Vertaling van (de) Christus

Gereformeerde Bijbelstichting / geen reacties

02-02-2018, 08:02

Vraag

Waarom wordt Χριστός de ene keer vertaald met “Christus” en de andere keer met “de Christus”? Er lijkt geen consistentie in te zitten, maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De onderscheiden weergave van ‘Christus’ en ‘de Christus’ in o.a. de Statenvertaling komt overeen met de grondtekst van het Nieuwe Testament. In Lukas 3:15 bijvoorbeeld hebben de Statenvertalers vertaald met ‘de Christus’, en daar staat ook in het Grieks een bepaald lidwoord voor ‘Christos’. In 1 Korinthe 15:3 bijvoorbeeld ontbreekt dat lidwoord.

We vinden in een preek van de Groningse hoogleraar theologie Paulus Hulsius (1653-1712) over 1 Korinthe 15:1-4 een verklaring voor dit verschil. In de betreffende preek, die is opgenomen in zijn ‘Mengelstoffen’ (1729), staat het volgende: “We spreken over ‘de Christus’ als we spreken zonder bepaling van de persoon, alleen ziende op de belofte van het Oude Testament en op de bediening; zo moest de Christus lijden, Luk. 24:26, Hand. 26:23. Maar als we ‘Christus’ zeggen, zo stellen we vast dat Jezus Christus is de Christus, zie Gal. 2:20, Filipp. 1:23.”

Met vriendelijke groet,
Lennart van Belzen, wetenschappelijk medewerker GBS

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

Grieks
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn acht jaar getrouwd en hebben kinderen. De opvoeding en het zorgen voor de kinderen vergt erg veel van mij, waar...
15 reacties
01-02-2014
Ik heb een collega, een jongen van 23 jaar. Zijn verkering is na lange tijd uit gegaan. Dat is heel erg moeilijk voor he...
geen reacties
01-02-2006
Vroeger ben ik een aantal jaren seksueel misbruikt door mijn vader. Ik heb al heel wat psychologische hulp gehad en op d...
geen reacties
01-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering