Rechterflankistan

Kruipolie / 121 reacties

05-10-2022, 11:46

Wie het kerkelijk nieuws buiten de geëikte kanalen enigszins volgt, kan het niet ontgaan zijn dat de rechterflank van kerkelijk Nederland dezer dagen een weinigje verhit is. Oorzaak is een ‘herstelde’ predikant die de euvele moed heeft om een zwaar bevindelijk deksel enkele centimeters te verschuiven om ons een inkijkje te gunnen in een kilometersdiepe put vol zompig exegetisch zelfbedrog.


En was de dienaar des Woords nu maar begonnen dit volksdeel vooreerst een flinke veder in de bilnaad te planten, dan was het ongetwijfeld bij een oppervlakkige respons gebleven. Brandmerken bijvoorbeeld in plaats van vierendelen. Hij had kunnen opmerken dat ze aan de buitenzijde zo keurig leven. Dat ze zulke kostbare en grote tempels weten te bouwen, voorzien van imposante pijporgelen. Dat ze de vuile was van anderen zo netjes buiten hangen. Of dat ze de veelkleurigheid van de schepping geweldig sober weten samen te vatten in ontelbare tinten zwart en grijs. Zoiets dus.

Maar nee, tact is niet de sterkste karaktertrek van deze dominee. Oprechtheid en Bijbelkennis wel. En dat zijn geen handige eigenschappen in rechterflankistan. Daarom ligt de geestelijke op dit moment onder een stevige wind van leer. Hoewel stevig... We moeten natuurlijk ook weer niet overdrijven. Het zijn de bekende losse flodders. De gereviseerdhervormde booswicht is een Arminiaan en onze gebreinwaste massa weet wel beter. Einde inhoudelijke discussie. Tja, daar zal de doctor niet lang van wakker liggen.

Een stuk onaangenamer echter is de kritiek uit eigen of zelfs onverwachte hoek. Een linkse directe bijvoorbeeld. Net met emeritaat en weinig omhanden dacht een predikant uit een gefuseerd kerkverband het hem goed te dunken het vuurtje nog wat hoger op te porren. Dat is soms prettig in een ijskoude omgeving, maar niet als het al tropisch heet is. Blijkbaar had de rancuneuze achterblijver nog een appeltje te schillen met zijn in 2004 afgeweken broeder. Of het was iets met de klok en klepel. Een kostbare inschattingsfout in ieder geval van de gepensioneerde zielzorger. Zijn kanselblunder gaat op dit moment viraal en de geestelijke kukelt met een dubbele flikflak van zijn sokkel. De ontstemde kerkenraad van zijn thuisgemeente heeft de goedheiligman inmiddels met de roede richting kansel gedreven om zijn woorden weer in te slikken.

En zo is niets wat het lijkt te zijn. Gebraden kippetjes zijn in werkelijkheid graatmagere pekingeenden en het gemeste kalf een klipgeit met anorexia. Geestelijk brood is over datum en van koekebakkers die de receptuur niet kunnen lezen. Of hooguit alleen een paar kleine lettertjes. Grieks en Hebreeuws blijft een lastig taalgebied voor het oude volk.

Kruipolie op 05-10-2022, 11:46
121 reacties
Samanthi
07-10-2022 / 14:08
@ fluitekruid
Wat wil je hier mee zeggen?
VeritasQuaesitor
07-10-2022 / 14:10
@Jantje
Jij verwijt vd Brink dat hij "jongeren aanzet om hun eigen kerk te verlaten".

Stel nou, dat dat echt waar is, wat maakt dat dan uit?
Hoeveel van die jongeren (en ouderen) uit die kerken geloven nou echt dat ze behouden/uitverkoren zijn? Hoeveel gaan er aan het Heilig Avondmaal? Volgens mij is dat maar een kleine minderheid (in kerken als de Oud Ger. Gem., Ger. Gem. in Ned. en misschien in iets mindere mate ook de Ger. Gem.).
Wat maakt het uit of ze zonder de kerk of met de kerk verloren gaan?
En waarom is het verkeerd als ze dan besluiten om naar een andere kerk gaan, waar een groter percentage aan het Heilig Avondmaal gaat, en de kans op bekering dus iets groter is?
Stillawake
07-10-2022 / 14:37
@fluitekruid.
Ik denk juist dat het een heel sterke column is.
Niet eens zozeer om wat er in gezegd wordt, maar vooral om de discussie die de column oproept.

Eens dat het zo hier en daar op het randje is, maar dat is nu juist de functie van een column.
Het probleem van veel refo's is dat ze alleen willen lezen wat ze zelf ook vinden (en ik geef toe dat dat ook voor mij het meest comfortabel voelt).
Als je echter je mening wilt vormen of bijslijpen is het noodzakelijk om ook wel eens een mening te lezen die diamtraal tegenover de jouwe staat.

Als er inmiddels meer dan 60 reacties op de column gekomen zijn (hoewel ik met JP vd Brink eens ben dat de meeste reacties niet zozeer over de column gaan alswel over de achterliggende "ruzie" tussen bloedgroepen), is het blijkbaar een geslaagde column.

Ik hoorde ooit in een (niet christelijk) lied de volgende zinsnede:
"Hearing only what you want to hear, and knowing only what you've heard".
Uiterst comfortabele insteek, maar niet één waarvan je ook daadwerkelijk wordt opgebouwd.
Stillawake
07-10-2022 / 14:37
Waarmee ik overigens niet wil zeggen achter de volledige tekst van deze column te staan...
benefietdiner
07-10-2022 / 14:52
Beste J.P.van.den.Brink

Ik vind het ferm dat u hier ook reageert maar heeft ook een oorzaak.

De column van Kruipolie is totaal niet om belachelijk te maken maar een gevoel en uiting te geven waarbij het ijs kan breken en dat noemen we humor.

U en de uwen kunnen blijkbaar niet tegen dergelijke humoristische uitspraken en dat zegt best veel over u persoon.

Ik lees ook de antwoorden die u geeft in de vragenrubriek. Ik moet daar over zeggen dat ze veelal elle lang zijn met chicaneerde verbuigingen. De oorzaak van dit alles is dat u geen humor gebruikt omdat u vind dat humor sarcastisch is en dat is niet zo.

Waar komt bij u die angst vandaan als zou een buitenstaander geenstijl.nl ook mee lezen?

Ik vind de reacties in deze column goed en met inhoud. Zeker een weinigje verhit en om de toppicstarter heb ik hartelijk moeten lachen. Over ‘rechterflankistan’ gesproken….. ha. ha.
Fluitekruid
07-10-2022 / 14:55
@Samanthi, ik wil zeggen dat een nieuwe discussie over het wel of niet gelijk hebben van vd Brink niet onder deze column hoeft.
Of alleen kort maar dan ook stoppen als het punt gemaakt is.
Dit is een discussie zonder einde en gaat niet over de column..

@Stillawake, deze column voegt niets toe aan de discussie. Ik heb geen nieuwe inzichten verkregen na het lezen hiervan want het gaat er alleen om om de mensen met argumenten tegen vd Brink belachelijk te maken met een soort humor die niet de mijne is maar inhoudelijk lees ik geen enkel argument.
Bij een goede column gaat het niet om je eigen mening beschrijven maar juist om een situatie op zo'n manier te beschrijven dat een lezer zelf conclusies trekt (zonder te sturen).

Hoe over knechten van God wordt gesproken (goedheiligman bijvoorbeeld) vind ik te ver gaan. Respectloos.

De reacties van de meeste mensen gaan niet over de column maar over het wel of niet gelijk hebben van vd Brink.
Op vorige berichten kon je niet reageren maar hier wel, dat wordt aangegrepen om het eigen punt te maken, zo lijkt het:)
Fluitekruid
07-10-2022 / 15:02
@benenefietdiner, geenstijl kijkt absoluut mee. Google maar eens op Geen stijl en Refoweb.
Zij verwonderen zich soms zeer over wat hier op deze site verschijnt.

Misschien jouw humor maar het is niet bepaald van een hoog niveau.

Toen ik 'gebreinwaste' las toen wist ik eigenlijk al genoeg.
Samanthi
07-10-2022 / 15:03
@ fluitekruid
Denk je echt dat het om het gelijk van een dominee gaat?
Het gaat om de Heere Jezus! Of je daar wel of niet welkom bij Hem ben!
Dat is van levensbelang, ik wil iedereen oproepen je te laten zakken en zinken in Zijn armen en je niet laten ophouden door wat dat ook.
Daar wil ik nooit over stoppen, Hij staat daar op de uitkijk, Hij roept geloof in Mij...
Daar kan ik niet over zwijgen.
Fluitekruid
07-10-2022 / 15:12
@Samenthi, dat is absoluut goed als het je daarom gaat!
jpvandenbrink
07-10-2022 / 15:53
@benefietdiner
Ik probeer zoveel mogelijk juist niet te reageren op wat ik hier op het forum lees. Maar ik heb hier a gezegd en dan "moet" ik ook b zeggen...
Ik laat een opmerking over jouw schrijfstijl in de vele reacties op dit forum achterwege, hoewel jouw reactie mij daartoe ernstig verleidt. Ja ik ben breed van stof en lang van draad. Mea culpa. Ik trek veel tijd uit voor het zorgvuldig antwoorden van de vragen die op mijn bord komen. als ik dan het antwoord in lengte ook nog moet comprimeren (dat doe ik overigens in vrijwel alle gevallen al) kost dat mij tijd die ik veelal niet (meer) heb.
Kennelijk hebben wij een verschil van wat wij onder humor verstaan. Ik sta op mijn werk gelukkig bekend vanwege het feit dat ik in staat ben in moeilijke discussies de sfeer op te vrolijken door een luchtige opmerking te maken anderszins of de sfeer wat op te vrolijken.
Ik heb even opgezocht wat het woord chicaneren betekent; ik begrijp dat je mijn bijdragen vaak vol vindt staan van haarkloverijen en het zoeken naar spijkers op laag water. Laat ik dat compliment maar in mijn zak steken.
Wat ik onder humor versta is o.a. het spelen met taal zoals ik dat o.a. destijds over de baardkwestie heb gedaan. Ik vond het hele gedoe de sop van de scheerzeep niet waard en ik ben intens blij dat de jongen in kwestie wel belijdenis heeft kunnen doen.
Waarom betreur ik het zo dat onze meningsverschillen en de daarbij onverkwikkelijke onderlinge verwijten door geenstijl.nl wordt gelezen? omdat ik van mening ben dat hierdoor de Naam des Heeren door gelasterd wordt. En die Naam is mij Heilig en lief. Lees maar eens wat er staat in 2 Sam 1: 20 en de geschiedenis in het verband van deze tekst.
Tenslotte: Rechterflankistan. Een tiitel van een column om dijenkletsend te gieren van het lachen. Mag ik de aan vreugde om deze grap voorbij gaan? De rechterflank van de gereformeersde gezindte associeren met Fundamentalistische moslimlanden als aganistan en pakistan is nu precies de karikatuur waarmee de seculiere wereld de christenen in de fundamentalistische hoek willen drukken. Dat is helaas niet om te lachen. Maar dat zal idd wel met mijn structureel gebrek aan humor te maken hebben. Ik zal daarmee moeten leren leven en anderen niet langer met mijn humorloze bestaan lastig vallen
Samanthi
07-10-2022 / 16:18
@J.P. van den Brink
Ik vind de column ook echt smakeloos.
Er is verschil tussen humor, gevatheid, satire en belachelijk maken.

De column valt zeker onder de laatst.
Samanthi
07-10-2022 / 16:26
Laatste 2
jewannes
08-10-2022 / 13:40
Knap staaltje van kleur bekennen van Refoweb! @Jantje1, ik sta volledig achter je. Refoweb heeft zich nu officieel Remoweb gemaakt (Remonstrantenweb). Tientallen malen zijn er reacties van mij verwijderd in de loop der jaren omdat mijn mening te behoudend was, of omdat het niet strookte met het antwoord van een panellid.
Nu komt kruipolie nog even het vuurtje opstoken om de behoudende kant te lasteren en zijn gal te spugen en dat wordt notabenen geplaatst! Aan de vrucht wordt de boom gekend!
Beter dat de oude reformatorische panelleden zich uit deze poel terug trekken dan kan er op de nieuwe website naar hartenlust op alles wat behoudend is gevit en gescholden worden!
De vijandschap komt steeds meer openbaar!
Joh. 15 vers 18 en 19, Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. En, zo ook de oppervlakkige godsdienst.
ArnoldvanDelden
08-10-2022 / 13:58
Sion word door recht verlost. Inderdaad! Christus heeft het recht voldaan. Dat is al een preek op zich.

Is er iemand al op het idee gekomen dat ook (of zelfs) Godgeleerde mannen kunnen dwalen?
Jona was een knecht van God. Hij dwaalde flink af.
Zouden wij David als ouderling in de kerk willen hebben?
En zo velen meer....waarom zouden deze misstappen opgeschreven zijn?

Wat ik humor vind is dat ik ervan overtuigd zijn dat er velen elkaar onverwacht tegen zullen komen in de hemel.
Wat zal dat een machtig moment zijn! Dan zullen zij zich erover verwonderen dat zulk schorem die elkaar de mantel uitvegen toch zalig word!

Wat zullen ze zich verbazen over zijn Genade en Goedheid, woorden schieten tekort!
ArnoldvanDelden
08-10-2022 / 14:03
Ik vind het stukje schrijven overigens onder de maat.

Wel zijn sommige woordspelingen knap gevonden, dat dan weer wel. Toch nog iets positiefs.
Bessensap
08-10-2022 / 14:51
Het lijkt me verstandig om deze discussie te sluiten.
Er word over en weer keihard op de persoon gespeeld.

Op een enkele reactie na klinkt er weinig liefde in door.

M.i. is volledig uit beeld wat de kern van het Evangelie is;
Wie de Heere Jezus is, Wie Hij voor ons wil zijn. Ongeacht wie of wat wij zijn.
Want ja, we zijn geboren in zonden en liggen verloren. Daarom is de genade van onze Heere Jezus Christus zo teer.


Misschien vanavond allemaal 1 Korinthe 13 lezen?


https://youtu.be/wfgU5HMDpaA
Gerard
08-10-2022 / 15:27
Tja, kruipolie gooit de knuppel in het hoenderhok en het gekakel barst weer los. Zover niets nieuws. Ik zie niet wat kruipolie verkeerd zegt, het komt helemaal overeen met wat ik hier meekrijg van deze zaak. De toon? Ja, het verbaast me niet dat dat aanstoot geeft, maar ik denk toch vooral bij mensen die zich op hun teentjes getrapt voelen om wat voor reden dan ook.

En dat is mijns inziens ook het enorm teleurstellende in deze hele zaak. Ik dank God voor de vrijmoedigheid die deze ‘herstelde’ predikant heeft gevonden deze zaak aan te kaarten, waar zo velen mee worstelen, omdat het evangelie wordt gepredikt als een wet in plaats van als de verlossende boodschap. Want dat is denk ik de kern van de zaak. Ik denk dan aan die vriend van ons die, alhoewel kerkelijk opgevoed, voor het eerst het evangelie begreep, en niets anders meer kon uitbrengen dan "Amazing!, amazing!.."

Maar ik niemand gezien die dat oppikt. In plaatst daarvan, zie ik overal alleen maar vleselijke reakties, met name uit 'rechterflankistan', van mensen die menen in hun eer te zijn aangetast, hetzij zijzelf, hetzij hun dominee(s), hetzij hun kerk. Wat een dwaasheid. Eer (of oneer) van mensen zou niets voor een christen moeten betekenen, maar alleen de eer van God. Maar ook hier weer wordt de mug uitgezift en de kameel doorgeslikt. Want zoals de 3 vrienden van Job recht meenden te spreken van God, maar dat niet deden, en daarmee God vertoornden (Job 42:7), zo wordt er ook onrecht aan God gedaan wanneer Zijn Evangelie als een wet wordt gepredikt, alle vermeende rechtzinnigheid ten spijt.
Gtn
08-10-2022 / 16:19
Ik voel mij ondertussen geen refo meer maar een Christen. En ik ben dankbaar voor de genade waardoor ik hardop mag zeggen: ik ben een kind van God.

Ik ben blij dat ds. van den Brink deze zaken eerlijk en liefdevol en bewogen aan de kaak stelt. Het is waar mensen, ik kom onder zulk een prediking vandaan. Ja, er waren ook gezegende, troostvolle preken. Maar gemiddeld genomen waren er veel meer preken die vragen opriepen dan preken die vragen beantwoorden. Het evenwicht is zoek. En het frappante is dat men ds. van den Brink beschuldigt van... te weinig evenwicht. Luister en oordeel zelf!

Persoonlijk kan ik de stijl van Kruipolie wel waarderen, maar ik begrijp goed dat niet iedereen dit kan. We hebben van God nou eenmaal niet allemaal dezelfde humor gekregen. Net zoals we van God niet allemaal hetzelfde karakter gekregen hebben, en niet allemaal dezelfde bekeringsweg.

Het gevaar is groot dat wij heel goed kunnen vertellen wat het allemaal NIET is, maar vervolgens ook niet kunnen vertellen wat het WEL is.

Is Jezus al jouw eigendom, en jij de Zijne?
Leef jij al volgens de vruchten van de Geest?
Gebruik jij de geestelijke wapenrusting?
Leef jij dichtbij God?
Heb jij God nodig in jouw dagelijkse leven?

God kan en wil en zal helpen, Hij is de enige die écht betrouwbaar is !!!

Geloof Hem dan op Zijn Woord...
jewannes
08-10-2022 / 19:23
@Gerard, je hebt ook je keuze gemaakt lees ik. Nou, ik ook. Maar, wat jij denkt is natuurlijk waar. Natuurlijk, anders zou je het niet denken! Je bent dus ook niet anders als elk ander. “Ik” heb gelijk, dus heeft een forum of discussie helemaal geen zin. Maar goed, Je dankt God voor deze predikant
omdat hij zich richt tegen hen waar “het evangelie wordt gepredikt als een wet in plaats van als de verlossende boodschap”.
Als je over een verlossende boodschap spreekt, waar ben je dan van verlost? Van zonden, waar je niet over spreken mag, want dat is de wet prediken. O, die zijn al vergeven natuurlijk, niet omdat je er smart over leerde kennen maar omdat je dat “gelooft”. En je wordt zalig omdat je voor dat geloof gekozen hebt. Zo moeten we het volgens jouw toch begrijpen?
Nu zal jij ongetwijfeld wel het beste weten wat en hoe er gepreekt wordt in, laten we het maar noemen de “ behoudende kring”. Maar God onderhoud Zijn Kerk door Zijn Woord en het predikambt, de Heere heeft daar Zelf in voorzien. Al eeuwen lang. Sommigen kunnen we pilaren in Gods Kerk noemen en nu denk ik met name aan John Bunyan, de schrijver van “De Christenreis Naar De Eeuwigheid”. Zoals God Zijn volk toen bekeerde, doet hij het nu nog steeds! Ok, je hoort natuurlijk liever, hoe een mens zich bekeerd i.p.v. hoe God Zijn volk bekeerd. Maar goed, in dat op Gods Woord gegronde boekje begint het niet om met een gelovig hart Jezus aan te nemen en je de beloftes uit Zijn Woord voor jezelf op te eisen, nee, het begint daar bij de wet! In stad Verderf, ontdekt aan je zonde en schuld (door de wet) en met een zwaar pak van zonden op je rug eerst die stad verderf zien te verlaten (dat is bekeren, je omkeren naar God). Bunyan weet het op levendige manier te verwoorden. Christen ziet daar geen poort wijd open staan en hij kan ook niet zomaar naar de Heere Jezus toe om daar redding te zoeken. Iedereen die dat altijd zo gemakkelijk zegt, moet maar eens voor zichzelf onderzoeken hoe hij/zij dat dan concreet gedaan heeft. Dan weet je van die tijd en die plaats af nietwaar? Anders is het zomaar een gedachtegang of een napraterij.
Lees het boekje eens en zeg dan maar dat God een leugenaar of een fantast in Zijn Kerk geplaatst had. Bunyan werd ook gehaat en verguist. Ik geloof dat hij in totaal 18 jaar in de gevangenis heeft gezeten omdat hij niet “ruim” genoeg was en met de stroom van de kerk van Engeland niet mee kon drijven.
Nu hoeft men in de “ruime” kringen nog steeds, of opnieuw niets meer te weten van zonde gerechtigheid en oordeel! Je mag eigenlijk niet meer als een bedelaar naar de Troon Der Genade om vergeving van je zonden te vragen. Nee, je moet geloven en het opeisen! Dan kan je dan nog proberen te bevestigen door tientallen beloftes uit de bijbel te noemen en die eis je ook op met je geloof.
Voor het juichende christendom geen strijdende kerk op aarde. Geen aanvallen van de vorst der duisternis omdat de duivel zijn vaten niet laat ontroven. Alleen maar vrede, vrede en geen gevaar! Niets meer te maken met de driehoofdige vijand, de duivel de wereld en het eigen hart.

@Gerard, is dit voor jou weer niet anders als je “ziet overal alleen maar vleselijke reakties, met name uit 'rechterflankistan', van mensen die menen in hun eer te zijn aangetast, hetzij zijzelf, hetzij hun dominee(s), hetzij hun kerk”. Is het dwaasheid, wat Bunyan gepredikt heeft? Wat voor geestelijke hoogmoed moet je hebben om daar boven te willen gaan staan. Dat noem ik pas dwaasheid!
@Gtn, is misschien hiermee verteld wat het WEL is!
@ Kruipolie, ik denk dat je zelf nog in die “ kilometersdiepe put vol zompig exegetisch zelfbedrog” ligt. (het zijn je eigen woorden he, voor alle duidelijkheid). Van nature liggen we daar allemaal in. Dood! Dood in zonden en misdaden. Maar ik heb toch een ruim evangelie voor jou en ons allemaal:
Joh 5 : 25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.
Maar ja, dan moet je leren dat je geestelijk van dood levend moet worden. En dat zijn nou die echte kleine lettertjes, nl. een dode kan zichzelf niet levend maken. Dat kon Lazarus ook niet, maar God deed het!
Gerard
08-10-2022 / 20:00
jewannes, er is verschil tussen wet en evangelie te prediken en het evangelie als een wet te prediken. Wet en evangelie moeten gepredikt worden maar het evangelie moet niet als een wet gepredikt worden.

Bunyan zag dat ook, dus aan hem heb je geen medestander.

Wat GTN zegt is inderdaad de uitwerking ervan als het evangelie als evangelie gepredikt wordt.

Lees ook deze columns

De reactie van ds. Gert van den Brink op de bezorgdheid van Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Geref...
geen reacties
15-08-2022
Met enige bezorgdheid heeft Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Eindhoven)...
geen reacties
11-08-2022
Een Nederlander schreef mij eens een brief, die een ernstige vermaning bevatte. Te oordelen naar zijn keurige handschrif...
geen reacties
16-06-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering