Zelfstudie voor Bijbels Hebreeuws en Grieks

Ds. W. Arkeraats / 2 reacties

21-08-2017, 08:29

Vraag

Het lijkt mij nuttig en mooi om, met de hulp des HEEREN, via zelfstudie mij het Bijbels Hebreeuws eigen te maken. Welk boek/welke boeken/welk studiepakket is hiervoor geschikt? Ter indicatie van mijn startniveau: ik heb een bachelor en master gedaan in één van de moderne Germaanse talen. Dezelfde vraag ook voor het Nieuwtestamentisch Grieks.

Antwoord

Beste vriend,

Een goed idee! En dat om verschillende redenen. Allereerst is het mooi om te bedenken dat de Heere zich in de Hebreeuwse taal openbaarde. Zo sprak Hij tot Abraham, Izaak en Jacob en tot de profeten. En ook van het Grieks heeft de Heilige Geest gebruik gemaakt, om tot Zijn dienaren te spreken. En verder: het zijn ook prachtige talen. Geheel anders van aard, maar beiden een voorbeeld van taalschoonheid. En na verloop van noeste studie gaan er veel dingen oplichten, die een dieper besef geven van Gods goedheid en grootheid. Dikwijls is het een echte ontdekkingstocht. Ik besef natuurlijk wel: zo wordt het ervaren door de liefhebber van de taal. Een techneut zal er anders over denken. Maar gezien het feit dat je al een talenstudie hebt afgerond, zul je zeker in staat zijn je in het Hebreeuws en het Grieks vruchtbaar te verdiepen.

Dan de praktische vraag. Er zijn verschillende mogelijkheden om door zelfstudie je de grammatica eigen te maken. Dat varieert van een fysieke opleiding tot een cursus via internet, al of niet met ondersteuning via e-mail. Hieronder de urls van enkele sites waar je die mogelijkheden kunt vinden (er zijn er nog méér):

Soms zijn er ook kerkelijke gemeenten die een cursus Bijbels Hebreeuws geven, maar daarvoor ben je natuurlijk afhankelijk van je woonplaats.

Er zijn ook diverse studieboeken. Ik voeg een afbeelding bij van het ‘klassieke’ studieboek en ook van een wat meer ‘populair’ boek. Bepaalde cursussen hebben weer andere studieboeken.

 

Ik hoop dat het tot vreugde zal zijn je in deze oude talen te verdiepen. Er is doorzettingsvermogen voor nodig, zeker als je het zonder begeleiding doet. In dat opzicht voel ik me bevoorrecht dat ik als onderdeel van de theologische studie mij in het Hebreeuws en het Grieks (en toen ook ‘nog’ in het Latijn) mocht verdiepen. Maar ook los van de studie is het een goede zaak, om als geïnteresseerde de Bijbeltaal te verdiepen. Sterkte ermee en ook veel vreugde!

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

bijbelstudieGriekshebreeuws
2 reacties
dalethvav
21-08-2017 / 10:20
Ook een aardige (engelstalig, wel een beetje een rommelige site) met heel veel informatieve stukjes:
http://www.hebrew4christians.com/
Jesaja40
23-08-2017 / 15:56
Dank dat u het Hebreeuws door zelfstudie ter hand gaat nemen. Heel leerzaam is het om op een Sjabbat een synagoge te bezoeken. Dan kunt u kennis maken met de Hebreeuwse uitspraken. In het begin zal dat te snel gaan. Langzamerhand raakt u daaraan gewend en zal het technische lezen veel beter worden.

Heel veel zegen en volharding bij deze prachtige studie en uitdaging om de woorden in de grondtekst te lezen en te begrijpen. Er zal een nieuwe wereld voor u open gaan.

Wat boekentips:

Het N.I.K. te Amsterdam heeft onder andere De Pentateuch met Haftaroth door Jitschak Dasberg ISBN 90 71727 01 7

Het Rashie Pentateuch commentaar van de Thora is in 5 delen eveneens verkrijgbaar bij het N.I.K.

Zelf gebruik ik als naslagwerk het Bijbels-Hebreeuws-Nederlands Woordenboek van E. Italië (Herdruk 1994 uitgegeven door De Haan Boeken te Ede

Verder is er een basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws met een oefenboek die uitgegeven zijn door Uitgeverij Eburon te Delft ISBN 90 5166 879 1 Grammatica en ISBN 90 5972 029 oefenboek.

Het woordenboek modern Hebreeuws zijn zeer prijzig en zijn verkrijgbaar bij Bol.com.

Terug in de tijd

Mag een vrouw haar eigen man handmatig bevredigen om de periode van onthouding te overbruggen en is dat goed voor de bel...
geen reacties
21-08-2003
Ik heb drie vragen: 1. Voordat ik anderhalf jaar geleden tot geloof kwam ben ik in een echtscheiding beland doordat m...
geen reacties
21-08-2018
Mijn vriendin en ik hebben nu ruim twee jaar een relatie. Wij zijn 22 jaar en hebben nog geen gemeenschap gehad, omdat h...
29 reacties
21-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering