en gemeenteleden uit deze kerkverbanden. Jongeren horen in eerste instantie thuis in hun eigen gemeente. Dat blijven we vinden. Als jongeren in hun gemeente terecht kunnen met hun vragen dan is dat het allermooiste. Gelukkig krijgen we ook veel steun van diverse gemeenten, ook mede dankzij de sprekers van wie de meeste uit de reformatorische kerken komen!

10. Tot slot. Hebben julle nog een boodschap voor de bezoekers van Refoweb (die voor een belangrijk deel ook de bezoekers zijn van de Jij daar!-avonden)?

Wij hebben een boodschap voor iedereen: Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. Hem alleen de eer!

Nieuwsredactie op 23-02-2013, 18:47
geen reacties

Meer nieuws

De Christmas Food Court Flash Mob kennen we inmiddels allemaal. Maar ook de leerlingen van Driestar, Van Lodenstein, Go...
5 reacties
18-02-2013
De Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort is een petitie gestart om het belang van (christelijke) vorming in het ond...
geen reacties
15-02-2013
CU-Kamerlid Gert-Jan Segers heeft haast, schrijft hij in een column in het Nederlands Dagblad. "Ik heb geen idee hoe lan...
6 reacties
05-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering