"Streng, grijs en grauw"

SMS / 65 reacties

12-04-2012, 08:04

"Zo dichtbij en toch zo ver weg" is de titel van een zojuist gepresenteerd profielwerkstuk van twee niet-gelovige middelbare scholieren Tanja en Emmy over refo's. Doel van het onderzoek was om te bezien of de vooroordelen (streng, grijs en grauw) over deze doelgroep die beide Wageningse studentes zelf ook hadden, op waarheid berusten.

Door een week lang met een reformatorisch gezin uit Barneveld mee te lopen, ontstond in ieder geval een zeer genuanceerd beeld van de refocultuur. Dat is winst. De open wijze waarop deze seculiere dames zich hebben willen verdiepen in deze toch wat 'enge' omgeving, verdient niets dan lof. Datzelfde geldt voor de Barneveldse familie die bereid was om de deuren naar de 'wereld' te openen en zichzelf daarin zeer kwetsbaar heeft durven opstellen. Respect en diepe achting daarvoor.
 
En toch blijf ik met een onbestemd gevoel zitten. Na een week tussen reformatorische jongeren, ouderen en ambtsdragers beseffen beide scholieren in grote lijnen wie God is en wat de Bijbel ons leert, maar weten ze vrijwel niets over Jezus. Waar was Hij die week? In de gesprekken, in de preken, tijdens de catechisatieles, op de JV, op het Van Lodenstein College?
 
Het betreffende gastgezin en de meeste jongeren uit dezelfde kerk leiden een vroom leven. Ze houden zich aan de regels van de kerk, ook thuis. Geen legging en tv, wel rokjes en hoedjes. Dat blijkt eveneens uit de gehouden enquete onder leerlingen van de reformatorische school.

In datzelfde onderzoek verwacht een meerderheid van deze jeugd dat ze ook in de toekomst naar de kerk blijft gaan, maar dat van een levend geloof met de Heere Jezus geen sprake is. Vroom, zonder Jezus. Vroom, zonder vergeving van zonden. Vroom, zonder de zekerheid van het eeuwige leven. Behoudend, maar niet behouden. Voor eeuwig verloren dus.

En zeker... bekering is een eenzijdig Gods werk, maar waar is in het werkstuk te lezen van een heilige jaloezie of zelfs maar het begin van een verlangen om Jezus te leren kennen? Waar en wanneer is Tanja en Emmy duidelijk gemaakt dat er niets in dit leven meer vreugde, blijdschap en voldoening geeft dan een innige liefdesverhouding met Jezus Christus. Daar kunnen immers geen duizend houseparty's tegenop. Blijkbaar weten we onze reformatorische leer prima te verdedigen en zelfs voor te leven aan de buitenwacht, maar de Ziel is er uit.
 
Ten diepste is er daarom geen enkele verschil tussen Tanja en Emmy enerzijds en reformatorisch Nederland aan de andere kant, ondanks onze nette buitenzijde. Zonder Christus is er geen toekomst. Voor niemand. En daarom is een herleving in en reformatie van onze eigen achterban meer dan ooit nodig. Christus roept ons toe: Bekeert u en gelooft het evangelie, want waarom zoudt gij sterven? God Zelf smeekt ons Zijn Zoon aan te nemen door datzelfde geloof. Hij wil onze Vader zijn. Wat een brutaliteit dan om te zeggen: wij willen Uw kind niet zijn. Dichtbij en toch zo ver weg... Of zoals Jezus het Zelf zegt: Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, maar gij hebt niet gewild.

 

SMS op 12-04-2012, 08:04
65 reacties
anina
12-04-2012 / 09:47
ben erg dankbaar, dat er in de refokringen steeds meer ruimte komt voor het ware geloof. Zelf tegen alle vooroordelen aangelopen, terwijl ik er open inging. ( toen ik lid werd vanuit een ander kerkgenootschap) Dacht dat we de liefde in Christus zouden delen en de verschillen in cultuur wel te overbruggen zouden zijn, met wat aanpassing van mijn kant. Had veel respect voor de manier waarop refo's naar buiten traden en anders durfden te zijn. Maar ik ben erg geschrokken van de binnenkant. Niemand durfde te zeggen een levende relatie met God te hebben, je zou je kunnen bedriegen, dat zeg je toch niet van je zelf? De beste manier om er bij te horen in deze gemeente was klagen over je zonde en zeggen dat je nog niet bekeerd was. Dit was pas echt een cultuur shock, heeft me echt van mijn stuk gebracht. Begrijp het nog steeds niet, wil het ook niet snappen misschien. Na jaren deze gemeente toch moeten verlaten, omdat ik het me te veel aantrok. Welk een bedreiging kreeg ik over me heen. 'Redding zou nu voor mij onmogelijk zijn', door terug te keren naar mijn oude kerkgenootschap. Doet nog steeds pijn en ben bang dat ik nu wel bevooroordeeld ben. Daarom ben ik blij met de dwars bijdrage van SMS , hoop dat het veel jongeren en ouderen steun geeft, binnen de reformatorische kerken.
EvertAdams
12-04-2012 / 15:15
Beste heren van Refoweb,

Het spijt me heel erg, maar met dit stuk halen jullie een aantal mensen grofstoffelijk onderuit die in heel hun handel en wandel in een heerlijke open houding de liefde van Jezus laten zien! Dat dit ook deze week gebeurd is, daar ben ik zelf getuige van geweest!

Een rectificatie of nuancering lijkt me dan ook op z'n plaats.

Evert Adams
Omega
12-04-2012 / 15:26
Zojuist het werkstuk helemaal doorgelezen. Flinke klus. Inderdaad opvallend dat het niet over nauwelijks over Jezus gaat maar vooral over uiterlijkheden.

@EvertAdams De opstellers van dit PWS zijn een week lang bij een reformatorisch gezin geweest. Daar was jij ook bij aanwezig? Wat bedoel je precies met "zelf getuige"? Kun je dat wat beter duiden?
EvertAdams
12-04-2012 / 15:39
Omega,

Het betreffende gezin hoort tot de kring geliefde broeders en zusters om mij heen. Zowel de ouders als de kinderen leven vanuit de liefde van Jezus Christus en dragen deze liefde in een heerlijke openheid uit aan iedereen in hun omgeving.

Op zondagavond, aan het einde van de week, zijn de dames uit de dienst bij mij (Edwin Adams in het verslag) thuis geweest. Ik heb ze toen gevraagd waar zij de afgelopen week Jezus ontmoet hadden, daarop gaven zij een prachtig getuigenis hoe zij gezien hadden hoeveel Jezus voor veel mensen die ze ontmoet hadden betekend en gezien in welke intimiteit deze mensen met Hem leven.

Tevens gaven zij aan veel mensen ontmoet te hebben, die door uiterlijke vroomheden gedreven werden, daar zit de pijn. Echter wordt met dit stuk het betreffende gezin ook fors onderuit gehaald. Fijn om door kritische broeders op deze wijze onderuit gehaald te worden lijkt me dit allerminst, vandaar mijn reactie.

Groet
Omega
12-04-2012 / 15:57
@EvertAdams Dank voor je uitleg. Fijn om te horen ook dat er wel degelijk over, maar ook vanuit de liefde van Jezus gesproken is. Dan blijft echter de grote vraag waarom daar niets van terug te vinden in het PWS. Als dat zoveel indruk heeft gemaakt op deze meisjes, waarom spreken ze daar dan totaal niet over? Het is toch immers zo: waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over? Is het dan vreemd dat SMS daar kritisch op reageert? Overigens begint de columnist met zijn achting en respect uit te spreken naar het gastgezin. Mogelijk dat je dat gemist hebt...
QuadCoreInside
12-04-2012 / 16:01
Dit is wel koren op jouw molen he SMS? Maar ja, dat de dames in hun PWS blijkbaar een vertekend beeld geven van hun gastgezin en refo's in het algemeen, kon jij ook niet weten.

Goed om ook de andere kant van het verhaal te horen. Dank hiervoor.
QuadCoreInside
12-04-2012 / 16:18
Overigens ben ik het met EvertAdams eens, dat dit stuk wel verwijderd of aangepast moet worden. Er zijn altijd lezers die niet de reacties lezen, en die nemen dit stuk dus voor waar aan.

Ik weet niet of het tot de technische mogelijkheden behoort om stukken aan te passen, maar misschien zou SMS zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen?
annebeth
12-04-2012 / 16:32
Ik heb veel respect voor dit gezin!
maar Ik ben het inderdaad eens met Anina.

Ik snap het niet dat mensen al jaren in de Kerk zitten en God nog niet hebben gevonden..
ik vraag me af wat je dan met je tijd doet..
en God geeft zekerheid van het geloof, daar staan zoveel voorbeelden van in de bijbel.
anders doe je God te weinig de eer aan. Twijfel is niet iets wat God aanmoedigt.,
er staat: Wie in mij gelooft word behouden. dat mag je dan dus ook aannemen!

Als je God gevonden hebt, dan sta je dat toch op de daken te verkondigen?!
Waar zijn wij, Christenen? Wat dragen we uit?
blijven we bij de Refostijl hangen en vinden we leggings van de hema nog steeds zondig?
Of leven we vanuit God en willen we INNERLIJK christen zijn?
Omega
12-04-2012 / 16:34
SMS heeft geen andere bevoegdheden dan alleen het leveren van columns ;-) Maar gelukkig hebben we altijd @QuadCoreInside nog die ieder kritisch bericht inzake de rechterflank van christelijk Nederland ontkent dan wel bestrijdt. En wel zo dat je de indruk krijgt dat zelfs de uitwerpselen van deze mij zeer geliefde achterban naar viooltjes ruiken ;-) Wellicht dat QSI kan aangeven in welk opzicht deze column afwijkt van het PWS, want dat heeft hij vast al goed bestudeerd.
QuadCoreInside
12-04-2012 / 16:57
@Omega: Ik ben me van geen kwaad bewust hoor ;-) Ik bestrijd (althans voor zover ik weet) meestal niet de inhoud van de columns, maar meer de schrijfstijl van de schrijver, welke vaak de indruk geeft dat zelfs de viooltjes van deze mij ook zeer geliefde achterban naar uitwerpselen ruiken ;-) en welke de ene betreurenswaardige discussie na de andere veroorzaakt.

Ik heb inderdaad het PWS nog niet gelezen, maar heb wel veel vertrouwen in het ooggetuigenverslag van Evert Adams.

PS ik ga dit verslag vanavond zeker lezen, want ik ben zeer geinteresseerd :-)
Goedenavond.
Omega
12-04-2012 / 17:49
Het ooggetuigenverslag van Evert beperkt zich tot de betreffende zondagavond, zo te lezen. De rest is van horen zeggen. In het PWS komt dit in ieder geval niet terug. Blijkbaar vonden de schrijfsters het niet belangrijk genoeg om daar melding van te maken.

Ik ben wel benieuwd trouwens of het PWS vooraf is ingezien/gecontroleerd door iemand.

Ps. Ook viooltjes kunnen rotten ;-)
johan11213
12-04-2012 / 18:57
Van het gastgezin de Jong is duidelijk te lezen Wie hun leven inricht, Wie hun meester is. Emmy en Tanja ervaren de liefde die dat uitwerkt in het gezin en op hen overbrengt en beschrijven die in hun PWS.

Nadat ik het PWS gelezen heb kan ik daarom niet achter de mening van SMS staan.

Anina laat in haar reactie weten blij te zijn met de bijdrage van SMS, maar dan heeft Anina de PWS niet gelezen. De situatie die anina is schrijnend, dat is duidelijk, maar deze is heel anders de beschreven situatie bij het gastgezin. In alles is te lezen dat het gezin een levende relatie met God heeft en dat overbrengt op Emmy en Tanja, PWS schrijfsters.

Emmy, één van de schijfsters van de PWS, laat merken dat Christus heel dichtbij wordt gebracht en welke strijd het bij haar geeft:

....Nienke bad voor de mooie dag die ze heeft gehad, en ze bad ook voor ons. Ze hoopte dat we een mooi PWS zouden maken, en dat God zijn liefde aan ons zou tonen. Ze wilt namelijk dat iedereen hier op aarde het geluk dat zij met zich mee draagt, door haar liefde voor God, ook krijgt. Hierdoor hoopt ze dus dat we allebei ook Christen worden. Toen Nienke aan God vroeg om ons ook zijn liefde te laten zien, werd ik bang. Ik (Emmy) voelde in mijn lichaam, en in mijn geest dat ik echt dacht, dit wil ik niet! Ik vond het heel lief van Nienke, maar ik voelde dat er een soort blokkade in mij op werd opgeworpen. Ik sta dus niet open voor het christendom, kwam ik achter. Het lijkt me namelijk niets om je hele leven in teken te zetten van het hiernamaals en van God....

Nog een citaat van de schrijfsters waaruit blijkt dat het heel dichtbij is gekomen en dat het een geestelijke strijd heeft gegeven bij Emmy en Tanja:

.... Om dicht bij ons zelf te blijven schreven we op:
WE GAAN NIET MEER LUISTEREN, EN DIEP OP HET GELOOF IN.
WE ZIJN HIER OM TE KIJKEN NAAR HUN LEVENSWIJZE , HOE ZE LEVEN EN HOE ZE DIT DOEN. NIET OM NU CHRISTEN TE WORDEN OF OVERTUIGD TE WORDEN.
WIJ ZIJN TANJA EN EMMY, NUCHTERE WAGENINGERS, EN DOEN ONS PWSJE OVER VOOROORDELEN.
....

Deze reactie zegt heel veel! Is het gastgezin niet ver genoeg gegaan in het betonen van hun liefde voor hun Meester? Zij hebben er, zoals ik het zie in de PWS (die niet door het gastgezin zelf is geschreven!), alles aan gedaan wat van hun kant mogelijk is.

Respect voor dat gezin en ik heb een hoop van zegen gekregen op hun arbeid!

@Emmy en Tanja (voor zover jullie dit lezen)
Jullie hebben bij familie De Jong ervaren wat het is om voor Christus te leven. Van een dergelijke hartelijke keuze voor Jezus Christus krijgen jullie nooit spijt!
Ga zeker eens mee naar een JijDaar avond, zoals jullie in je verslag schrijven, erg leerzaam. Ook daar kun je met veel jongeren spreken en je keuze nog eens (her)overwegen. Van harte aanbevolen!
Omega
12-04-2012 / 19:22
@Johan11213 Je citeert slechts enkele alinea's uit een PWS van 75 pagina's. Mooie stukjes. Echter... het punt van SMS is niet, dat het niet over God en Zijn liefde gaat, maar hij mist Jezus in het hele werkstuk. En daarin ben ik het met hem eens. Waar is Jezus? De schoonste Naam aller namen. Alleen door Hem kunnen wij zalig worden. Zonder Jezus is God voor ons een verterend vuur. Bovendien richt SMS zijn pijlen niet op dit gastgezin (hij begint zelfs met grote complimenten), maar vooral op de traditionele vroomheid in onze achterban zonder Christuskennis. En echt, we kunnen de donkerste kleding dragen, zondags driemaal naar de kerk gaan en de Bijbel van buiten leren (was er trouwens maar bijbelkennis), maar zonder Jezus gaan we voor eeuwig verloren.

Dus nogmaals: als er zoveel over Jezus gesproken is in de kerk, JV, catechisatie en op school, waarom komt Zijn Naam dan vrijwel niet voor in dit PWS?
Omega
12-04-2012 / 19:23
Overigens denk ik dat Refoweb het gastgezin best ruimte zou willen geven om ze te laten vertellen hoe zij deze week hebben beleefd. Dat zou misschien een mooi getuigenis kunnen zijn...
stijnenp
12-04-2012 / 20:11
Alle respect voor de openheid van zowel de beide meiden als het gastgezin. Ik heb het PWS gelezen en eigenlijk moet je wel instemmen met de vaststelling van de (waarom eigenlijk anonieme?) schrijver van het bovenstaande commentaar. Jezus is inderdaad de grote Afwezige. Wat overigens niet wil zeggen dat Hij niet ter sprake is gekomen in die week. Maar wanneer je alleen op het verslag afgaat hebben de beide onderzoeksters deze diepste essentie van het christelijk geloof niet opgepikt. Ligt het misschien aan de (antropologische) vraagstelling van hun onderzoek? Misschien is de column wat scherp, maar reikt veel aan om over na te denken.
johan11213
12-04-2012 / 20:13
@Omega

Welk punt SMS wil maken begrijp ik wel, heel goed zelfs. Maar dat vindt ik niet van toepassing nadat ik de PWS heb doorgelezen (overigens helemaal doorgelezen). Je moet er rekening mee houden wie het heeft geschreven, anders is het al snel te kort. Het zijn 'nog' ongelovigen die weinig weten van ons geloof en dan meestal over God spreken, waar ook Jezus had kunnen staan. Het is mij ook opgevallen dat de naam Jezus zelf niet vaak wordt aangehaald, maar dat heeft ook met de strekking van de PWS te maken, die gaat namelijk over 'vooroordelen'.

Maar het volgende is mij wel opgevallen; één van de eerste citaten is de volgende:
Ons werd verteld dat Johannes 3:16 het bekendste en belangrijkste vers is.
Johannes vers 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Er wordt zelfs een citaat van Ds. Roos aangehaald:
...De preek werd voor een groot deel gewijd aan de dood en aan de vraag ‘Hoe kan je zonder Jezus Christus leven?‘

Ben het met je eens dat het gastgezin hierin zou kunnen getuigen/bijdragen en/of Emmy en Tanja zelf natuurlijk om een positieve bijdrage te geven.
imvi
12-04-2012 / 21:54
Waar heb je het over SMS?? Die meiden hebben GEBEDEN met elkaar. Gingen zelf twijfelen/nadenken op een gegeven moment. De onkerkelijke meisjes zeiden dat het zo opviel dat God zo aanwezig was, dit vonden zij negatief, maar is juist positief. En tot slot heeft nienke (of haar zus) gezegd dat zij op 16 en 17-jarige leeftijd tot geloof zijn gekomen (keuze of bekering, hoe je het ook wilt noemen).

Jammer JAmmer jammer
imvi
12-04-2012 / 21:56
@ johan11213:

Helemaal mee eens. Ik begrijp de kritiek ook totaal niet.
imvi
12-04-2012 / 21:57
@ Omega: er wordt alleen over God gesproken, niet over Jezus. Maar Jezus is God. Ik begrijp wat je bedoelt, maar ben het er absoluut niet mee eens.
meribel
13-04-2012 / 01:10
Hoe fantastisch zou het zijn als de meisjes weg waren gegaan en zich hadden bekeerd, of laten bekeren of tot geloof waren gekomen.

Ik snap wel dat de collumnist dat het liefste had gezien. Ik ook, iedereen hier. Natuurlijk!!!!Want dan kunnen die meisjes ook delen in de vreugde die de Heer ons, en ook het gastgezin schenkt...Hoe heerlijk zou dat zijn!!!

Maar helaas...

dat is niet aan ons.
Nu lijkt het in de collumn net alsof het gastgezin steken heeft laten vallen, niet genoeg ge evangeliseerd, niet Jezus' liefde genoeg getoont. of iets dergelijks.

Zou best kunnen dat de collumnist dat absoluut niet bedoeld.( maar meer voor de gehele refogemeenschap wat bedoelt ) Ik denk het eigenlijk ook niet...maar zo komt de collumn wel over op mij en waarschijnlijk op meerdere. ( misschien ook op de fam. zelf )
Als het niet de intentie is van de collumnist om over te laten komen dat de fam. de Jong niet genoeg over Jezus heeft gepraat dan is het misschien beter het te nuanceren of verwijderen oid.


En dat er te weinig over Jezus staat in het PWS...het PWS is een beleving van de meisjes. Geen feitelijke weergave van de werkelijkheid. Dat kan niet en hoeft ook niet.

ook dat moet niet vergeten natuurlijk. Dus kan je ook niet op basis van het pws een waardeoordeel over 1 avond catechesatie geven.

Lees ook deze columns

Afgelopen zaterdag zond Nieuwsuur een reportage uit over de achterban van de SGP (want: "slechts twee zetels in de Tweed...
14 reacties
09-04-2012
Met enige regelmaat kwam ik bij ze en hadden we zakelijk contact. Het stel had een eigen kledingzaak in een nogal behoud...
27 reacties
28-03-2012
Red Bull heeft in Zuid-Afrika het omstreden Jezus-televisiespotje teruggetrokken na klachten van christenen. In de recla...
geen reacties
22-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering