Alles over het curatorium en toelatingsbeleid predikanten

Het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten (evenals de CGK en GGiNed) buigt zich jaarlijks over het aannemen of afwijzen van studenten voor de predikantsopleiding. De vraag hoeveel er een attest krijgen, houdt veel leden van de Ger. Gem. een aantal dagen in spanning.

Door de jaren heen zijn er diverse vragen en antwoorden op Refoweb gepubliceerd over dit onderwerp. Hoe gaat dit proces in z'n werk? Is het wel een Bijbelse instelling? Waarom worden er maar zo weinig studenten toegelaten? We hebben ze allemaal voor je op een rij gezet onder de tag 'curatorium'. Kwesties als:
 

De voordelen van een curatorium

De voordelen van een curatorium

"Waarom hebben de kerken van de afscheiding, zoals de Ger. Gem. maar ook de CGK, besloten om een curatorium in te stellen?"

Klopt het dat in de oude Nederlandse Hervormde Kerk geen sprake was van een curatorium die besliste tot de opleiding van predikant? In de Dordtse Kerkorde wordt er ook niet over een curatorium gesproken.

 

Verhouding curatorium en plaatselijke kerkenraad

Verhouding curatorium en plaatselijke kerkenraad

"Als het curatorium kandidaten niet tot de opleiding toelaat die al wel door de kerkenraad een attest ontvingen, wordt de vraag gesteld: heeft de kerkenraad dan een verkeerde beslissing genomen?

Er worden door kerkenraden velen doorgestuurd naar het curatorium omdat de kerkenraad meent dat er sprake is van roeping en bekwaamheid tot profetisch ambt. Vervolgens worden velen afgewezen, zelfs al voor de studie theologie.

 

Vooropleiding Theologische School Gereformeerde Gemeenten

Vooropleiding Theologische Hogeschool Gereformeerde Gemeenten

"Is het zo dat er alleen intellectuele mannen in aanmerking komen voor de Theologische School?”

Op de Theologische School in Rotterdam is een bepaalde vooropleiding niet nodig, reageert ds. Tuinier. Uit ervaring weet hij dat je studeert met de gaven en talenten, die je van de Heere hebt gekregen. Daarvoor is aandacht en begrip.

 

Curatorium vernieuwen

Curatorium vernieuwen

“Zodra je ook maar iets verandering voorstelt m.b.t curatorium, wordt dit uitgelegd als bakens willen verzetten.”

Al vele jaren is de oogst weinig... Natuurlijk is het een hartenzaak en mogen we daar (niet te snel) over oordelen, maar het roept toch vraagtekens op.

 

Systeem van een curatorium

Systeem van een curatorium

"Hoe gaat dat eigenlijk voordat iemand binnen de Ger. Gem. predikant kan worden?”

 

 

Roeping in Gereformeerde Gemeenten

Roeping in Gereformeerde Gemeenten

"Hoe gaat dat geestelijk? Hoe weet iemand nu of hij geroepen is? Hoe weet een curator of iemand geroepen is?"

 

 

Toelatingsgesprek curatorium

Toelatingsgesprek curatorium

"Hoe ziet zo'n toelatingsgesprek bij het curatorium er uit/hoe verloopt het proces van toelaten?”

 

 

Oordeel curatorium

Oordeel curatorium

"Kan een curatorium zomaar beoordelen of iemand geroepen is?

 

 

Geroepen tot een ambt maar afgewezen

Geroepen tot een ambt maar afgewezen

Geroepen tot het ambt maar afgewezen: "Er worden geen vragen gesteld, op 1 na: Vertel ons over je bekering en over je roeping. Na een afwijzing kun je ook geen vragen stellen…

website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering