Artikelen met tag

Heilig Avondmaal

Ik heb pas belijdenis gedaan in de Geref. Gem. en binnenkort zal het avondmaal bediend worden. Ik vind het moeilijk of i...
geen reacties
27-08-2003
Ik weet van iemand die een ander heel veel psychische schade heeft berokkend. Maar afgelopen zondag zag ik dat hij ook a...
geen reacties
08-04-2003
Het is algemeen bekend dat het Heilig Avondmaal alleen voor de ware gelovigen is. Hoe komt het dan dat Judas ook aanzat ...
geen reacties
02-04-2003
Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal. Waarom wordt dit sacrament enkel bediend aan mensen die belijdenis hebben ge...
geen reacties
22-03-2003
In het Avondmaalsformulier staat dat iedereen die niet bekeerd is en toch aan het avondmaal gaat, zichzelf een oordeel e...
geen reacties
06-03-2003
Wat ga je beleven van binnen als je echt deel mag nemen aan het Heilig Avondmaal?
geen reacties
01-10-2001
Vraag met betrekking tot het karakter van de prediking rond de voorbereiding van het avondmaal. Jezus gaf ons de eenvoud...
geen reacties
01-10-2001
Kunnen mensen die niet aan het avondmaal gaan toch in de hemel komen?
geen reacties
01-10-2001
Ik heb een lieve vriendin in de gereformeerde kerk vrijgemaakt en zelf kom ik in een evangelische kerk. We houden veel v...
geen reacties
01-10-2001
Wanneer kan iemand aan het Heilig Avondmaal aangaan?
geen reacties
01-10-2001
Als je als vrouw in een broek aan het avondmaal gaat, kun je dan wel echt bekeerd zijn? Bij een discussie op school ware...
geen reacties
01-10-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering