"Streng, grijs en grauw"

SMS / 65 reacties

12-04-2012, 08:04

"Zo dichtbij en toch zo ver weg" is de titel van een zojuist gepresenteerd profielwerkstuk van twee niet-gelovige middelbare scholieren Tanja en Emmy over refo's. Doel van het onderzoek was om te bezien of de vooroordelen (streng, grijs en grauw) over deze doelgroep die beide Wageningse studentes zelf ook hadden, op waarheid berusten.

Door een week lang met een reformatorisch gezin uit Barneveld mee te lopen, ontstond in ieder geval een zeer genuanceerd beeld van de refocultuur. Dat is winst. De open wijze waarop deze seculiere dames zich hebben willen verdiepen in deze toch wat 'enge' omgeving, verdient niets dan lof. Datzelfde geldt voor de Barneveldse familie die bereid was om de deuren naar de 'wereld' te openen en zichzelf daarin zeer kwetsbaar heeft durven opstellen. Respect en diepe achting daarvoor.
 
En toch blijf ik met een onbestemd gevoel zitten. Na een week tussen reformatorische jongeren, ouderen en ambtsdragers beseffen beide scholieren in grote lijnen wie God is en wat de Bijbel ons leert, maar weten ze vrijwel niets over Jezus. Waar was Hij die week? In de gesprekken, in de preken, tijdens de catechisatieles, op de JV, op het Van Lodenstein College?
 
Het betreffende gastgezin en de meeste jongeren uit dezelfde kerk leiden een vroom leven. Ze houden zich aan de regels van de kerk, ook thuis. Geen legging en tv, wel rokjes en hoedjes. Dat blijkt eveneens uit de gehouden enquete onder leerlingen van de reformatorische school.

In datzelfde onderzoek verwacht een meerderheid van deze jeugd dat ze ook in de toekomst naar de kerk blijft gaan, maar dat van een levend geloof met de Heere Jezus geen sprake is. Vroom, zonder Jezus. Vroom, zonder vergeving van zonden. Vroom, zonder de zekerheid van het eeuwige leven. Behoudend, maar niet behouden. Voor eeuwig verloren dus.

En zeker... bekering is een eenzijdig Gods werk, maar waar is in het werkstuk te lezen van een heilige jaloezie of zelfs maar het begin van een verlangen om Jezus te leren kennen? Waar en wanneer is Tanja en Emmy duidelijk gemaakt dat er niets in dit leven meer vreugde, blijdschap en voldoening geeft dan een innige liefdesverhouding met Jezus Christus. Daar kunnen immers geen duizend houseparty's tegenop. Blijkbaar weten we onze reformatorische leer prima te verdedigen en zelfs voor te leven aan de buitenwacht, maar de Ziel is er uit.
 
Ten diepste is er daarom geen enkele verschil tussen Tanja en Emmy enerzijds en reformatorisch Nederland aan de andere kant, ondanks onze nette buitenzijde. Zonder Christus is er geen toekomst. Voor niemand. En daarom is een herleving in en reformatie van onze eigen achterban meer dan ooit nodig. Christus roept ons toe: Bekeert u en gelooft het evangelie, want waarom zoudt gij sterven? God Zelf smeekt ons Zijn Zoon aan te nemen door datzelfde geloof. Hij wil onze Vader zijn. Wat een brutaliteit dan om te zeggen: wij willen Uw kind niet zijn. Dichtbij en toch zo ver weg... Of zoals Jezus het Zelf zegt: Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, maar gij hebt niet gewild.

 

SMS op 12-04-2012, 08:04
65 reacties
Roozemond
16-04-2012 / 17:52
@Karlo, dank voor je laatste reactie. Ik begrijp wat je bedoelt en het is zo waar!
1a2b3c
16-04-2012 / 19:54
@Karlo, Al haal je alle dominees en oudvaders van de wereld erbij, de Bijbel roept nergens op om stil te blijven als je misstanden in de leer ziet.
We moeten geen onnodig kabaal maken, maar helaas is het wel eens nodig je stem verheffen.
En dat kan heel goed samen gaan met de vreze des Heeren, kijk er de Bijbel maar op na.
Bescheidenheid, geduld, vriendelijkheid e.d. zijn vruchten van de Geest.
Maar de vruchten van de Geest zullen nooit ten koste gaan van Jezus en Zijn heerlijk evangelie Ongetwijfeld is het niet overal hetzelfde aan de 'rechterkant' en zal de naam van Jezus best klinken. Maar hoe vaak gebeurd dat niet onder voorwaarden: eerst hier iets van kennen, en daar iets van beleefd hebben en .... vul zelf maar in.

Spr.8:13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. (dus niet: de vreze des Heeren is stillen in den lande)

De hele menigte van de discipelen begon zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. Luk.19:37.
Hand.5:42 En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. (dat klinkt niet zo stil hé?)
karlo
16-04-2012 / 20:58
@1a2b3c Ik wou echt hiermee stoppen, maar nu moet ik toch nog iets rechtzetten. Kijk nou even goed en lees even goed, want wie haalt nu eigenlijk alle dominees erbij?? (Over oudvaders heeft het deze keer niemand, ook niet van de hele wereld).
Als je even naar boven blikt zie dat al die namen van dominees door @omega worden opgetrommeld. En zoals gezegd ik ben er wel blij mee. Zie het citaat van ds. vd. Sluys. Dus graag even goed kijken bij wie wat vandaan komt. Verder kan ik jouw redelijke reactie wel waarderen, alleen ik hoor de zaken die jij noemt ook wel, maar niet als voorwaarden, maar als ervaringen. En dat er vroeger en nu "stillen in den lande"waren en zijn ben ik helemaal met ds. v.d. Sluys eens. Alleen volgens mij niet echt op dit web. Mvg.
1a2b3c
16-04-2012 / 21:40
Beste karlo,

Je hebt 100% gelijk, jij begon niet over die dominees en de oudvaders had geloof ik helemaal niemand genoemd. Excuus hiervoor!
Ik zat het meest met die 'stille in den lande' in m'n hoofd. En nadat ik m'n reactie getypt had heb ik pas jouw naam erboven gezet omdat jij dat citaat van ds. v.d. Sluys neerzette.
Ik had toen helemaal geen erg meer in dat zinnetje over dominees en oudvaders, sorry hoor!
Ik hoop de volgende keer beter op te letten.

Groet!
NienkeDeJong
16-04-2012 / 21:45
Hallo iedereen die dit leest en heeft gereageerd,

Wat bijzonder dat zoveel mensen het PWS van Emmy en Tanja hebben gelezen. Met verwondering heb ik (Nienke in het PWS) deze column gelezen. Ook de vele uiteenlopende reacties op de column.

Ik heb het gevoel dat deze column het 'Kaassie voor de duivel' is. Ik hoop dat jullie er het beste uit (kunnen) halen zonder er verder veel woorden over vuil te maken.

Helaas heeft RefoWeb een column geschreven zonder eerst met ons in gesprek te zijn gegaan en onderzoek te hebben gedaan, daarom willen wij hier ook verder niet inhoudelijk op reageren.

Bent u oprecht geïnteresseerd in hoe het voor ons was en wat de Heere Jezus allemaal in die week voor ons en de meiden heeft betekend? Laat dan je mailadres achter.

Met vriendelijke groet,

Fam. 'De Jong'
Omega
16-04-2012 / 21:59
@Ferdando, broeder. Volgens mij gebruikt SMS niets anders dan het theologische plaatje uit Handelingen. "En ze verkondigden Jezus." En wat was het gevolg? "En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is." Wat doen wij dan verkeerd? Proberen we misschien Jezus teveel in een dogmatisch plaatje te gieten? Als ik met niet-gelovige jongeren over Jezus praat, dan gaat het daarna nooit over God. Ligt dat aan mij? Ik geloof er niets van.

Dank trouwens dat je je bij SMS aansluit in je (overigens wat zuinige) complimenten aan het betreffende gezin. SMS spreekt over "respect en diepe achting."

"Het is typisch refo als je je nek uitsteekt, je hoofd er direct wordt afgemaaid", schrijf je. Je hebt helemaal gelijk. Dat ervaren onze columnisten dagelijks ;-)

Daarnaast vrees ik dat je de column niet goed gelezen hebt. Als je terugleest zie je dat SMS nergens (!) dit gezin noemt in het rijtje van mensen die voor eeuwig verloren zijn. Dat zouden wij direct geschrapt hebben!!! Hij heeft het over de leerlingen van de VLC die de enquete hebben ingevuld en daarbij aangeven dat ze wel naar de kerk willen blijven gaan, maar geen levend geloof hebben.

@Karlo Je doet nu hetzelfde als we gewend zijn van onze broeders uit de rechterflank van onze achterban: het eenzijdig citeren van oudvaders. Je zou ook de andere antwoorden van ds. Van der Sluijs eens moeten lezen. Dat over de satanskinderen b.v. ;-) Ds. P. den Ouden en ds. C. van den Berg heb ik niet genoemd vanwege hun deelname aan de vragenrubriek (ik was al bang dat je die vergissing zou maken), maar vanwege hun kritische opmerkingen m.b.t. de reformatorische achterban.

Ik schreef het al eerder. Mijn kritiek richt zich vooral op het feit dat we de schone schijn zo graag in stand willen houden. Als het gaat om evangelische kringen, EOJD, Heartcry, Jijdaar, HGJB enz. dan gaat de beerput (al dan niet terecht) in de diverse kerkbladen open, maar o wee als Refoweb in eigen vlees probeert te snijden... Het refobastiljon moet ten koste van alles in stand blijven. Hulde daarom aan RD en het hervormd kerkblad (HHK) die (in navolging van Refoweb) af en toe dat lef wel hebben. En wat mij betreft mogen ze ook de scherpte van de columns overnemen. Maar ja, dat kost abonnees ;-)

@NienkeDeJong Refoweb had graag contact met jullie gehad. Helaas bestaat de familie De Jong niet. Dat is het risico als je zelf voor de anonimiteit d.m.v. een gefingeerde naam kiest. Nadat jullie zelf contact met ons hebben gezocht, hebben we aangeboden jullie verhaal op Refoweb te publiceren. Daar zijn jullie niet op in gegaan. Ook dat is een keuze die we respecteren. Ongetwijfeld zijn er veel bezoekers van deze site die oprecht geïnteresseerd zijn in jullie verhaal, maar niet graag hun emailadres hier publiceren. Kortom, ons aanbod staat nog steeds open. Dat mag zelfs onder jullie huidige pseudoniem.
benefietdiner
16-04-2012 / 22:20
Nienke en fam. De Jong,
Bedank voor jou en Jullie reactie. Jullie hebben echt fantastisch werk verricht wat niet anders dan uit de liefde van Christus kan voort vloeien. Zeer jammer dat refoweb excessen gebruikt om zulk mooi werk naar beneden te halen. Proficiat met jullie arbeid in deze en verdere zegen toegewenst.
karlo
16-04-2012 / 22:44
Nienke alle respect voor jullie als gezin.
en @omega/SMS het is toch wel sterk, nu is @fernando nog zuiniger met zijn complimenten dan SMS. Ach ja, het ligt altijd aan de ander.
Nu echt einde oefening, voor iederéén A Dieu. Ik meen het echt.
Gerard
17-04-2012 / 13:01
@NienkeDeJong en familie

Ik ben oprecht benieuwd te horen hoe het voor jullie is geweest. Het zou een mooie getuigenis zijn te horen wie Jezus Christus voor jou/jullie is. Ik wil jullie vragen toch te overwegen je verhaal hier te plaatsen. Maar in het geval je dat liever niet doet, hier mijn email adres: gerardrw@lavabit.com.

Ik heb net zoals SMS respect voor wat jullie hebben gedaan. Ik heb deze column nooit ervaren als gericht tegen jullie, maar meer dat de PWS werd genomen als aanleiding om de vinger bij een gevoelige plek te leggen in reformatisch Nederland, die denk ik niet triviaal maar cruciaal is. Ik maak me ook oprecht zorgen om mensen die onder een prediking zitten waar Christus niet het begin, het centrum en het einde is.

Ik moest nog denken aan ds Wilhelm Busch, een prediker uit Duitsland uit midden vorige eeuw, schijver van 'Jezus onze bestemming'. Hij kreeg altijd het verwijt: "daar heb je hem weer, hij heeft het altijd maar over Jezus". Ik hoop dat dat voor jullie ook zo is.
Fernando
17-04-2012 / 17:09
@Omega, 'en ze verkondigde Jezus'. Zo kom je wel heel makkelijk weg. Stephanus verkondigde ook Jezus en werd gestenigd, Paulus werd gevangen genomen, kreeg stokslagen, werd gegeseld enz. In Pakistan verkondigen mensen Jezus en worden vermoord. Wat gaat daar dan verkeerd? Kom zeg, doe nu niet net alsof het verkondigen van Jezus de garantie oplevert dat de hoorders direct gaan geloven.

Ik schreef mijn stuk niet om complimenten uit te delen richting het gezin. Dan zou ik een heel ander stuk geschreven hebben. Het feit dat ik zo fel reageer lijkt me voldoende duidelijk voor je om te weten dat ik ontzettend veel respect voor dit gezin heb. Juist zij verdienen het niet om zo publiek afgeschoten te worden. Ze staan namelijk wel degelijk in de alinea van hen die door de columnist als verlorenen worden weggeschreven. Lees de alinea nog maar eens na:
Het gaat over gastgezin en meeste jongeren uit de kerk die vroom leven. Wat dat vrome leven inhoudt wordt in de volgende regels uitgelegd. De conclusie volgt in de laatste regel van die alinea.

En dat die twee dames niet gingen geloven, kwam dat omdat Jezus niet verkondigd werd of omdat ze niet wilden? Lees het PWS nog eens goed door.

Laat een ding duidelijk zijn. Met deze opstelling van Refoweb wil ik niet geassocieerd worden. Je mag mijn account en mijn gegevens in de vragenrubriek verwijderen

Met vriendelije groet,
J.
refoweb
17-04-2012 / 20:52
@Fernando @Omega

Om misverstanden te voorkomen is de betreffende passage over het gezin iets aangepast.
Omega
17-04-2012 / 21:10
Een alineateken doet wonderen ;-)
EvertAdams
18-04-2012 / 11:56
Omega, refoweb, SMS,

Na vijf dagen is er een kleine nuancering aangebracht aan deze dolksteek in de rug van deze frontliniechristenen.

Ik kan niet anders concluderen dan dat ik deze hele gang van zaken op z'n zachtst gezegd verderfelijk vind. Keer op keer wordt door Omega het straatje van schrijver SMS recht gepraat, waarna vervolgens (zonder excuses) alsnog een kleine nuancering wordt aangebracht.

En dat terwijl dit stuk bij deze frontliniechristenen als een dolksteek in de rug uit eigen achterhoede is aangekomen. En dit is meermalen aan de moderatoren duidelijk gemaakt, echter lijkt eigen gelijk hier belangrijker te zijn dan eerlijkheid.

Terwijl deze mensen getroost moeten worden met woorden uit 1 Petrus 2 (....Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.) wordt hier vrolijk verder met modder (of zo je wilt viooltjes, uitwerpselen of hoe dan ook) gesmeten.

Kort gezegd, een punt maken is één, maar een voorbarige conclusie trekken, daaruit een punt maken en vervolgens daarin volharden om je punt maar een punt te laten zijn is in mijn optiek iets heel anders.

Evert
QuadCoreInside
18-04-2012 / 13:12
@EvertAdams:
Helemaal mee eens. Een verkeerde conclusie trekken door gebrek aan informatie kan iedereen overkomen, maar nu we het verhaal van alle kanten gehoord hebben lijkt het me duidelijk dat de schrijver van deze column de plank volledig mis geslagen heeft en is een excuus zeker op zijn plaats.

Dan kan men wel aanvoeren dat het commentaar niet op de familie de Jong is gericht maar op de reformatorische gezindte als zodanig, maar we hebben allemaal kunnen lezen dat de familie zich erg gekrenkt voelt door deze column.

Het zou SMS sieren als hij zelf ook eens de hand in eigen boezem zou steken in plaats van altijd maar tegen de reformatorische gezindte aan te trappen. Misschien kan hij zich eens hier melden en excuses maken?
Omega
18-04-2012 / 17:43
Tja @EvertAdams, die dolksteek leg je er toch echt zelf in. Richting het gastgezin zie ik alleen twee grote complimenten van SMS staan: "Respect en diepe achting." Wat jij vindt, is m.i. niets anders dan inlegkunde. Vertel eens, waar wordt dit gezin volgens jou van beschuldigd? Maak dat eens concreet?

Ik ben trouwens ook erg benieuwd of jij je kunt vinden in dat deel van het PWS dat over jou gaat.
BHM
19-04-2012 / 08:10
Is het nu echt zo moeilijk om excuses aan te bieden? Ook al heb je niemand bedoeld te kwetsen; als mensen aangeven dat je uitlatingen door hen als kwetsend zijn ervaren; dan is toch het minste wat je kan doen je verontschuldigen?
QuadCoreInside
19-04-2012 / 08:55
@BHM
Ja, dat lijkt erg moeilijk te zijn.

Omega wil dolgraag de schuld bij een ander leggen.
SMS houdt zijn kaken stijf op elkaar. Die kan alleen trappen, en heeft geen enkele zelfreflectie. Weten we ook weer hoe serieus we zijn stukjes moeten nemen.
Refoweb plaatst een entertje en denkt dat daarmee de kous af is (alles voor de kijkcijfers?).

Dit alles stelt me diep teleur.
Omega
19-04-2012 / 09:26
Columnisten mogen bij Refoweb, net zoals bij andere media, niet reageren. Een aangezien ze altijd het pispaaltje zijn, net zoals bij alle andere media, zijn er anderen die deze taak op zich nemen. Er zijn altijd mensen die zich storen aan een column en excuses eisen. Dat is nu eenmaal inherent aan deze stijl van schrijven en aanpak. Bekijk de andere columns maar. Voorlopig komt de kritiek voort uit onderbuikgevoelens en inlegkunde. Dat mag. Ieder zijn ding. Het is zoals Fernando al schreef: "Het is typisch refo als je je nek uitsteekt, je hoofd er direct wordt afgemaaid." Gelukkig hebben we meerdere hoofden ;-)
QuadCoreInside
19-04-2012 / 11:40
"Columnisten mogen (...) niet reageren"

Ah dat wist ik niet. Is dat ook weer uit de wereld.
BHM
19-04-2012 / 13:05
Nou Omega, ik denk dat de excuses via Refoweb in het algemeen (dus niet perse van de hand van SMS) ook wel geaccepteerd worden. Dat een columnist niet mag reageren hoeft geen excuses uit te sluiten. Uiteindelijk is Refoweb zelf verantwoordelijk voor de schrijfsels van de columnisten, derhalve is het eigenlijk ook meer op zijn plaats als Refoweb zelf de dingen rechtzet.

Lees ook deze columns

Afgelopen zaterdag zond Nieuwsuur een reportage uit over de achterban van de SGP (want: "slechts twee zetels in de Tweed...
14 reacties
09-04-2012
Met enige regelmaat kwam ik bij ze en hadden we zakelijk contact. Het stel had een eigen kledingzaak in een nogal behoud...
27 reacties
28-03-2012
Red Bull heeft in Zuid-Afrika het omstreden Jezus-televisiespotje teruggetrokken na klachten van christenen. In de recla...
geen reacties
22-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering