Groeten uit de hemel

Refoweb / 2 reacties

17-05-2016, 08:25

Op een zondagmorgen toen dominee G.H. Kersten in Rotterdam lopend op weg was naar het kerkgebouw waar hij zou preken, kwam hij de bekende Pleun Klein tegen. Pleun Klein, een achtenswaardig kind van God die met een gemeente op zichzelf stond, was met een prekenboek op weg naar zijn samenkomst om daar een preek te lezen. Dominee Kersten bleef staan en zei dat hij hem de groeten moest doen van vrienden uit Canada. Pleun Klein hoorde dat aan en zei vervolgens dat hij liever de groeten uit de hemel zou krijgen.

Nee, schud nu niet uw hoofd, beste lezer. God groet de Zijnen, nou en of! Lees Lukas 1 vers 28: ‘En de engel tot haar (Maria, BvL) ingekomen zijnde, zei: “Wees gegroet, gij begenadigde, gij zijt gezegend onder de vrouwen.” ‘ Wie zou zo’n groet niet willen krijgen? Of die uit Openbaring 1:4? “Genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die kome zal; en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon Zijn; en van Jezus Christus. Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Overste van de koningen der aarde”.

Die groeten breng ik u over, elke zondag en nu aan het eind van mijn bijdrage. Veel beter dan mijn groet.

Ds. B. van Leeuwen

Refoweb op 17-05-2016, 08:25
2 reacties
JohannesHermanus
17-05-2016 / 09:06
Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. (Heb.7:7)
JohannesHermanus
21-05-2016 / 11:45
Als u in uw ponering nu eens uitlegt wat u een beetje zeldzaam en raadselachtig vind aan het uitspreken van een zegen, dan zou een ander daar wellicht wat meer mee kunnen. Nu lijkt het een kwestie van uw wil is wet...

Lees ook deze columns

Een jonge man bekende eens aan een godvrezende timmerman dat hij zichzelf zo onwaardig vond als hij hoorde hoeveel ander...
10 reacties
13-05-2016
“Wanneer je een paar jaar geleden een christelijke boekhandel binnenliep, dan vond je daar op de toonbank een nieuwe cd ...
29 reacties
09-05-2016
Een jonge gehandicapte wordt elke ochtend bij het treinstation neergezet. Hij kan niet lopen, heeft geen inkomen, wordt ...
geen reacties
02-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering