Als een Ruth aan het Avondmaal

Ds. J. Westerink / geen reacties

03-05-2006, 00:00

Vraag

In onze kerk wordt Ruth vaak gebruikt als norm hoe het in een bekeringsweg gaat. Nadat ik iets had verteld over mijn geestelijk leven, werd mij gevraagd of ik me wel eens een Ruth had gevoeld. Ook werd gezegd dat toen Ruth op de weg was, ze nog niet met Boaz getrouwd was, dit omdat ik aan het Heilig Avondmaal ben geweest. Ik weet hier geen raad mee. Kun je te vroeg deelnemen aan het avondmaal? Ik heb deze uitdrukking al wel vaker gehoord, maar ik weet niet wat ik er mee moet!

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je vraag valt eigenlijk in een aantal onderdelen uiteen. Ik kan daarop geen persoonlijk antwoord geven met het oog op jouw geestelijke situatie omdat ik je niet ken. Maar er is wel een algemeen antwoord te geven op je vragen.

Om te beginnen: Kun je te vroeg deelnemen aan het Heilig Avondmaal? Ja dat kan. Het is niet zomaar dat de kerken van de gereformeerde gezindte in het algemeen geen kinderen toelaten aan het Avondmaal. Zij zijn immers nog niet in staat om te onderscheiden het lichaam en bloed des Heeren, 1 Kor. 11:29. En art. 35 van de Ned. Gel. Bel. zegt dat deze spijze is voor hen die de Heere al door wedergeboorte in Zijn huisgezin heeft ingelijfd. Om niet meer te noemen: het Avondmaalsformulier spreekt over de noodzaak van zelfbeproeving en zegt vervolgens dat allen die "alzo gezind zijn" door de Heere voor waardige medegenoten van de tafel van Zijn Zoon gehouden worden en mogen eten van deze spijze, die Hij alleen "voor Zijn gelovigen" verordineerd heeft. Geldt dat voor jou ook? Als je belijdenis hebt gedaan van een waar geloof, dat in beginsel iets kent van de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid, dan geldt de nodiging tot de tafel ook voor jou. Vroeger zei men wel: wanneer je tot de Heere Jezus komt omdat het je om de Heere Jezus te doen is, dan zal Hij je niet afwijzen.
 
Je andere vraag is of het boekje Ruth als een soort bekeringsweg gelezen mag worden. Ik weet dat het gebeurt, maar Ruth laat allereerst iets zien van het handelen van God in de geschiedenis van het heil. Hij is bezig de weg te banen naar de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem uit het geslacht van David. Ruth, NB een Moabietische, mag een stammoeder van de Heere Jezus zijn naar het vlees. Of er in dit bijbelboekje dan geen lessen liggen voor het geestelijke leven? Nou en of, maar niet zo schematisch als wel eens wordt voorgesteld. Ik weet niet of jij in dat gesprek hebt laten merken dat jouw belijdenis iets had van de geloofskeuze van Ruth en dat de ander daarom over Ruth verder ging. Hij heeft daarbij kennelijk vergeten dat Ruth vanaf het moment dat ze in Bethlehem kwam, gegeten heeft van de korenaren die ze opraapte op de akker van Boaz en dat ze bij haar werk gedronken heeft uit de watervaten van Boaz. En dat gebeurde met zijn toestemming. En was Boaz mogelijk ook voorbarig toen hij tegen Ruth zei, dat ze gezegend was omdat ze was komen schuilen onder de vleugelen van de God van Israel?
 
Ik hoop dat ik je zo verder geholpen heb.
 
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben een kindje van bijna twee jaar en ik ben de laatste tijd ontzettend onzeker. Ik ben heel bang dat ons kind ni...
4 reacties
03-05-2011
Een vriend van mij is al een hele periode bezig met gebedsgenezing, ziekenzalving, enzovoorts. Hij heeft nu de zegen opg...
geen reacties
03-05-2010
Ik ben een jonge meid en wil graag mijn leven oftewel vrije tijd invullen met goede dingen of wat met God te maken heeft...
geen reacties
03-05-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering