Vragen van panellid

Ds. A. van Vuuren

Een vraag over de Heidelbergse Catechismus, waar steeds een antwoord gegeven wordt op een vraag. Ik heb horen zeggen dat de onderwijzer de vraag stelt en een gelovige jongere antwoord geeft. Maar laat...
Geen reacties
09-03-2017
Wij (gezin) hebben tien jaar elke zondag twee keer thuis gelezen in plaats van naar de kerk te gaan. Sinds ongeveer vijf jaar gaan wij wel naar een kerk waar mijn ouders vooralsnog redelijk achter de ...
2 reacties
03-02-2017
Wat wordt precies bedoelt met de wil doet van Mijn Vader? “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hem...
2 reacties
31-12-2016
Waarom moest Israël zolang wachten op de komst van Jezus? Dan had de offerdienst niet nodig geweest. En waarom laat God de Vader ons nu weer zolang wachten op de terugkomst van Zijn Zoon daar er zovee...
Geen reacties
10-11-2016
Mijn man en ik hebben ons eerste kindje een paar maanden geleden laten dopen. We zijn lid van een PKN-gemeente. Aan de doop zijn een aantal doopgesprekken vooraf gegaan, samen met nog een aantal ouder...
1 reactie
19-09-2016
Waar in de Bijbel staat dat de ambtelijke zegen een niveauverschil geeft in tegenstelling tot de particuliere zegen, zoals u schrijft in 'Zegenbedes voor mensen'?
Geen reacties
04-08-2016
Ik heb alle vragen en antwoorden gelezen over de zegen. Mijn vraag staat er niet bij. Bestaan er zegenbedes voor mensen die op vakantie of op reis gaan, kinderen die een citotoets moeten maken, zieken...
Geen reacties
29-07-2016
Ik las onlangs Numeri 12. Daar gaat het over Mirjams melaatsheid. Maar ik begreep het niet goed waarom alleen Mirjam gestraft werd, want er staat hier dat Mirjam EN Aäron klaagden tegenover Mozes. Dus...
3 reacties
20-05-2016
Aan dominee van Vuuren. Dank u wel voor het antwoord op mijn vraag over het gebed en kleding van dominee en pastoor. De pastoor vond uw antwoord op mijn vraag interessant. Wel had hij een opmerking. D...
19 reacties
11-04-2016
Ik ben misdienaar en in onze parochie is het gebruikelijk dat de pastoor zijn priesterlijke gewaden bij de misdienaars in de sacristie aan doet. Deze gewaden komen over zijn normale kleding, net als d...
Geen reacties
14-03-2016
Ik werk in de zorg en kom regelmatig in aanraking met het sterven. Ik werk op een onchristelijke instelling. Als ik denk aan de eeuwigheid en de mogelijkheid dat mensen naar de hel zullen gaan, zou ik...
2 reacties
29-01-2016
Hoe moet ik er mee omgaan als er mensen zijn die niet willen dat ik de Herziene Statenvertaling lees?
13 reacties
17-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering