Betekenis van Pinksteren

Ds. L.W. Smelt / geen reacties

27-07-2002, 00:00

Vraag

Wat is de betekenis van Pinksteren?

ADVERTORIAL

DE ALLERMOOISTE CHRISTELIJKE LIEDEREN

Maar liefst 16 van de allermooiste christelijke liederen speelde musicus Hendrik Jan van der Heiden op een schitterende vleugel van Steinway & sons. Kijk en luister gratis 45 minuten lang naar deze wereldberoemde nummers...

DE ALLERMOOISTE CHRISTELIJKE LIEDEREN

Antwoord

Dat is een van de belangrijkste vragen die een Godzoeker leert stellen! Want volgens Zondag 20 van de Catechismus is de Geest "OOK MIJ gegeven, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve."

Ik ervaar het steeds weer en meer dat het een groot wonder is dat ik ben gaan geloven. Er zijn er immers ook velen die niet willen of kunnen geloven. Daarom heb ik het "ook mij" met hoofdletters geschreven. De Heilige Geest is de heilige postbode van God, die mij het door Christus verworven heil thuisbezorgt. Door die Geest leer ik te "mijnen", dat is: ik leer zeggen dat Jezus Christus ook mijn Redder en Meester is. Zonder Heilige Geest kan niemand leren geloven en belijden. Zonder  Geest zijn er geen gaven (1 Cor. 12 en Rom. 12) en vruchten (Gal.5:22).

Daarom snap ik niet hoe mensen kunnen zeggen dat ze Pinksteren het vaagste christelijke feest vinden. Het is feest waarin God ons het meest nabij komt! Hij wil zelfs door Zijn Geest in ons wonen! Misschien vinden sommigen
daarom dit feest moeilijk: ze willen namelijk niet dat God dichtbij hen komt, want dan gaat het oude ik eraan.

De Heilige Geest heeft dus met het persoonlijk geloof te maken. Een wijdere circel: met de kerk. En nog een wijdere circel: met heel de schepping en de geschiedenis! Wat wil je nog meer!

Ik geef een stukje door van wat ik in onze Kerkbode schreef voor de zondag na Pinksteren:

Na Pinksteren. Nu komt het erop aan om onder de leiding van de Goede Geest als Gids het spoor te houden (Gal. 5:25). Dat betekent o.a. onze boze werken laten rusten en God door Zijn Geest in ons laten werken (Zondag 38 H. Cat.). De Geest zorgt voor de vrucht. En dat heeft met het gewone dagelijkse leven van elke dag te maken.  Met een schooldag en een werkdag. Met de examens die je moet afleggen. Met de vriendschappen die je sluit en onderhoudt.

Wat nut u de uitstorting van de Heilige Geest? Wat heb je er aan? Alles! Zóveel dat je er als zondaar ook een hekel aan hebt, dat God graag die vruchten ziet. Want dan moet je veranderen. Dan moet je je dagelijks bekeren. En dat kost pijn. Niemand snijdt graag in zijn eigen vlees. Soms dreig je het in die oorlog tussen vlees en Geest te verliezen. Maar ook daar is de Geest op berekend. Hij geeft ons de sacramenten via de kerk. We worden met de Heilige Geest gedoopt. En door het Avondmaal worden we zo waarachtig door de Heilige Geest gevoed en gesterkt zoals wij brood en wijn aangereikt krijgen en tot ons nemen. Zo onder andere neemt de Geest het uit Christus en bezorgt het ons thuis. Wat een volkomen verzoening en zaligheid heeft de Drieënige God ons bereid!

En als je verlegen raakt om de Pinksterzegen, dan mag je dat als een teken zien, dat God met je aan het werk is. Er is een hele belangrijke belofte voor jou: Lucas 11:13.

Voor verdere studie, zie ook de vragen en antwoorden 1, 5, 53, 65, 67, 70, 76, 86, 125, 127 van de Catechismus.

Ds. L. W. Smelt

Ds. L.W. Smelt

Ds. L.W. Smelt

 • Geboortedatum:
  01-06-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Pinksteren
geen reacties

Terug in de tijd

In Exodus 32:14 staat: “Toen berouwde het den Heere over het kwaad, hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.”...
geen reacties
27-07-2006
Ik heb twee vragen over twee Bijbelgedeelten: 1. De eerste gaat over Daniel 10:20-27. Ik begrijp dat gedeelte niet. Z...
1 reactie
28-07-2017
Hoe moet ik omgaan met de leer van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, maar ook met de -pas ontstane- Bethabara Gem...
geen reacties
28-07-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering