Artikelen met tag

Heilig Avondmaal

In de gemeente waar ik kerk wordt al in geen twee jaar meer het avondmaal gehouden, omdat mensen uit de gemeente het bet...
geen reacties
24-01-2004
Als het Heilig Avondmaal bediend wordt in de kerk en de eerste tafel is niet vol, moet/mag de predikant dan een tweede t...
geen reacties
20-10-2003
Over twee weken hopen we bij ons in de kerk (ger. gem.) weer het Avondmaal te vieren. Ik heb twee jaar geleden belijdeni...
geen reacties
02-10-2003
Ik ben lid van de Ger. Gem. Als bij ons iemand voor het eerst aan het avondmaal is geweest, komen er twee broeders van d...
geen reacties
12-09-2003
Ik heb pas belijdenis gedaan in de Geref. Gem. en binnenkort zal het avondmaal bediend worden. Ik vind het moeilijk of i...
geen reacties
27-08-2003
Ik weet van iemand die een ander heel veel psychische schade heeft berokkend. Maar afgelopen zondag zag ik dat hij ook a...
geen reacties
08-04-2003
Het is algemeen bekend dat het Heilig Avondmaal alleen voor de ware gelovigen is. Hoe komt het dan dat Judas ook aanzat ...
geen reacties
02-04-2003
Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal. Waarom wordt dit sacrament enkel bediend aan mensen die belijdenis hebben ge...
geen reacties
22-03-2003
In het Avondmaalsformulier staat dat iedereen die niet bekeerd is en toch aan het avondmaal gaat, zichzelf een oordeel e...
geen reacties
06-03-2003
Wat ga je beleven van binnen als je echt deel mag nemen aan het Heilig Avondmaal?
geen reacties
01-10-2001
Vraag met betrekking tot het karakter van de prediking rond de voorbereiding van het avondmaal. Jezus gaf ons de eenvoud...
geen reacties
01-10-2001
Kunnen mensen die niet aan het avondmaal gaan toch in de hemel komen?
geen reacties
01-10-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering