Artikelen met tag

Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

Aan een Ger. Gem.-dominee. Sinds een half jaar heb ik een relatie met een jongen uit een zeer behoudende gemeente van de...
3 reacties
22-11-2017
Waarom noemt de ene kerk zich een Hersteld Hervormde Kerk en de andere zich een Hersteld Hervormde gemeente? Hoe komt so...
1 reactie
06-11-2017
Bestaat de vereniging Het Gekrookte Riet nog? Zo ja: is dit momenteel een vereniging binnen de HHK of zijn ze zelfstandi...
4 reacties
05-09-2017
Bestaat de HHK enkel uit de Gereformeerde Bond of zijn er ook mensen vanuit het Confessioneel Verbond die niet zijn meeg...
1 reactie
19-07-2017
Aan ds. Heikamp. We weten dat de verschillen in uw kerkverband groot zijn. Helaas zien we de laatste tijd dat zelfs in b...
19 reacties
30-12-2016
Hoe is het mogelijk dat een homofiele dominee van de HHK openlijk op internet zet dat hij uit de kast is gekomen? Deze m...
geen reacties
11-11-2016
Ik ben lid van de HHK en mijn kerkenraad zal binnenkort een dominee voordragen die bij genoeg stemmen beroepen zal worde...
geen reacties
14-07-2016
Graag wil ik een vraag stellen aan ds. Schreuders (HHK). Als ik het goed begrijp heeft men in de kerken van de PKN een b...
geen reacties
14-06-2016
Is er een HHK-dominee die misschien kort zijn levensloop zou willen vertellen?
geen reacties
15-03-2016
Een vraag over het maken van een kerkkeuze tussen de Hervormd (PKN) en Hersteld Hervormd. Samen met mijn vriendin, waarm...
3 reacties
07-03-2016
Mijn vriendin en ik hebben nu bijna een jaar verkering. Zij is belijdend lid bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), ik he...
11 reacties
14-01-2016
Ds. Schreuders stelt dat het niet mogelijk is om als predikant in een ander kerkverband beroepen te worden. Hoe komt het...
6 reacties
06-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering