Egoïstisch geloof

Refoweb / 7 reacties

01-08-2016, 08:00

‘Zeg, mag ik je iets vragen?’

‘Ja natuurlijk’, antwoordt zijn medereiziger.

‘Klopt het dat jij gelovig bent?’

‘Ja’, klinkt het lichtelijk verbaasd.

‘Geloof je in een hemel en een hel?’

‘Ja’, klinkt het een beetje onzeker.

‘Geloof je dan ook dat ik alleen maar in de hemel kom als ik ook in Jezus geloof?’

‘Ja’, klinkt het antwoord. Iets enthousiaster nu.

Maar als de andere reiziger verder praat schrikt hij. Want wat hoort hij?

‘Dan ben je wel de meest egoïstische persoon die ik ken. Als je dat werkelijk gelooft maar mij al die jaren nooit verteld hebt hoe ik in de hemel kan komen’.

 

Met dank aan de kerkenraad van de Ger. Gem. in Oostkapelle

Refoweb op 01-08-2016, 08:00
7 reacties
Jaleco
08-08-2016 / 20:06
Een bekend en indringend gedicht hierover:

Mijn rechterbuurman

Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven,
hij had een maagkwaal en is heen gegaan.
Hij had zich hier een goed bestaan verworven,
ik vraag me af hoe hij is weggegaan...

Hij was een trouw 'genoot' en zorgzaam vader,
zijn doodsbericht laat daar geen twijfel aan.
Een boos gezwel zat op een hoofdslagader,
geen zorg of trouw maakt zoiets ongedaan.

Hij heeft gedacht aan hen die achterbleven
een joch van drie en een nog jonge vrouw;
een assurantiepolis op zijn leven,
dat was dan voor 't geval hij sterven zou.

En dat is ook gebeurd, er was geen vechten tegen,
het flitsend mes van de chirurg ten spijt.
Hoe zwaar zal nu zijn zorg en trouw gaan wegen
gewogen in de waag der eeuwigheid?

Ik vrees voor hem, dat hij zijn goede zorgen
slechts tot en met de dood heeft uitgestrekt.
-het brood voor heden en de huur voor morgen
en dat verzekering niet alle schaden dekt.

Ik vrees, dat spijts deskundig overleggen
zij deze schade zelfs niet heeft begroot.
Ik had ook, toen 't nog kon, hem moeten zeggen
zich te verzekeren voor de dood.

Want 'k vrees dat hij alleen en zeer verlaten
het goddelijk gericht moet ondergaan.
Wat kan in dit gericht een mens nog baten
als Jezus Zelf niet voor hem in wil staan?

Maar hoe dit zij, welk deel hij heeft verworven,
het is voorbij, voor hem is 't pleit beslecht.
Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven,
en ik, ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd.
Haas
09-08-2016 / 00:43
Maar God zelf verandert harten! Ook al gaan wij onder een zwaar gemoed.
Wij hoeven gelukkig niet zelf te bepalen wie er wel en wie er niet toe doet.

Ieder mens is zondig.
Maar door het offer rein. Je hoeft jezelf niet te tarten want je doet alleen jezelf pijn.

Hoe zou je iemand willen bekeren als jezelf al niet weet hoe je wordt gered?

Wat betekent het evangelie dan?

Jezus redt!
mieptruus
09-08-2016 / 21:41
Het evangelie betekent blijde boodschap. Wat is die blijde boodschap?
1 Corintians 15:1-4
1Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;

2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.

3 For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;

4 And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:

Act 16:30-31
And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?
31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

Duidelijker kan niet en het staat in Gods woord.
Dus laten we er geen vrome verhaaltjes omheen breien.
karlo
20-08-2016 / 23:13
@mieptruus, gewoon onze eigen taal graag. Dank alvast.
Sammie2016
23-09-2016 / 07:36
Ja dat ben ik met de schrijver eens, als je de mensen niet verteld over de redding die de Almachtige God geeft via Jezus dan ben je egoïstisch.
Sterker nog jij zal zelf ook niet gered worden.
God laat duidelijk bijvoorbeeld in Ezechiël zien dat iedereen die de reddende boodschap brengt gered zal worden en degene die dat niet doen ook zullen vergaan met de goddeloze die hij/zij niet heeft gewaarschuwd.
Lees maar .....
Ezech. 3:17 „Mensenzoon, tot een wachter heb ik u gemaakt voor het huis van I̱sraël, en gij moet uit mijn mond een woord horen en gij moet hen namens mij waarschuwen. 18 Wanneer ik tot een goddeloze zeg: ’Gij zult beslist sterven’, en gij hem niet werkelijk waarschuwt en niet werkelijk spreekt ten einde de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te houden, zal hij, daar hij goddeloos is, in zijn dwaling sterven, maar zijn bloed zal ik van uw eigen hand terugeisen.

Om geen bloedschuld op ons te laden dienen we onze medemens te waarschuwen voor Gods komende ingrijpen op aarde.
Dat zal gebeuren d.m.v. Zijn Koninkrijk onder Jezus Christus.

groet.
Mona
04-10-2016 / 21:23
Het is voor een Christen een opdracht te getuigen van de hoop die in hem is: nl Christus.

Naast getuigen door daden, heeft een gesproken getuigenis een grote impact op het rijk van satan.
Lees maar eens openbaring 12 vers 11:
En zij hebben hem (dat is satan) overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

De satan is overwonnen allereerst én allermeest door het bloed van het Lam.
Maar het gesproken woord van een getuigenis wil de Heere vaak gebruiken om iemand te redden uit de macht van satan.

In de kanttekeningen staat daarbij:
Dat is, het Evangelie, van hen door het geloof aangenomen, en standvastig beleden. Want dit is het geestelijke zwaard en instrument, waardoor de satan ook overwonnen wordt. Zie Ef. 6:17.

Dus zoveel impact heeft getuigen!
Sammie2016
17-10-2016 / 09:07
Dank je wel Mona voor je krachtige getuigenis.

Mat 24:24 ... En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Het is inderdaad een gebod van Christus 'dat christenen zich bezighouden met het verbreiden van het Goede nieuws van God opgerichte Koninkrijk'.
Dit is het middel dat God zal gebruiken om Zijn Universele Soevereiniteit te rechtvaardigen. Zoals God d.m.v. de profeet Ezechiël het zegt ... "iedereen zal moeten weten dat IK Jahweh ben".

Het is zoals de Bijbel toe aanmoedigt: "predik het Woord wees er als met een dringende zaak mee bezig in goede tijd en in slechte tijd ..... doe het werk van een evangelieprediker".

succes allen.

Lees ook deze columns

“We kopen niet aan de deur en bekeerd zijn we ook al.” Voordat internet een grote vlucht nam, was dit een veelgelezen bo...
40 reacties
25-07-2016
Eén van de verhalen van Tijl Uylenspiegel vertelt over een kermis in een provinciestad. Op deze kermis was één van de ve...
geen reacties
11-07-2016
Ik weet niet of u ’t weet, maar in het mooie, oude, gemoedelijke Hanzestadje Kampen heeft de SGP nogal op haar kop heeft...
8 reacties
04-07-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering