Ooggetuigeverslag evangelie Markus

Ds. P. J. den Admirant / geen reacties

31-03-2007, 00:00

Vraag

In het laatste hoofdstuk van Markus staat maar één kruiswoord. En er staat dat de drie vrouwen naar het graf gingen, zij de ontmoeting met de engel hadden en dan de boodschap krijgen om het Zijn discipelen te gaan vertellen. Maar verderop staat in dat laatste hoofdstuk van Markus dat Maria Magdalena de Heere als eerste ontmoette. Hoe kan dit dan? Ik begrijp dit niet.

Antwoord

Je begint je vraag met de opmerking dat Markus maar één kruiswoord vermeldt. Dat is juist (hoewel er een toespeling gemaakt wordt op het laatste kruiswoord in Markus 15:37). Maar het is een feit dat er maar één kruiswoord door Markus wordt genoemd. Dit laat zien dat elke evangelist een eigen verhaal geschreven heeft, en dat het niet hun bedoeling is geweest om een exact chronologisch verslag van alle gebeurtenissen te beschrijven rond de kruisdood en de opstanding van de Heere Jezus. Ieder van hen vertelt het op zijn eigen manier en vertolkt op eigen wijze de boodschap van het evangelie.

Je hoeft er daarom niet vreemd van op te kijken dat de verhalen naar ons gevoel niet helemaal met elkaar kloppen. Ooggetuigen hebben hun verhaal weergegeven. Die verhalen zijn waar, maar het betekent niet dat ooggetuigen allemaal exact hetzelfde verhaal doorgeven, terwijl toch hun weergave van de feiten betrouwbaar is. Vergelijk het maar met de verhalen van ooggetuigen van een ramp of van een ongeluk. ieder heeft z'n eigen verhaal, terwijl er niet één gelogen heeft.

Nu je eigenlijke vraag. Wat Markus in de eerste verzen van hoofdstuk 16 beschrijft is niet in tegenstelling tot wat hij in vers 9 schrijft over de eerste verschijning van Jezus aan Maria Magdalena. In de eerste verzen wordt de ontmoeting met de engelen beschreven, in vers 9 de ontmoeting tussen Jezus zelf en Maria Magdalena. Ook Mattheüs 28 beschrijft een ontmoeting tussen Jezus en de vrouwen die bij het graf waren (Mattheüs noemt twee vrouwen, waaronder Maria Magdalena, Markus noemt er drie!). De evangelist Johannes beschrijft de ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena. Terwijl Mattheüs heel beknopt en samenvattend schrijft, heeft Johannes er een verhaal helemaal uitgelicht.

Terug naar Markus 16:9. Markus beschrijft de ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena als een eerste verschijning. Uit haar had Jezus zeven duivels uitgeworpen. Hij had Zijn macht over de duivel getoond. Nu verschijnt Hij aan haar in Zijn overwinningsmacht op de dood. Zij treedt als getuige op van Jezus' overwinning. Zij is een heel bijzondere getuige. De Heere Jezus had al Zijn grote macht getoond. Als Maria Magdalena van Jezus' opstanding getuigt, hadden de discipelen dat niet juist uit haar mond moeten geloven? Hij Die de macht had om duivelen uit te werpen, zou geen macht hebben om uit de dood op te staan?

Probeer niet alle details van de opstandingsdag met elkaar in overeenstemming te brengen. De feiten zijn allemaal waar, maar elke evangelist maakt een keuze uit die feiten. Maar dat hij helder een boodschap aan ons doorgeeft: de Heere is waarlijk opgestaan!

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

 • Geboortedatum:
  05-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

evangeliënPasentegenstrijdig
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het gebruik van de anticonceptiepil (Lovette). Ik gebruik deze sinds ons huwelijk, een halfjaar ge...
geen reacties
31-03-2008
Graag zou ik een vraag stellen aan één van de panelleden. Wat mij betreft is het niet nodig dat een dominee antwoord op ...
2 reacties
31-03-2010
Sinds ik er achter ben gekomen dat de Joden slechts het Oude Testament hebben als Bijbel (Tenach), heb ik ongelofelijk v...
3 reacties
31-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering