Treinkaartje

Refoweb / 8 reacties

16-04-2016, 09:50

Een Engelse dominee had een keer buiten de stad Londen gepreekt. Hij ging met de trein terug naar huis. Toen hij in de trein zat, kwam hij er opeens achter dat hij zijn kaartje kwijt was.

Hij zocht in al z’n zakken, telkens weer opnieuw en begreep er niets van. Het ergste was, dat hij geen geld bij zich had. Dat had hij onderweg aan een arme man gegeven. Nu kon hij als de conducteur kwam ook geen kaartje kopen.

Tegenover de dominee zat een deftige man, die wel aan hem kon zien dat er iets aan de hand was. Hij zei tegen de dominee: “Ik hoop toch niet, mijnheer, dat u iets verloren heeft?” ‘Dat heb ik juist wél, ik ben mijn kaartje kwijt! En het ergste is dat ik geen geld bij me heb.” ‘Ja, dat is erg vervelend”, antwoordde de man. “Maar”, zei de dominee toen, “ik hoop dat de Heere over Wie ik vanavond heb mogen spreken, zal zorgen dat alles goed komt. Dat is al wel eens vaker in mijn leven gebeurd.”

Even later kwam de conducteur om de kaartjes te zien. Hij groette de man die tegenover de dominee zat heel beleefd. Die zei toen: “Het is goed zo”, en de conducteur verdween zonder iets aan de dominee te vragen. Toen de conducteur was weggegaan, zei de dominee tegen de man tegenover hem: “Vindt u dat ook niet bijzonder, hij vraagt niet eens naar mijn kaartje!”

“Ja mijnheer”, antwoordde de man, “ook nu is weer gebleken dat de Heere uw leven in alles bestuurt. Ik ben namelijk één van de directeuren van deze spoorlijn. En nu heeft uw Meester het zo bestuurd, dat u bij mij in de coupé stapte. Als directeur kon ik u nu helpen door de conducteur niet naar uw kaartje te laten vragen. Ik ben blij dat ik dat voor u doen kon.”

 

Met dank aan Marius van der Valk voor het toezenden.

Refoweb op 16-04-2016, 09:50
8 reacties
balksplinter
16-04-2016 / 13:52
"Tjonge, dit kan echt niet hoor! Een dominee die gebruik maakt van het OV op zondag. Wel roepen dat je op de rustdag geen werk mag doen, maar wel anderen voor je laten werken."

Ik hoop dat dit verhaal mensen die op deze manier denken nog eens extra aan 't denken zet. Prachtig hoe de HEERE ook in deze situaties Zijn werk doet.
Catherine
16-04-2016 / 13:54
Ooit gehoord van doordeweekse diensten balksplinter?? Er staat nl. niet dat het op zondag was.
Jeremiah
16-04-2016 / 14:16
@balksplinter

En Wulfert Floor dan? Die was wel geen dominee, maar toch.
Jaleco
16-04-2016 / 19:33
Volgens mij was het een grapje van balksplinter.
Zo heb ik ook eens een verhaal horen vertellen over Huntington.
Die ging met paard en wagen naar de plek waar hij moest preken (op zondag). Een man kwam naar hem toe en zei dat dit echt niet kon op zondag, en zeker niet door de predikant! Huntington antwoordde daarop: Ik mag dat wel doen, want ik leef in de vrijheid. Maar u mag dat niet doen, want u leeft nog onder de wet!

;-)
Race406
18-04-2016 / 12:56
Een predikant moest af en toe naar Canada en kwam dan op zondag terugvliegen omdat dat niet anders scheen te kunnen. Een behoorlijk behoudende broeder ouderling bepreekte de ds daar op. Dat kon toch absoluut niet, de zondag is heilig etc.
Tot op een gegeven moment het weer zover was dat de bewuste ds op zondag terugvloog naar Nederland. Hij ging in zijn stoel in het vliegtuig zitten, tikte de voor hem zittende man op de schouder en zei alleen maar: "Dag broeder ouderling..."
De beste ouderling heeft nooit meer commentaar gehad op iemand die de dingen iets anders zag dan hijzelf... ;-)
hansa
19-04-2016 / 11:44
Ik ken de geschiedenis die in ‘dwars’ verteld wordt. Het gebeurde nadat de dominee na een doordeweekse preekbeurt in de trein stapte om weer naar huis te gaan. (Beter lezen balksplinter. Je haalt er iets uit wat er niet in staat, zoals Catherine ook al constateerde.)
Het is verbazend dat, na een verhaal dat zó mooi laat zien hoe de Heere zorgt voor wie op Hem vertrouwt, er toch weer mensen kans zien de aandacht te vestigen op een twistpunt en zodoende aan de intentie van het verhaal voorbij gaan. Dat is een vaak gebruikte list van de boze als hij niet kan verhinderen dat er goed van de Heere gesproken wordt. Laten we er voor waken dat hij ons niet voor zijn listen gebruikt…
Als iemand hier meer van wil weten, lees dan ‘Brieven uit de hel’ van C. S. Lewis of in ‘Het gebed des Heeren’ van Thomas Watson zijn behandeling van ‘27 listen van de satan’.
balksplinter
19-04-2016 / 11:50
Zoals Jaleco terecht constateerde was het inderdaad een grapje, volgens mijn ging mijn reactie verder dan dat. Het betoog van hansa geeft daarnaast aan dat hij mijn bericht ook niet goed gelezen heeft. Mijn itentie was juist om eventuele reacties over dit twistpunt alvast in de kiem te smoren. Prima dat het in dit geval een doordeweekse dienst was, maar dat maakt verder het wonder niet kleiner ofzo.
Dirk
09-05-2016 / 18:32
En heel simpel: besef dat het gebruik van het OV in andere landen door behoudende christenen nu eenmaal anders beoordeeld wordt door ons. Lang geleden was het voor mijn opa iets bijzonders om te zien hoe de mensen die hij net in die heel behoudende kerk had gezien, nu netjes in de rij bij de bushalte stonden ergens in Groot-Brittanië.

Lees ook deze columns

Allllls ik het niet dacht! Ons wordt stevig ongeoorloofd onderscheiden op basis van religie. Discriminatie, wat ik je br...
2 reacties
13-04-2016
Liever een nette broek dan een kort rokje. Toch even schrikken en slikken als dat in onze kringen hardop wordt uitgespro...
18 reacties
27-02-2016
“Ambtsdragers zijn vaak de grootste vijanden van Christus en Zijn volk.” Als een predikant dit in zijn preek zegt, wordt...
2 reacties
22-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering