Rechterflankistan

Kruipolie / 121 reacties

05-10-2022, 11:46

Wie het kerkelijk nieuws buiten de geëikte kanalen enigszins volgt, kan het niet ontgaan zijn dat de rechterflank van kerkelijk Nederland dezer dagen een weinigje verhit is. Oorzaak is een ‘herstelde’ predikant die de euvele moed heeft om een zwaar bevindelijk deksel enkele centimeters te verschuiven om ons een inkijkje te gunnen in een kilometersdiepe put vol zompig exegetisch zelfbedrog.


En was de dienaar des Woords nu maar begonnen dit volksdeel vooreerst een flinke veder in de bilnaad te planten, dan was het ongetwijfeld bij een oppervlakkige respons gebleven. Brandmerken bijvoorbeeld in plaats van vierendelen. Hij had kunnen opmerken dat ze aan de buitenzijde zo keurig leven. Dat ze zulke kostbare en grote tempels weten te bouwen, voorzien van imposante pijporgelen. Dat ze de vuile was van anderen zo netjes buiten hangen. Of dat ze de veelkleurigheid van de schepping geweldig sober weten samen te vatten in ontelbare tinten zwart en grijs. Zoiets dus.

Maar nee, tact is niet de sterkste karaktertrek van deze dominee. Oprechtheid en Bijbelkennis wel. En dat zijn geen handige eigenschappen in rechterflankistan. Daarom ligt de geestelijke op dit moment onder een stevige wind van leer. Hoewel stevig... We moeten natuurlijk ook weer niet overdrijven. Het zijn de bekende losse flodders. De gereviseerdhervormde booswicht is een Arminiaan en onze gebreinwaste massa weet wel beter. Einde inhoudelijke discussie. Tja, daar zal de doctor niet lang van wakker liggen.

Een stuk onaangenamer echter is de kritiek uit eigen of zelfs onverwachte hoek. Een linkse directe bijvoorbeeld. Net met emeritaat en weinig omhanden dacht een predikant uit een gefuseerd kerkverband het hem goed te dunken het vuurtje nog wat hoger op te porren. Dat is soms prettig in een ijskoude omgeving, maar niet als het al tropisch heet is. Blijkbaar had de rancuneuze achterblijver nog een appeltje te schillen met zijn in 2004 afgeweken broeder. Of het was iets met de klok en klepel. Een kostbare inschattingsfout in ieder geval van de gepensioneerde zielzorger. Zijn kanselblunder gaat op dit moment viraal en de geestelijke kukelt met een dubbele flikflak van zijn sokkel. De ontstemde kerkenraad van zijn thuisgemeente heeft de goedheiligman inmiddels met de roede richting kansel gedreven om zijn woorden weer in te slikken.

En zo is niets wat het lijkt te zijn. Gebraden kippetjes zijn in werkelijkheid graatmagere pekingeenden en het gemeste kalf een klipgeit met anorexia. Geestelijk brood is over datum en van koekebakkers die de receptuur niet kunnen lezen. Of hooguit alleen een paar kleine lettertjes. Grieks en Hebreeuws blijft een lastig taalgebied voor het oude volk.

Kruipolie op 05-10-2022, 11:46
121 reacties
Jantje1
06-10-2022 / 09:47
Kanttekening 87 gaat nu precies over de verdrukking van de zuivere waarheid van het Woord Gods.

En verder zou ik zeggen: lees maar wat preekjes van predikanten uit de vorige eeuw. Daar wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe dit alles gezien moet worden.

De leiding van Refoweb heeft in ieder geval een hele zware verantwoordelijkheid voor de onzuivere leer die dr. Van den Brink brengt. Ik wil ze daar zeer ernstig voor waarschuwen. Blijf ver hier bij vandaan!
Samanthi
06-10-2022 / 09:50
Ja zeg het is goed om nu te stoppen.
CrA
06-10-2022 / 11:14
Het verbaast me dat er niet ingegaan wordt op het punt wat Dr van den Brink maakt. Hij zegt oa. in de briefwisseling met Ds. Kort het volgende:

" waar valt de beslissing aangaande onze eeuwige bestemming? Vindt dit plaats in de tijd of is het al van eeuwigheid geschied? Ik heb gezegd dat deze beslissing in de tijd valt; immers, die het Evangelie aannemen, worden (op dat moment) van Gods toorn verlost (DL I.4); wie gelooft gaat over in het leven (Joh. 5:24-25; 1 Joh. 3:14). Wie de Zoon door het geloof heeft aangenomen, die alleen heeft het leven (1 Joh. 5:12 met kanttekening). Gods besluit van eeuwigheid maakt deze beslissende gebeurtenis in de tijd niet overbodig. "

Als ik Dr. van den Brink goed begrijp zegt hij dus, dat de beslissing aangaande de eeuwige bestemming van de mens in de tijd valt, namelijk op het moment dat men het Evangelie aanneemt. (Let op het woord 'beslissend', dit betekent: hiermee staat of valt de zaligheid van iemand).

Als dit zo is, dan zou dit toch betekenen dat baby's, die sterven uitgesloten zijn van de zaligheid, omdat zij het Evangelie niet kunnen aannemen?
1988
06-10-2022 / 11:36
@CrA eens! En mensen met welke beperking dan ook die daar geen 'bewust' vermogen (meer) toe hebben!

Een leer waarbij het valt of staat bij de keuze van de mens doet geen recht aan de gevallen staat van de mens en sust de mensen ten diepste alleen maar in slaap. We hebben God nodig! Hij heeft onze keuze niet nodig. Hij maakt van dood levend en dan gaat de mens willen wat God wil.
dorual1
06-10-2022 / 12:02
Allen,
Er is reuring alom op refoweb, refoforum en op CVandaag over dit onderwerp. De lezing van ds van den Brink en de eerste reacties daarop gepubliceerd in CVandaag waren wat mij betreft een diepe teleurstelling. De discussie tussen ds van den Brink en ds Kort leidde, wat mij betreft voorspelbaar, niet tot een echt gesprek. Refoweb meende er goed aan te doen om deze smakeloze column te plaatsen. Soms kun je een moeilijk thema relativeren door het te vermengen met humor, maar de humor van Kruipolie is helaas de mijne niet. Ik vind het dwaas, onverstandig, respectloos. om niet meer te noemen.
Refoweb doet er goed aan kritischer naar zichzelf te zijn en waardig te blijvenook in prikkelende columns. what would Jesus do, zou ook hier een testvraag moeten zijn.
@Jantje1 : ik deel je signaal, maar ik wil je vriendelijk adviseren je te focusseren op de inhoud en oordelen en etiketten over anderen zoveel mogelijk weg te laten. ds van den Brink is daar weliswaar mee begonnen door naar lijdelijk hangende predikers onderhandelaars van de duivel te noemen; het gesprek werd daarna niet echt bevorderd toen ds van den Brink van de weeromstuit een Arminiaan werd genoemd: het gesprek ging niet over de constatering van ds van den Brink dat velen in de gereformeerde gezindte niet durven te geloven. Hij schiet in zijn aanpak zover door dat ik jouw kritische opmerkingen wel steun en begrijp. Ik vind het bedenkelijk dat Refoweb je vragen niet doorstuurt, maar het kan van wijsheid getuigen om de scherpe verwijten en oordelen die je hier maakt niet de vraag en mogelijk het antwoord te laten beheersen.
Stillawake
06-10-2022 / 12:11
@jantje:
Waarom mag in jouw ogen in een reactie alleen de Bijbel in een door jou gekozen versie worden gebruikt?
Ben je bang dat in bijbels die niet door de GBS zijn geredigeerd andere dingen staat dan in andere versies van de Bijbel?

In dat geval vind ik je oproep om alleen die versie te gebruiken nogal een motie van wantrouwen...

Wat mij opvalt in de discussie (die ik als buitenstaander vanuit het buitenland volg) is dat tot nog toe vrijwel niemand ingegaan is op de inhoud van de lezing van v.d. Brink, maar slechts op losgeknipte opmerkingen ingegaan/losgegaan is.
En tot nog toe is me altijd opgevallen dat mensen die van binnen wel beseffen dat hun opponent gelijk heeft ineens gaan vallen over futiele dingen die de kern niet raken.

En dat doe jij feitelijk ook.

Wat dat betreft denk ik dat kruipolie een redelijk scherpe analyse van de situatie geschetst heeft.
Jantje1
06-10-2022 / 12:29
Ik ben alles gevolgd van dr. Van den Brink en ook zijn uitspraken gewogen en gelezen.

Maar het is allemaal on-Bijbels. Een ware dienstknecht is niet zo duivels tegen zijn mede dienstknechten.

Dat is voor mij het grootste bewijs dat ik hem niet serieus kan en mag nemen en zeer ernstige twijfels heb bij de visie die hij verkondigt. Ik denk dat we hem daarom totaal niet serieus mogen nemen omdat hij de gezalfden Gods aanraakt en aanvalt. En zoiets komt vanuit de mens en niet vanuit God. En dat is dus een ontzettend groot gevaar voor de persoon van dr. Van den Brink.

Met zijn leer zorgt hij voor een boodschap die mensen bedriegt voor de eeuwigheid. Ik hoop dat dat hem nog eens ontdekt zal worden en alle hoogmoed en eigen gelijkheid hem afgenomen zal worden. Dan blijft er een arme zondaar over en krijgt God de eer. En dan zal hij inzien dat de wedergeboorte wel degelijk een ontzettend groot wonder is. Want als je dat wonder durft te ontkennen als een wonder, heb je de bevindelijke inhoud en ervaring daarvan nog nooit persoonlijk beleefd en meegemaakt.
Stillawake
06-10-2022 / 12:59
@jantje,
In hoeverre zijn die "geroepen dienstknechten" daadwerkelijk geroepen door God zelf?
Aangezien ds. v.d. Brink vrij duidelijk aantoont dat een aantal van hen (niet geheel toevallig ook diegenen die zich het meest aangesproken voelen) een niet heel Bijbelse leer verkondigen heb ik bij die "roeping" van veel predikanten in uiterst rechtse kring meer vraagtekens dan bij de roeping van ds. v.d. Brink...
Stillawake
06-10-2022 / 13:04
@jantje
Overigens ook wel grappig om te zien dat jijzelf in je laatste reactie hier ongeveer dezelfde stelligheid laat zien als die je ds. v.d. Brink verwijt.
Dat je (zonder inhoudelijk op zijn punt in te gaan) hem wegzet als een niet geroepen charlatan, terwijl je hem verwijt iets vergelijkbaars te doen.
Jantje1
06-10-2022 / 13:13
Iemand zoals dr. Van den Brink heeft alleen zelf gelijk, maar ziet al degenen die niet ondersteunen wat hij zegt als dwaalleraren. Ondertussen is duidelijk dat hij zelf totaal geen nederigheid en ootmoed kent en van zonde en ellende niets wil weten. De doodstaat van de mens is een wassen neus voor hem en de eis van Gods recht bestaat niet.

Dan is het wel heel erg eenvoudig om hem niet serieus te nemen en te vrezen dat alles wat hij zegt puur en alleen een verstandelijke redenatie is en een aanval op de zuivere leer van de zaligheid. Aan de vrucht kent men immers de boom.

@Samanthi, ik wil je in alle liefde zeer ernstig waarschuwen, deze man bedriegt vele jonge mensen voor een nimmereindigende eeuwigheid met een prediking die fijn en lief is voor de mens en voor niemand ergernis oproept. Trap er niet in, maar leef onder een prediking waarin het evenwicht tussen de onmacht van de mens en de eis van God om ons te bekeren eerlijk wordt verkondigd.

En dat is niet onder de prediking van deze man.

Tot zover mijn bijdrage in deze discussie. Wat zal het vreselijk zijn als we met een ingebeelde hemel voor eeuwig zullen omkomen.
Stillawake
06-10-2022 / 13:22
@jantje1
"Iemand zoals dr. Van den Brink heeft alleen zelf gelijk, maar ziet al degenen die niet ondersteunen wat hij zegt als dwaalleraren."
Je geeft hier een vrij aardige definitie van een Reformatorisch christen.

Maar ik kijk er niet van op dat je de discussie verlaat, je komt vooral niet heel veel verder dan afgeven op ds. v.d. Brink, maar op de inhoud ben je nog niet echt ingegaan.

Het doet mij pijn als mijn schoonfamilie (in Nederland) in twijfel leeft over de eeuwige bestemming van mijn schoonvader (die onlangs overleed), terwijl de man in alles uitstraalde dicht bij God te leven en te willen leven.
Terwijl hun predikant een soort afgodsstatus krijgt toebedeeld, waar zijn levensstijl daar weinig reden toe geeft.
En waarom? Omdat die predikant de onzin verkondigt die ds. v.d. Brink aan de kaak stelt.
Jantje1
06-10-2022 / 13:26
Welnee.

We moeten het oordeel aan God overlaten en niet zelf iets menen. Als het goed ligt tussen de ziel en God is dat een troost, maar een sterfgeval is vooral ook een roepstem: heden ik en morgen gij.

We kunnen onszelven beter daar druk over maken. Want anders vallen we Gods ware geroepen knechten aan op vermeende fouten die zij misschien niet eens hebben gedaan en hebben we geen tijd en oog voor onze eigen ziel.

Dus je antwoord vind ik vrij ernstig.
Samanthi
06-10-2022 / 13:30
@Jantje1
Ken je de Heere Jezus? Of ben je eerlijk onbekeerd?
Jantje1
06-10-2022 / 13:34
Dat is niet zo belangrijk.

Eerlijk onbekeerd zijn bestaat niet.

Ik vrees dat als we in de fabeltjes van dr. Van den Brink komen dat we dan Psalm 139 nog maar eens goed moeten lezen voor onszelf.

En lees dan ook de toesteen van de ware en valse genade, van Van der Groe, ng maar eens. En leg je hart er naast.

Dan zul je zien dat dr. Van den Brink nooit zijn gelijk heeft gehad.
Samanthi
06-10-2022 / 13:36
@Jantje 1

Dat is wel belangrijk, iemand die de Heere Jezus niet kent is dood en kan niet tegen andere zeggen hoe het gaat, hoe God werkt.
Stillawake
06-10-2022 / 13:37
"Want anders vallen we Gods ware geroepen knechten aan op vermeende fouten die zij misschien niet eens hebben gedaan en hebben we geen tijd en oog voor onze eigen ziel."
Is dat nu niet precies wat jij doet in de richting van ds. v.d. Brink?
Dat v.d. Brink het farizeïsme in uiterst rechtse kring aan de kaak stelt is in mijn ogen niet meer dan terecht. Er is ontzettend veel prietpraat rond de Bijbel ontstaan die inmiddels op gelijke hoogte met diezelfde Bijbel gezet wordt.

Kijk alleen al naar jezelf, je verzoekt zelfs een specifieke Bijbelvertaling te gaan gebruiken, omdat je er blijkbaar niet al te zeker bent of jouw visie door andere vertalingen niet onderuit gehaald wordt.

Ook Jezus zelf was vaak nogal scherp richting het farizeïsme.
En aangezien Hij al aangaf dat mensen die in zijn naam spraken bespot zouden worden zal ds. v.d. Brink niet opkijken van de inhoudsloze aantijgingen aan zijn adres.
Aantijgingen die zich op woordkeuze, of delen van zinnen richten, maar nergens op de inhoud.
Jantje1
06-10-2022 / 13:39
Uit de lezing van van dr. Van den Brink is duidelijk te zien dat hij geen weet heeft van de betekende zaak van Zondag 2 tot en met 6. Want anders dan had hij deze lezing nooit hoeven te houden.

Een Evangelie wat begint vanuit de mens is remonstrants en dus goddeloos.

Verder reageer ik niet meer.
Stillawake
06-10-2022 / 13:39
@jantje1
"En lees dan ook de toesteen van de ware en valse genade, van Van der Groe, ng maar eens. En leg je hart er naast."
Dit bedoel ik...

Jij raadt aan v.d. Groe te lezen, maar begin nou eens met de Bijbel...
dorual1
06-10-2022 / 13:40
Jantje1 en allen,
Mijn advies is om deze kansloze discussie te beeindigen.(zoals je zelf ook al aangaf @Jantje1) Ik ben blij dat over mijn behoud er Een oordeelt, de alleen Wijze God en zijn Zoon Jezus Christus. En niet mensen, hoe (on)eens ik het ook met ze ben. En hoe lief ik heb allemaal (!) ook heb.
Stillawake
06-10-2022 / 13:41
En nog één...
"Uit de lezing van van dr. Van den Brink is duidelijk te zien dat hij geen weet heeft van de betekende zaak van Zondag 2 tot en met 6. Want anders dan had hij deze lezing nooit hoeven te houden."

Mooi, die cathechismus, maar pak de Bijbel er nou eens bij...

Lees ook deze columns

De reactie van ds. Gert van den Brink op de bezorgdheid van Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Geref...
geen reacties
15-08-2022
Met enige bezorgdheid heeft Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Eindhoven)...
geen reacties
11-08-2022
Een Nederlander schreef mij eens een brief, die een ernstige vermaning bevatte. Te oordelen naar zijn keurige handschrif...
geen reacties
16-06-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering