Vragen van panellid

Ds. D. Breure

In 1 Kor 12: 31a staat: "Doch ijvert naar de beste gaven...". Wat heeft deze tekst ons te zeggen (en in het bijzonder vo...
geen reacties
11-07-2006
In Johannes 14 vers 16 staat: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve...
geen reacties
10-04-2006
In mijn persoonlijke Bijbelstudie ben ik bezig met het boek Genesis. Zo kwam ik in Hoofdstuk 19 bij de verwoesting van S...
geen reacties
27-03-2006
Ik vraag mij wel eens af of wij als gereformeerden ons niet teveel laten leiden door zogenaamde absolute waarheden die o...
geen reacties
23-01-2006
Kunt u mij uitleggen wat met Spreuken 3:6 bedoeld wordt? Dat is toch een belofte?
geen reacties
18-12-2005
Er kan soms een heel verschillende uitleg gegeven worden aan het woordje "wereld" in Johannes 3:16: “Want alzo lief heef...
geen reacties
04-12-2005
Wat wordt bedoeld met mannen die met hoeren slapen, ze zullen samen een zijn? Is dat niet omdat die hoeren in die tijd t...
geen reacties
05-09-2005
In Johannes 1 wordt beschreven hoe het Woord vlees werd. Dit verwijst naar Genesis 1 waar wordt gezegd hoe Jezus het Woo...
geen reacties
09-07-2005
Als je een kind van God bent en je komt in de hemel, wat wordt er dan gezongen?!? Psalmen of gezangen?
geen reacties
08-05-2005
Als je je zonden belijdt en vraagt om vergeving, zijn ze dan vergeven? Ook als je het niet gelooft? Alvast bedankt!
geen reacties
03-04-2005
Berijmde en onberijmde psalmen, daar zitten vaak verschillen tussen. Veel berijmde psalmen zijn prachtig van inhoud en b...
geen reacties
17-03-2005
Waarom is er geen tussenweg tussen de brede en de smalle weg? Alleen Christus kruis' staat er. Waarom loopt daar geen we...
geen reacties
19-02-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering