Rechterflankistan

Kruipolie / 121 reacties

05-10-2022, 11:46

Wie het kerkelijk nieuws buiten de geëikte kanalen enigszins volgt, kan het niet ontgaan zijn dat de rechterflank van kerkelijk Nederland dezer dagen een weinigje verhit is. Oorzaak is een ‘herstelde’ predikant die de euvele moed heeft om een zwaar bevindelijk deksel enkele centimeters te verschuiven om ons een inkijkje te gunnen in een kilometersdiepe put vol zompig exegetisch zelfbedrog.


En was de dienaar des Woords nu maar begonnen dit volksdeel vooreerst een flinke veder in de bilnaad te planten, dan was het ongetwijfeld bij een oppervlakkige respons gebleven. Brandmerken bijvoorbeeld in plaats van vierendelen. Hij had kunnen opmerken dat ze aan de buitenzijde zo keurig leven. Dat ze zulke kostbare en grote tempels weten te bouwen, voorzien van imposante pijporgelen. Dat ze de vuile was van anderen zo netjes buiten hangen. Of dat ze de veelkleurigheid van de schepping geweldig sober weten samen te vatten in ontelbare tinten zwart en grijs. Zoiets dus.

Maar nee, tact is niet de sterkste karaktertrek van deze dominee. Oprechtheid en Bijbelkennis wel. En dat zijn geen handige eigenschappen in rechterflankistan. Daarom ligt de geestelijke op dit moment onder een stevige wind van leer. Hoewel stevig... We moeten natuurlijk ook weer niet overdrijven. Het zijn de bekende losse flodders. De gereviseerdhervormde booswicht is een Arminiaan en onze gebreinwaste massa weet wel beter. Einde inhoudelijke discussie. Tja, daar zal de doctor niet lang van wakker liggen.

Een stuk onaangenamer echter is de kritiek uit eigen of zelfs onverwachte hoek. Een linkse directe bijvoorbeeld. Net met emeritaat en weinig omhanden dacht een predikant uit een gefuseerd kerkverband het hem goed te dunken het vuurtje nog wat hoger op te porren. Dat is soms prettig in een ijskoude omgeving, maar niet als het al tropisch heet is. Blijkbaar had de rancuneuze achterblijver nog een appeltje te schillen met zijn in 2004 afgeweken broeder. Of het was iets met de klok en klepel. Een kostbare inschattingsfout in ieder geval van de gepensioneerde zielzorger. Zijn kanselblunder gaat op dit moment viraal en de geestelijke kukelt met een dubbele flikflak van zijn sokkel. De ontstemde kerkenraad van zijn thuisgemeente heeft de goedheiligman inmiddels met de roede richting kansel gedreven om zijn woorden weer in te slikken.

En zo is niets wat het lijkt te zijn. Gebraden kippetjes zijn in werkelijkheid graatmagere pekingeenden en het gemeste kalf een klipgeit met anorexia. Geestelijk brood is over datum en van koekebakkers die de receptuur niet kunnen lezen. Of hooguit alleen een paar kleine lettertjes. Grieks en Hebreeuws blijft een lastig taalgebied voor het oude volk.

Kruipolie op 05-10-2022, 11:46
121 reacties
Jantje1
06-10-2022 / 13:41
Ik zou zeggen: Lees Romeinen 3

Ik heb dr. Van den Brink er niet over gehoord.

Waarschijnlijk wil hij dit hoofstuk uit de Bijbel schrappen.
arie86
06-10-2022 / 13:44
Denk dat het tijd word dat allen die denken te geloven zich afvragen of ze ( al is het bij momenten ) een leven in gemeenschap met en in Christus kennen en beoefennen. Dat bedoel ik niet door "'het geloof'' ( als men begrijpt wat ik bedoel ) maar door de werking van de Heilige Geest gewoon praktisch in het dagelijkse leven. Doch niet meer ik maar Christus leeft in mij.........
Die moeten geloven willen de vergeving van Christus ( gaat om de weldaden ), die niet kunnen geloven willen het leven in Christus, ( de weldoener ) dat is dieper. Het is net als bij een lamp: de ware kinderen van de Heere moeten verbonden zijn met de Bron, velen hebben genoeg aan een paar batterijen die men in een eigen lamp stopt want die worden ons aangeboden, en men verheugt zich om het licht. Nooit ontdekt de totale afhangkelijkheid van die Ander. Ja men denkt hem nodig te hebben voor de batterijen maar begrijpen niet en ik bedoel het eerbiedig dat de Heere niet werkt met batterijen maar alleen door de ''verbindingen" rechtstreeks met en in Hem. Hier laat ik het bij.
Samanthi
06-10-2022 / 13:47
@Jantje1
Precies

Romeinen 3

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.
Samanthi
06-10-2022 / 13:49
@arie
Dat herken ik helemaal niet, het gaat alleen om Hem!
Stillawake
06-10-2022 / 15:01
vd Brink heeft inderdaad Romeinen 3 niet aangehaald.
Sterker nog, hele delen van de Bijbel heeft hij in dit betoog niet aangehaald.

Maar is datgene wat hij zegt in strijd met Romeinen 3?
Of alleen met hoe bepaalde mensen vinden hoe je Romeinen 3 moet lezen?
Jantje1
06-10-2022 / 17:27
Zolang de noodzaak van Romeinen 3: 1-20 niet wordt verkondigd, is het Evangelie een lege huls.

Er staan op Prekenweb heel wat preken over dit hoofstuk van de achtswaardige ds. C. Harinck.

Ik raad jullie aan deze te lezen. Het is zo'n heel andere boodschap dan die van dr. Van den Brink.
Samanthi
06-10-2022 / 17:48
Nogmaals Jantje1
Ik begrijp echt niet waarom je steeds dit hoofdstuk noemt om je punt duidelijk te maken, het legt Paulus juist uit dat niemand de wet kan houden en niemand goed doet, niemand God zoekt, maar dat je door het geloof gerechtvaardigd kan worden.
De conclusie van vers 1 tot 20


20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.
Jantje1
07-10-2022 / 00:56
@Samanthi, het punt is dat dr. Van den Brink dat ontkent. Het is noodzakelijk om Romeinen 3: 1-20 zielsbevindelijk te leren kennen voor de conclusie daarvan aan het hart wordt toegepast. En volgens dr. Van den Brink is dat niet nodig. Dat kan ook later nog wel eens. Maar dat is een leugen!

Hij verkondigt een eenzijdige leer. Een leer die voor mensen welgevallig is. Velen worden besmet met deze leer. Het is het begin van de tijd waarin een onzuivere leer ons zal verleiden. Daarom dienen we staande te blijven onder deze verleidingen en ons absoluut van deze harteloze boodschap af te houden. Het gaat op ons eeuwig heil aan. We hebben maar één ziel op weg en reis naar de eeuwigheid.
e9221
07-10-2022 / 07:36
Hoe kun je geloven in de Heere Jezus en dat Hij jouw zonden gedragen heeft (en ze dus na belijden vergeven zijn) en dan toch 'met een ingebeelde hemel naar de hel' gaan?
e9221
07-10-2022 / 07:36
Hoe kun je geloven in de Heere Jezus en dat Hij jouw zonden gedragen heeft (en ze dus na belijden vergeven zijn) en dan toch 'met een ingebeelde hemel naar de hel' gaan?
e9221
07-10-2022 / 07:46
Jantje, het lijkt erop dat je een toeleidende weg tot Jezus bedoelt? Eerst Romeinen 3 zieksbevindelijk te leren kennen dan dan pas de toepassing.
Ik vraag me dan altijd af, wat als je in die tussentijd komt te overlijden?
Zouden we niet eerst Hem en in Hem geloven? Dat is toch het allerbelangrijkste en het eerste wat we moeten doen? Hoe de Heere daarna werkt, de één heeft meer zielsbevinding, ellendekennis en berouw dan een ander maar de Geest waait waarheen Hij wil.

Romeinen 10
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
e9221
07-10-2022 / 07:46
Jantje, het lijkt erop dat je een toeleidende weg tot Jezus bedoelt? Eerst Romeinen 3 zieksbevindelijk te leren kennen dan dan pas de toepassing.
Ik vraag me dan altijd af, wat als je in die tussentijd komt te overlijden?
Zouden we niet eerst Hem en in Hem geloven? Dat is toch het allerbelangrijkste en het eerste wat we moeten doen? Hoe de Heere daarna werkt, de één heeft meer zielsbevinding, ellendekennis en berouw dan een ander maar de Geest waait waarheen Hij wil.

Romeinen 10
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
Samanthi
07-10-2022 / 08:51
@Jantje1
Dat is remonstrants, Die leren: Dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk noch geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed; maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven, en offeren een offerande van een verslagen en gebroken geest, die Gode aangenaam is.
Jantje1
07-10-2022 / 09:46
Dat leert dr. Van den Brink inderdaad @Samanthi. Hij zegt dat je Jezus moet aannemen en in Hem moet geloven.Maar een dode mens kan Jezus niet aannemen. Dus zijn boodschap is inderdaad zo remonstrants als je maar kunt bedenken.

@e9221, het punt is dat deze mensen menen Jezus te hebben aangenomen, maar dat ze Hem nooit hebben gekend. Ze bedriegen zichzelf. Ze komen met een ingebeelde hemel voor eeuwig om. Denk aan de dwaze maagden in de gelijkenis. Ze waren niet te onderscheiden van Gods volk. Maar ze hadden geen olie mee. Ze waren niet voorbereid op de bruiloft. En zo is het ook met hen die een leer wordt voorgehouden waarin de schuld en zonde van de mens ontbreekt en waarin men alleen spreekt over de vergeving van Jezus. Vandaar dat dr. Van den Brink hier een zeer grote verantwoordelijkheid in heeft.

Ik hoop dat hij daarvan doordrongen is, maar ik vrees het ergste.

En verder: lees dit artikel allen maar eens: https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/29680/handrem-op-evangelie/
Samanthi
07-10-2022 / 09:50
Nee Jantje, dat leert jij, Romeinen 3 vers 1 tot 20 beleven en dan geloven.
e9221
07-10-2022 / 10:05
@Jantje, over de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden: de dwaze maagden denken nog binnen te kunnen gaan als de deur al gesloten is. Als Jezus terug komt zullen er mensen zijn die nog proberen in te gaan maar niet kunnen omdat Hij de deur gesloten heeft. Nu is het de welaangename tijd, voor IEDEREEN.
Mensen die in de hemel denken te kunnen komen zonder of buiten Jezus om, zullen met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Maar mensen die in Hem geloven niet!
En al die voorbeelden van mensen in de bijbel die tot geloof zijn gekomen... ik lees vóór zij tot geloof kwamen, niks over zondekennis ellendekennis enzo. Soms wel daarna (Paulus/David) maar vaak niet! De moorman vervolgde zijn weg vol blijdschap!
Petrus had berouw van zijn verloochenen maar was hij daarvoor dan geen kind van God?
leene
07-10-2022 / 10:15
Jantje

Vergeet na Romeinen 3 ook niet Romeinen 10 te lezen.
Want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden!
Jij bent bang met een ingebeelde hemel naar de hel te gaan. Dat is ook ernstig. Maar het is ook heel ernstig om het welmenend aanbod van genade af te wijzen. Te zeggen dat Gods Geest nauwelijks meer werkt.( want we moeten maar eens boekjes lezen van een paar godzalige mannen uit de vorige eeuwen ) Alsof Gods hand te klein is om te verlossen alsof de Geest van God niet meer werkt. (wat weet jij daar eigenlijk van? hoe durf je zomaar te zeggen dat het nu allemaal niets meer is dat er nu nog maar een heel klein clubje over is, waar haal je het lef vandaan om dát te zeggen) Alsof het in het christendom alleen draait om ons eigen hele kleine clubje refo's dat alleen enkele van hen zalig kunnen worden. Al die mensen in andere landen en culturen die ook christen zijn maar de discussies niet kennen die wij hier voeren.. gaan die volgens jou allemaal met een ingebeelde hemel naar de hel??
In het huis van Mijn Vader zijn velen woningen als dat niet zo was zou Ik het u gezegd hebben.( Joh 14:2) Zijn die alleen voor refo's als ds Kort en de godzalige mannen van de boekjes die je eerder noemen, alleen maar mensen die een bepaalde vertaling lezen...
Volgens mij moet je eens een jaar gaan reizen naar andere culturen, andere christenen ontmoeten en een beetje loskomen van het refowereldje.. zou je goed doen
benefietdiner
07-10-2022 / 12:05
Jantje1 is een echte vertegenwoordiger van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Één bekende predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland was Ds. Frans Mallan https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Mallan

In het boek ‘Wat wij geloven’ geschreven door Rik Valkenburg zei Ds. Mallan al tegen Rik Valkenburg dat zijn rede en prediking knellend was. Volgens Rik Valkenburg zegt Ds. Mallan dat een mens moet geloven maar hij kan dat niet omdat een mens in een volkomen doodstaat verkeerd. Volgens Ds. Mallan is dat juist. Volgens Ds. Mallan moet een mens in de knel komen en flink ook. Als de mens in de knel komt kan ze dat uitdrijven in de engte. Dan komen ze bij God terecht……

Rik Valkenbrug merkt hierbij op dat de mens dan in een zenuwinrichting terecht kan komen en tevens omdat God iets eist wat hij niet doen kan.

De menselijke doodstaat is wel totaal. Maar een mens is toch actief in zijn doodstaat. De mens blijft een redelijk schepsel, met een onuitroeibaar besef dat er een Goddelijk Wezen is. God is bereid om alles te geven, wat tot het leven en de zaligheid nodig is, aan iedereen die er Hem ootmoedig om vraagt. De Heere wacht om genadig te zijn. Jezus weende over de onwil van Jeruzalem. Dit waren liefdestranen. De bewogenheid van Jezus is even echt als de mogelijkheid van zalig worden, die Hij biedt.

De voornaamste taak van een dominee is om allen voor Christus te winnen. God roept de mens door het Evangelie, ernstig en waarachtig. God kan niet roepen tot uitwendige vroomheid. Er is maar één roeping, met tweeërlei uitwerking. Niet iedereen beijvert zich om Roeping en Verkiezing vast te maken, helaas. Zonder beloften kunnen wij niet bidden. De beloften gelden voor allen. Niemand is 24 uur per dag actief in het zaligmakende geloof. Het historische geloof - de bedding - moeten wij productief maken. God hoort naar elke bidder.

Wij weten en geloven dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld. Opdat de mens in de weg van de gehoorzaamheid met Hem in de eeuwige Zaligheid leven zou. En dat geloven wij uit de kracht van Gods bevelend willen. En zo houden wij de prediking van Gods beloften eveneens voor waarachtig. De beloften van het Evangelie moeten gepreekt worden met bevel van Bekering en Geloof. De Heere belooft allen die tot Hem komen en geloven, de rust van de ziel en het eeuwige leven."
jpvandenbrink
07-10-2022 / 12:59
@Jantje1
Je verwijst in een van jouw reacties hierboven naar mijn recente antwoord https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/29680/handrem-op-evangelie/

Als je werkelijk deze antwoorden wilt ondersteunen vraag ik je vriendelijk je toon in je reacties hier wat te matigen. Het dient de zaak van Gods Koninkrijk beslist niet als we nauwelijks nog inhoudelijk over dit gevoelige onderwerp kunnen spreken zonder met keiharde oordelen over onze opponenten te komen. Dat betekent niet dat je de Bijbelse waarheid niet mag verdedigen, maar je kunt dat heel goed doen zonder met die vierkante uitspraken te komen die je hier bezigt.

Overigens gaat vrijwel iedereen hier los op het onderwerp waarover binnen Refoforum en in de diverse vragen en antwoorden hier op Refoweb al meer dan genoeg is geschreven. Het zou moeten gaan over de column van Kruipolie, waarvan ik met een deel van de reageerders vind dat deze smakeloos is. Ik kan tegen (zelf)kritiek, ik stel humor ook in dezen op prijs. Ik vind de sterkste kritiek overigens dat je jezelf en je eigen standpunt aan de kaak stelt en goede humor neemt vooral jezelf als columnist niet al te serieus. Het ridiculiseren van anderen valt voor mij niet onder het kopje van humor. Hier kan ik zelfs niet om glimlachen en het is mi deze manier van ridiculiseren die heftige reacties als die van Jantje1 mede oproept. willen wij ons alstublieft blijven realiseren dat wat we hier schrijven ook door buitenstaanders als van geenstijl.nl wordt gelezen. Ziet hoe lief zij elkander hebben, werd van de eerste christenen gezegd. Wat verlang ik naar de tijd dat er geen onderlinge kerkelijke/broederlijke strijd meer zijn zal
Fluitekruid
07-10-2022 / 14:02
Dank voor uw reactie. Het is jammer dat zo'n column weer een hele discussie losmaakt.
Van beide kanten weten mensen niet van ophouden. En van beide kanten zeggen mensen zinnige dingen. Het goede in elkaars mening wordt niet meer gezien doordat het alleen maar gaat om het eigen gelijk.

Waar we het gelukkig bijna allemaal wel over eens zijn is dat deze column echt een grens over gaat!

Als een niet-refo op Refoweb kijkt dan denk ik niet dat diegene jaloers wordt op ons. .. hoe we met elkaar omgaan, we zouden ons moeten schamen!

Lees ook deze columns

De reactie van ds. Gert van den Brink op de bezorgdheid van Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Geref...
geen reacties
15-08-2022
Met enige bezorgdheid heeft Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Eindhoven)...
geen reacties
11-08-2022
Een Nederlander schreef mij eens een brief, die een ernstige vermaning bevatte. Te oordelen naar zijn keurige handschrif...
geen reacties
16-06-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering