Vragen van panellid

Ds. A. Huijgen

De Heere Jezus zegt in Matt. 5:32b dat als je een weggezondene trouwt, je echtbreuk pleegt. Wat betekent deze tekst? Bet...
geen reacties
17-07-2007
Beste kand. Huigen. Uw heeft enkele weken geleden in Naarden gepreekt. U bent nog geen dominee, maar veel kerken beroepe...
geen reacties
20-04-2007
Mag je het bijbelboek Openbaringen toepassen op Gods kinderen?
geen reacties
05-03-2007
Ik wil even ingaan op de vraag over de invoering van de Herziene Statenvertaling in de eredienst van de Chr. Geref. Kerk...
geen reacties
24-01-2007
Hoe denkt de Christelijk Gereformeerde Kerk (van midden tot rechts) over de invoering van de Herziene Statenvertaling in...
geen reacties
19-01-2007
Zijn er boeken met meditaties, dagboekstukjes, uitleggingen e.d. over Hooglied geschreven? Dit lijkt me een mooie voorbe...
geen reacties
05-01-2007
 Waarom gaat het  niet-christenen altijd voor de wind?
geen reacties
19-12-2006
Komt de manier van leven van Jezus sterk overeen met het communisme of is dat weer een geheel andere leer dan het christ...
geen reacties
04-12-2006
Omdat er veel jongeren worstelen met verslaving aan pornografie en zelfbevrediging wil ik graag wijzen op de volgende we...
geen reacties
16-11-2006
Pas werd mij gevraagd: waarom zou je niet op zondag een feest mogen houden of iets dergelijk (je verjaardag of zo). Jezu...
geen reacties
06-11-2006
Ik ben een meisje en kom uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zondag hebben wij Jeugdvereniging gehad en het onderwerp...
geen reacties
21-10-2006
Je hoort wel eens op een begrafenis dat de overledene wordt toebetrouwd aan de schoot der aarde. Waar komt deze uitdrukk...
geen reacties
07-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering