Kromme balk

Refoweb / 10 reacties

13-05-2016, 09:38

Een jonge man bekende eens aan een godvrezende timmerman dat hij zichzelf zo onwaardig vond als hij hoorde hoeveel anderen in Gods Koninkrijk mochten doen. De oude man antwoordde: “Zo is het mij precies gegaan, maar God heeft mij van mijn dwaling genezen door een kromme balk.

Mijn zoon had namelijk bij een houthandelaar wat hout gekocht, waarbij veel kromme balken waren. Toen ik die zag zei ik: ‘Karel, je hebt een slechte koop gedaan, wat moeten wij met die kromme balken?’

‘Vader’, zei mijn zoon, ‘ik denk dat we die stukken hout nog best eens kunnen gebruiken, want God laat toch geen enkele boom groeien voor niets’. Kort daarna kreeg ik opdracht een huis te bouwen met allerlei nissen en versieringen. Een bepaalde ronding veroorzaakte mij heel wat zorg. Daar dacht ik opeens aan die kromme balken en ik was geholpen. De boom scheen bepaald voor dit doel gegroeid te zijn. En voorgoed onthield ik het: een stem, hoe krom ook, kan gebruikt worden.

Een christen, hoe jong, hoe zwak, hoe arm hij zijn mag, kan iets doen door Gods genade in Zijn Naam en tot Zijn eer. ‘Heere’, bad ik vanaf die dag, ‘toon mij het kleine hoekje dat in Uw tempel door mij gevuld mag worden!’ En na die tijd wist ik zeker, dat de Heere mij gebruiken wilde in Zijn werk.”

 

Met dank aan ds. R. van de Kamp

Refoweb op 13-05-2016, 09:38
10 reacties
Arjan
13-05-2016 / 10:26
Een mooi verhaal. Maar iedereen met een beetje kennis van hout en van de bouw kan begrijpen dat het waarheidsgehalte hiervan niet erg hoog is. Hou het maar bij Gods Woord.
Omega
13-05-2016 / 12:12
Iedereen met een beetje verstand van hout en bouw weet dat balken soms bewust worden gekromd met vuur en water ;-)
JohannesHermanus
15-05-2016 / 00:53
God kan met een kromme balk recht slaan...met de nadruk op kan en alleen wanneer God daarvoor kiest. Dat zal meer uitzondering dan regel zijn vermoed ik zo.
Omega
15-05-2016 / 12:58
@JohannesHermanus God gebruikt alleen maar kromme stokken. Elia moest een occulte show laten opvoeren op de Karmel. Jesaja moest naakt profeteren. Hosea moest met een hoer trouwen. De Zoon van God moest de wereld redden door aan martelwerktuig te sterven. En het meest kromme van alles... mensen worden zalig door de dwaasheid van de prediking (1 Kor. 1:21).
JohannesHermanus
15-05-2016 / 15:22
Toch ben ik tot nu toe geen voorgangers tegengekomen die bloot op de houten broek hun verhaal deden... En ik heb er al heel wat gezien.
Omega
15-05-2016 / 21:42
@JohannesHermanus Dat is niet best. Immers: "Moede kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt."
JohannesHermanus
15-05-2016 / 22:17
Mocht u dominee willen worden, laat me weten wat uw standplaats is, dan neem ik wat kleren voor u mee.
Omega
16-05-2016 / 11:45
Dank, maar daar wordt al voor gezorgd: "En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer [kleden], gij kleingelovigen?"
JohannesHermanus
21-05-2016 / 09:39
Ligt aan de samenstelling van de doelgroep, daarbij dus met meer zaken rekening houdend dan alleen het gegeven of men God wel of niet kent.
Omega
23-05-2016 / 21:03
@Koekoek De joden een jood, de Grieken een Griek. Als ik evangeliseer op Wegwijs of de Familiedagen, dan gebruik ik inderdaad de woorden die ze herkennen uit de Statenvertaling. Op de EO-jongerendag is dat wat lastiger. Daar moet je zelfs uitleggen wat het woord "zonde" betekent.

Lees ook deze columns

Een jonge gehandicapte wordt elke ochtend bij het treinstation neergezet. Hij kan niet lopen, heeft geen inkomen, wordt ...
geen reacties
02-05-2016
William had zich aangemeld voor het leger, want het enige wat hij dolgraag wilde was: marinier worden. William meldde zi...
1 reactie
21-04-2016
Een Engelse dominee had een keer buiten de stad Londen gepreekt. Hij ging met de trein terug naar huis. Toen hij in de t...
8 reacties
16-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering