De wil doen van Mijn Vader

Ds. A. van Vuuren / 2 reacties

31-12-2016, 11:50

Vraag

Wat wordt precies bedoelt met de wil doet van Mijn Vader? “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

Antwoord

Wat is de wil van de Vader? Voor het antwoord hoef je niet ver. Het ligt zogezegd om de hoek. De tekst die je noemt Mattheus 7:21 maakt deel uit van de Bergrede, Mattheus 5-7. Lees dat maar aandachtig door. Daarin zet de Heere Jezus uitvoerig uiteen wat het doen van die wil inhoudt. 

De tekstwoorden die jij aanvoert vormen een waarschuwing aan het adres van hen die zich beroemen op hun orthodoxe (reformatorische) belijdenis, profetie, het uitdrijven van demonen, het verrichten van wonderen in Jezus Naam. Vele bijzondere en opvallende dingen dus. Ze maken indruk door hun opvallende optreden. Maar het in liefde kennen van Jezus als Zaligmaker en de ‘gewone’ navolging van Christus ontbreekt in hun leven. Ze leven niet gericht op de wil van de Hemelse Vader, verwoord in de Bergrede. En daarom wordt hun straks de toegang tot de hemelse zaligheid ontzegd. 

Al verrichten we als christen de meest opvallende christelijke daden, als de kinderlijke gehoorzaamheid ontbreekt noemt de Heere Jezus ons “werkers der ongerechtigheid.” Nu moeten we hier wel bedenken dat deze woorden in eerste instantie gericht zijn tegen dwaalleraars. Ze hebben zelf een Godsdienstig pakket samengesteld en geven verkeerde voorlichting aan de mensen. Jezus zegt dat vers 15. Mensen dus die niet de smalle weg voorhouden aan het volk, voorgangers die het te ruim nemen. Ze zien er uit als schapen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven.  Daar waarschuwt de Heiland ons voor in zijn zorgende liefde. 

Laten we die waarschuwing ter harte nemen en bidden: “Leer Mij naar uw wil te handlen, ‘k zal dan in uw waarheid wandlen. Neig mijn hart en voeg het saam, tot de vrees van Uwe naam.”

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

bergredeGods wil
2 reacties
3parels
02-01-2017 / 22:14
Het is de plicht van iedere christen (en dan bedoel ik wel een christen die Hem liefheeft, geen namaak christen) om de wil van de Vader te doen. Dat was in het paradijs onze heerlijke bediening. De eer van God te zoeken en Zijn wil te doen. En hoe kunnen we Hem dienen hier op deze aarde? Door te wandelen zoals Hij wandelde. 1 Johannes 2: 6 Dit is een zelfopofferende bediening. Gericht op Gods eer, afzien van eigen eer, afzien van eigen begeerten en behoeften. Het oude ik volledig voor gekruisigd te houden, zodat wij voor de gerechtigheid gaan leven. Jezus roept er toe op om Hem na te volgen in Johannes 13: 15.
Dat is een leven volledig afhankelijk van Gods Geest, Zijn kracht in ons. Want in ons is er niets wat dat kan volbrengen. Maar God geeft zelf wat Hij vraagt. Hij wil ons zo vervullen dat wij niets meer willen dan ZIJN wil. Dan komt er zo'n vrede en blijdschap in ons leven, dan wijken angsten en bezorgheden...
Wat Zijn specifieke wil is voor jouw leven? Dan zie je pas wanneer je trouw blijft aan Hem, wanneer je alles wat je doet of wil doen toetst aan het Woord en Zijn leiding in je leven volgt. Dan zul je een teer gebedsleven moeten hebben, steeds jezelf over moeten geven ook als er onwil is. Vraag of de Heere je wil zal breken of bidt er dwars doorheen. Heere, mij oude ik wil niet, maar toch wil ik U gehoorzaam zijn. Dan komt er daadwerkelijk rust en vrede.
Ik raad je aan het boekje van Andrew Murray te lezen. 'Als Jezus'. De Geest zal het gebruiken en het zal je hart raken en een groot verlangen geven je over te geven aan Hem.
CorsdeKort
03-01-2017 / 23:00
@3parels
Wouw, wat mooi en echt! Ik zou je graag een keer willen mailen over Gods woord en een leven met Hem.
cors.dekort@anico.nl

Terug in de tijd

Ik ben een jonge moeder en heb een probleem. Sinds een aantal jaar, eigenlijk sinds ik moeder ben, merk ik dat ik erg tr...
geen reacties
01-01-2018
Ik heb een vraag. Soms (niet altijd!) als mijn vriend en ik seks hebben gehad en we zijn klaar, dan doet mijn vriend som...
geen reacties
31-12-2019
Kerst. De dominee preekte over Lukas 2:6-7. Kerst, een werk van de drie-enige God. Een heel mooie en rijke preek; tot he...
geen reacties
30-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering