David roodachtig

Ds. D. Breure / geen reacties

20-03-2007, 00:00

Vraag

In de Bijbel in 1 Samuël 16 en in 1 Samuël 17 staat dat David roodachtig was. Betekent dat dat David rood haar had of dat hij een roodachtige huid had?

Antwoord

Het gaat over het woord dat voorkomt in Genesis 25:25 (over Ezau) en 1 Samuel 16:12a en 17:42. Dit woord is sterk verwant met het woord voor mens (Adam) dat op zijn beurt weer samenhangt met het woord voor stof/aarde, waar de mens uit genomen is. De kleur kan dan iets aanduiden als: donkerkleurig, vaak wordt aan roodachtig gedacht.

Het lijkt het meest waarschijnlijk dat dit ziet op de huidskleur/gelaatskleur. David als herder was altijd buiten, dus zijn gezicht kan blozend geweest zijn van de zon.

Een aanwijzing hiervoor kan ook nog zijn 1 Samuel 19:13 over de geitenvel die Michal over het beeld legt dat David voor moet stellen. Als de roodachtige kleur op Davids haar zou slaan is moeilijk in te zien dat een geitenvel dit zou moeten nabootsen. Dat kan wel als we aannemen dat de haarkleur 'gewoon' zwartachtig was, dat is door een geitenvel na te bootsen.
Het roodachtige zou dan dus inderdaad op zijn gelaatskleur moeten slaan.

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

David
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn schoonzus gaat altijd naar Opwekking. Ik weet niet goed hoe daarmee om te gaan. Ik ben zelf bij de HHK en we hebben...
39 reacties
20-03-2015
Als maatschappelijk werker in opleiding loop ik stage in een neutrale instelling. Hierin begeleid ik vrouwen van allerle...
1 reactie
20-03-2014
Ben ik verplicht als belijdend lid van een hervormde gemeente (PKN) en Avondmaalsganger om mijn kinderen te laten dopen?...
4 reacties
20-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering