Artikelen met tag

Pinksteren

Gods Geest is uitgestort op alle vlees. Dat betekent toch allerlei soorten van vlees, volgens de kanttekeningen? Ik hoorde eens een dominee die zei tegen de gemeente, dat het betekent op alle vlees, “...
Geen reacties
28-05-2008
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Was de Geest voor deze tijd niet werkzaam ? Zo ja, wat is dan het verschil van voor Pinksteren en daarna? In Numeri 11 wordt ook over een ...
Geen reacties
26-04-2008
In de dienst op Tweede Pinksterdag bad de predikant in plaats van het gebed om de opening des Woords, de woorden van Kom, Schepper Geest ("Veni Creator Spiritus"). Dit kwam op mij heel vreemd over. Wa...
Geen reacties
31-05-2007
Waarom zitten er tien dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren? Alleen 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaartsdag is toch bijbels?!
Geen reacties
08-06-2006
Als de Heilige Geest niet was uitgestort op het Pinksterfeest zou het dan onmogelijk zijn voor mensen om bekeerd te worden?
Geen reacties
10-06-2004
Na onderzoek (oudvaders) ben ik er achter gekomen dat christelijke feestdagen onbijbels, afgodisch en heidens zijn en bovendien een Roomse oorsprong hebben. Wat kan ik doen om deze dagen uit de kerk t...
Geen reacties
27-07-2003
Wat is de betekenis van Pinksteren?
Geen reacties
27-07-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering