Nieuwjaarswens Van Dooijeweert

Evangelisten Van Dooijeweert / 1 reactie

31-12-2012, 12:01

Beste vrienden, broeders en zusters, wat is een jaar toch eigenlijk maar kort. Er is bij ons wel heel veel gebeurd. Daar kom je soms niet over uitgedacht. Maar bij velen van jullie is ook heel veel gebeurd. Ziekenhuisopnamen, je huwelijk stuk gelopen, echt oud geworden. Teleurstellingen moeten verwerken in je werk. Teleurstellingen met je kinderen. Teleurstellingen op school. Teleurstellingen in je verkering. Teleurstellingen in de kerk. We weten op afstand een heleboel, maar de diepte van je verdriet en pijn voel je alleen zelf. Een ander kan het alleen vermoeden. Maar niemand van jullie kan teleurstellingen gehad hebben met de Heere onze God! 

Misschien denk je dat wel eens, maar dat moet je dan toch weer laten vallen. Anderen hebben een heel vreugdevol jaar gehad. Zijn getrouwd...eindelijk! Er zijn kindjes geboren... wat een vreugde! We hebben geprobeerd zoveel mogelijk mee te leven. Al met al een jaar om aan te denken en met een weemoedig gevoel (misschien) afscheid te nemen. Lieve vrienden, recht je hoofd in vreugde en verdriet. Recht je hoofd als je naar 2013 kijkt. Het komt er aan: "HET JAAR DES HEEREN 2013'

Je had misschien nooit gedacht dat je het zou beleven. En nu is het zover, nog even en het is 2013. Recht dan je hoofd. Richt je hoofd omhoog, midden in de zorgen van het
leven. Onze Heiland gaat mee het nieuwe jaar in. Grijp je vast aan Zijn hand. Het is de hand van de Goede Herder! Hij zal je nooit teleurstellen. Ja, mensen doen dat wel. Op grote schaal. Ze laten je rustig vallen als een baksteen. Maar Hij nooit!

Heb je er wel eens over nagedacht waarom de Heere God mensen schiep? Kwam je er uit? Hij schiep Zijn mens om die lief te hebben en Zijn liefde te doen
ervaren. Maar het hoefde niet voor Adam en Eva.... we weten alle gevolgen er van. Maar het trieste is dat het ook  voor de mens van vandaag vaak niet
hoeft. Laat God maar God zijn. Een van onze kennissen zei: "Laat onze lieve Heer maar naar de arme mensen in Afrika kijken. Ik heb Zijn hulp niet nodig". Daar ligt de oorzaak van alle ellende op de wereld. Zoek voor het nieuwe jaar relatie met onze God. De God van de Bijbel. De Vader van het Kind van Bethlehem. Hij heeft de wereld lief!

Johannes 3:16 geef ik in een paar verschillende vertalingen:

*Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
*Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
*Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
*Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit.

Zie je dat er hoegenaamd geen verschil in is! Elke vertaling wijst ons naar de liefde van God als de bron van de zaligheid. Zaligheid die er alleen is omdat Jezus geboren is en gestorven…Gestorven voor onze zonden! Laat je door niemand iets anders wijs maken, maar ga met die gedachte het nieuwe jaar binnen en geniet de vreugde van een leven dichtbij de Heere God.

Ontvang onze hartelijke groeten, heel veel dank voor jullie meeleven en meebidden in het achterliggende jaar.

Jan en Nellie van Dooijeweert
 

Stichting "Andreas Werk" (Waddinxveen)
Rekeningnummer 1339 49 990 Rabobank

Evangelisten Van Dooijeweert op 31-12-2012, 12:01
1 reactie
Mona
02-01-2013 / 22:15
Dank u wel dat u de moeite neemt uw persoonlijke nieuwjaarswens via refoweb, naar ons toe te sturen.
Ik wens u allebei Gods rijke liefde en zegen toe, persoonlijk en in uw werk.
Hartelijk dank dat u onze vragen zo liefdevol beantwoord, maar vooral dat in uw antwoorden de Heere Jezus centraal staat. Waar de vraag ook over gaat.

Ik hoop voor iedereen, dat 2013 een jaar heel dicht bij de Heere mag zijn.

Meer nieuws

In het afgelopen jaar hebben we voor het eerst in de historie van Refoweb de grens van een miljoen bezoekers weten te s...
1 reactie
28-12-2012
2012 zit er bijna op en ook wij zijn de balans van het aflopende jaar aan het opmaken. We telden het aantal lezers per ...
3 reacties
26-12-2012
"Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David...
1 reactie
24-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering