Rechterflankistan

Kruipolie / 121 reacties

05-10-2022, 11:46

Wie het kerkelijk nieuws buiten de geëikte kanalen enigszins volgt, kan het niet ontgaan zijn dat de rechterflank van kerkelijk Nederland dezer dagen een weinigje verhit is. Oorzaak is een ‘herstelde’ predikant die de euvele moed heeft om een zwaar bevindelijk deksel enkele centimeters te verschuiven om ons een inkijkje te gunnen in een kilometersdiepe put vol zompig exegetisch zelfbedrog.


En was de dienaar des Woords nu maar begonnen dit volksdeel vooreerst een flinke veder in de bilnaad te planten, dan was het ongetwijfeld bij een oppervlakkige respons gebleven. Brandmerken bijvoorbeeld in plaats van vierendelen. Hij had kunnen opmerken dat ze aan de buitenzijde zo keurig leven. Dat ze zulke kostbare en grote tempels weten te bouwen, voorzien van imposante pijporgelen. Dat ze de vuile was van anderen zo netjes buiten hangen. Of dat ze de veelkleurigheid van de schepping geweldig sober weten samen te vatten in ontelbare tinten zwart en grijs. Zoiets dus.

Maar nee, tact is niet de sterkste karaktertrek van deze dominee. Oprechtheid en Bijbelkennis wel. En dat zijn geen handige eigenschappen in rechterflankistan. Daarom ligt de geestelijke op dit moment onder een stevige wind van leer. Hoewel stevig... We moeten natuurlijk ook weer niet overdrijven. Het zijn de bekende losse flodders. De gereviseerdhervormde booswicht is een Arminiaan en onze gebreinwaste massa weet wel beter. Einde inhoudelijke discussie. Tja, daar zal de doctor niet lang van wakker liggen.

Een stuk onaangenamer echter is de kritiek uit eigen of zelfs onverwachte hoek. Een linkse directe bijvoorbeeld. Net met emeritaat en weinig omhanden dacht een predikant uit een gefuseerd kerkverband het hem goed te dunken het vuurtje nog wat hoger op te porren. Dat is soms prettig in een ijskoude omgeving, maar niet als het al tropisch heet is. Blijkbaar had de rancuneuze achterblijver nog een appeltje te schillen met zijn in 2004 afgeweken broeder. Of het was iets met de klok en klepel. Een kostbare inschattingsfout in ieder geval van de gepensioneerde zielzorger. Zijn kanselblunder gaat op dit moment viraal en de geestelijke kukelt met een dubbele flikflak van zijn sokkel. De ontstemde kerkenraad van zijn thuisgemeente heeft de goedheiligman inmiddels met de roede richting kansel gedreven om zijn woorden weer in te slikken.

En zo is niets wat het lijkt te zijn. Gebraden kippetjes zijn in werkelijkheid graatmagere pekingeenden en het gemeste kalf een klipgeit met anorexia. Geestelijk brood is over datum en van koekebakkers die de receptuur niet kunnen lezen. Of hooguit alleen een paar kleine lettertjes. Grieks en Hebreeuws blijft een lastig taalgebied voor het oude volk.

Kruipolie op 05-10-2022, 11:46
121 reacties
WillemB
25-10-2022 / 18:34
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
‭‭Mattheüs‬ ‭23‬:‭37‬

Wel eens gezien/ gehoord hoe die hen dat doet? Kostelijk om te zien. Lokkend met lieflijke geluiden.
Bukkend, buigend en pikkend om precies de juiste weg aan te wijzen. Schuddend met haar veren om aandacht, uitnodigend, warm verwelkomd. Om ruimte te maken om te schuilen.

En dan? Niet gewild? Toch profeten en hun Woord blijven stenigen en zelf niet komen om te schuilen.
Alsof het hoogmoed van “een kuikentje” is om zó op Zijn beloften en uitnodigingen in te gaan?
Is het niet juist hoogmoed om zonder Hem door te leven?
Om niet met je zonden bij Hem te komen om vergeving?
Wat een “vrome” uitvluchten worden er bedacht om zielen bij Hem weg te houden.
Ik vind het werkelijk ongelofelijk hoe hier door sommigen een lans gebroken wordt voor hen die beweren dat we niet op grond van beloften mogen komen.

Column vind ik trouwens (Christen) onwaardig.

Hoewel ik het lang niet eens ben met de redenatie van ouderling vd Brink uit Eindhoven, waardeer ik wel enorm zijn wijze waarop hij zich verwoordt. Ouderling vd Brink beseft zelf ook terdege dat er heel wat mis is in de gezindte en worstelt daar ook mee.
Maar het mooie is, hij blijft ook ds. vd Brink gewoon een broeder noemen. Laten we zijn voorbeeld hierin volgen!

Broeders, zusters zegen!

Lees ook deze columns

De reactie van ds. Gert van den Brink op de bezorgdheid van Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Geref...
geen reacties
15-08-2022
Met enige bezorgdheid heeft Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Eindhoven)...
geen reacties
11-08-2022
Een Nederlander schreef mij eens een brief, die een ernstige vermaning bevatte. Te oordelen naar zijn keurige handschrif...
geen reacties
16-06-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering