Edik gedronken

Ds. E.K. Foppen / geen reacties

10-04-2007, 00:00

Vraag

Heeft de Heere Jezus edik gedronken? Sommige mensen zeggen van niet, anderen van wel en gisteren hoorde ik dat de Heere Jezus het voor het kruis niet wilde en aan het kruis wel. Wie kan hier antwoord op geven? Wat is nu precies de edik?

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Hartelijk bedankt voor je vraag die eigenlijk meerdere vragen bevat. Hoewel we nu al na Pasen leven is het goed om hier toch nog bij stil te staan. Ik begin maar bij je laatste vraag: wat is nu precies edik? Helemaal precies weten we het niet, maar verondersteld wordt dat edik een soort zure wijn was die als volksdrank diende.

In het Mattheusevangelie staat (Matth 27:34)  dat Jezus bij aankomst op Golgotha deze drank werd aangeboden. Let op: het gaat hier niet alleen om edik, maar om edik met gal gemengd. De toevoeging van gal (dit is waarschijnlijk een soort bitter vergif geweest) zorgde ervoor dat de edik een verdovend drankje werd. Het was dus eigenlijk een soort weldaad dat dit werd aangeboden. De veroordeelde zou op deze manier immers verdoofd kunnen lijden en er zelf niet zo veel van merken. De Heere Jezus wil Zijn lijden echter bewust dragen en weigert dit mengsel. Je weet hopelijk dat het lijden van Jezus het dragen van onze zonden was.

Een aantal verzen later (Matth 27:48) lezen we dat een van de soldaten een rietstok neemt en Jezus te drinken geeft van de edik (hier niet met gal gemengd). Dit was vanuit de Romeinse soldaat waarschijnlijk erg spottend bedoeld. Het is zelfs bekend dat Romeinse soldaten dit mengsel wel eens met zout mengden en dan aan kruiselingen te drinken gaven. In ieder geval gaat Psalm 69:22 hier in vervulling: In mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. De soldaat gaf dit Jezus waarschijnlijk te drinken toen Hij riep: Mij dorst (daarmee hoeft het gedrag van de soldaat niet minder spottend te zijn geweest). In ieder geval heeft Hij toen met heldere stem gezegd: Het is volbracht.

Jezus heeft heel bewust de lijdensbeker leeggedronken. Hij heeft heel bewust en hoorbaar gezegd: Het is volbracht. Zie op deze Jezus. Vertrouw je aan Hem toe.

Ds. E. K. Foppen

Ds. E.K. Foppen

Ds. E.K. Foppen

 • Geboortedatum:
  11-03-1977
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Pasen
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zie ik mijn vraag beantwoord worden door een GKv-predikant of een andere predikant die bekend is met de gezangen u...
geen reacties
10-04-2015
Iemand wilde wat aan mij verkopen. We gingen wat onderhandelen en toen vroeg ik: “Waar heb u het vandaan”? Hij antwoordd...
geen reacties
11-04-2019
Mijn beste vriendin is lid van de Gereformeerde Gemeenten en ik ben Christelijk Gereformeerd. We denken allebei over het...
3 reacties
11-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering